E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Ze života Chasičky

10 Říj 2023

Chasička na Hrčavě

První říjnovou středu se Chasička vypravila na exkurzi za folklorem do nejvýchodněji položené obce v České republice na Hrčavu. Hned po příjezdu nás přivítal pan průvodce vynikající snídaní – děti si pochutnaly na koblížku a ovocné šťávě. Po občerstvení nás pan průvodce zavedl do staré školy, ze které se postupem času stalo muzeum se spoustou zajímavých předmětů, obrazů a dobových artefaktů. Děti se z poutavého výkladu dozvěděly o založení Hrčavy a o nelehkém životě horalů, jak se oblékali, kde pracovali, co jedli a jaká byla kdysi dávno škola – 50 dětí různého věku v jedné třídě a jeden pan řídící!

Po návštěvě muzea jsme se vydali krásnou procházkou na trojmezí, místo, kde se setkávají tři státy – Polsko, Slovensko a Česko. Menší si pohráli na pěkném hřišti, nechybělo společné focení a samozřejmě svačina. O překvapení se postaral David, když našel hnízdečko s deseti, jen několik dní starými, koťátky, která všichni obdivovali. Na zpáteční cestě jsme se do kopce docela zadýchali, ale počasí nám přálo a všichni statečně došlapali zpět k autobusu. Cestou domů jsme hráli a zpívali, naučili jsme se také jednu hrčavskou písničku v místním nářečí.  Potěšilo nás, že se exkurze zúčastnili i naši milí externisté středoškoláci. Bylo veselo a výlet jsme si velmi užili. Děkujeme městu Frýdlant n. O. za finanční podporu.

25 Kvě 2023

Chasička zahrála, zazpívala a zatančila nejen pro maminky

Pásmo lašských písní a tanců s názvem Hoja, kravačečko moja obohacené o prvky slovenské lidové tvorby mohla zhlédnout frýdlantská veřejnost společně s příznivci našeho národopisného souboru ve čtvrtek 18. května 2023 v sále Základní umělecké školy Leoše Janáčka. Chasička vystoupení připravila u příležitosti Svátku matek. Hostů se sešlo opravdu hodně, plný sál nešetřil potleskem za výkon malých i větších folkloristů. Ti pod vedením p. uč. V. Šimonkové, J. Vaňkové a A. Šiguta předvedli program na profesionální úrovni. Dojemné loučení s odcházejícími členy (přecházejí studovat na střední školu) se pak stalo laskavou tečkou nejen za celým vystoupením, ale také nad večerem prožitým s tóny našich nádherných lidových písní. Všem, kteří mají zásluhu na tom, že jsou uchovávány a předávány budoucí generaci, patří obrovský dík a poděkování. V neposlední řadě také sponzorům Chasičky, firmě Hyundai, Městu Frýdlant n. O., vedení školy, Kulturnímu centru a ZUŠ Leoše Janáčka.

25 Dub 2023

Chasička na přehlídce v Ostravě

V soboru 22. 4. se Chasička po delší pauze zúčastnila přehlídky dětských folklorních souborů pod názvem „Děti tančí a zpívají“ Bezmála třicítka členů Chasičky odjela na Janáčkovu konzervatoř do Ostravy, kde předvedla své nové pásmo „Hoja, kravaři, hoja“. Na jevišti měly děti s tímto pásmem premiéru, ale ničeho se nezalekly a vystoupení se jim velmi podařilo! Cimbálová muzička Chasičky pod vedením p. uč. Šiguta v čele s primáškou Bárou Tomáškovou velmi pěkně a citlivě doprovázela tanečníky a zpěváky. Ústřední taneční pár Kuba Michalica a Anežka Eliášová se stal ozdobou jeviště a menší tanečníci jejich výkon úžasně doprovodili hezky zvládnutými tanečky. Všichni byli veselí, plní energie a bylo poznat, že si děti vystoupení na velkém pódiu užili. Mezi dalšími pěti soubory z regionu se Chasička neztratila a úspěšně reprezentovala lašský folklor, město Frýdlant n. O. a naši školu. Odborná porota Chasičku chválila, ocenila především sólový projev několika našich zpěváčků a inspirativní ztvárnění některých prvků. Chasičce patří obrovská gratulace a všem dětem poděkování za nasazení a pilnou přípravu.

3 Bře 2023

Zpěváčci z Chasičky slaví úspěch

    Ve čtvrtek 2.března se na Lidové konzervatoři v Ostravě Přívoze konalo 1.kolo regionální soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2023. Letos Chasičku mezi mnoha dalšími soubory reprezentovali čtyři šikovní zpěváčci. V soutěžní kategorii 10 -15 let již zkušená děvčata Anežka Eliášová a Viktorie Vaňková se svými sólovými písněmi a odvážně se děvčata zhostila také dvojhlasu. Mezi mladšími dětmi si poprvé dvě písně z regionu Lašsko před odbornou porotou zazpívali Michal Tomášek a čtyřletá Anežka Vaňková. K velké radosti byli všichni naši sóloví zpěváci vyhlášeni jako úspěšní a postoupili do 2.kola, které se bude konat 1.dubna v Ostravě Mariánských Horách. Zde si již malí folkloristé zazpívají za doprovodu cimbálové muziky. Také v kategorii dvojhlasů se děvčatům z Chasičky podařilo zabodovat a postoupit dále. Dětem gratulujeme a panu učiteli místní ZUŠ Renému Vojtovičovi děkujeme za bravurní klavírní doprovod zpěváčků. 
    Máme radost, že se v soutěži dařilo také našim kamarádům z Lašánku – taktéž čtyři postupující. Frýdlant n.O. může být pyšný na skvělou folklórní základu.
 
3 Led 2023

Co vypravuje hvězda v podání Chasičky

Vánoce a hvězdy na obloze mají hodně společného, možná stejně, jako naše škola a Chasička. Patří neodmyslitelně k sobě. Hvězdy svítily na obloze při Ježíšově narození stejně jako vždy září předvánoční vystoupení naší Chasičky. Za to, že mohlo být opět po covidové pauze realizováno, jsme byli moc vděční.

     Uskutečnilo se v pondělí 19. prosince 2022, nejprve v dopoledních hodinách pro děti z mateřských školek a žáky 1. stupně, podvečerní představení pak přilákalo do kinosálu Kulturního centra ve Frýdlantě n. O. širokou veřejnost.

     Starodávný betlémský příběh, pásmo koled a lidových vyprávění, vše podmaněno tóny hudebních nástrojů, to vypravovala hvězda v podání malých koledníků, zpěváčků a muzikantů z Chasičky. Svým vystoupením neopomněli o den později zpříjemnit předvánoční čas také seniorům ve Středisku sociálních služeb a v Medele.

      Za všechno patří našemu souboru velké poděkování, v neposlední řadě rovněž Kulturnímu centru Frýdlant n. O. za poskytnutí prostor k realizaci programu.

12 Pro 2022

Cimbál pro Chasičku – projekt Hyundai

Ve čtvrtek 8.12. si Viktorie Vaňková (7.A), členka Chasičky a mladá cimbalistka, slavnostně převzala finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč na nákup cimbálu pro DFS Chasička od pana viceprezidenta firmy Hyundai motor s.r.o. 

V rámci grantového programu společnosti Hyundai Společně za sny 2022 zaujal hodnotící komisi Viktorčin projekt „Cimbál pro Chasičku“ a byl jedním ze čtyř, který uspěl. „Máme v Chasičce muzičku, děti hrají na housle, flétny, akordeon a dokonce máme i basu! Moc bych si přála, abychom měli také cimbál a mohli s kamarády zkoušet nové písničky všichni dohromady. Mám radost, že to vyšlo“, odpovídá Viktorie Vaňková na otázku, proč jí napadlo vstoupit do  grantového programu a požádat o peníze na nákup nástroje. Společnosti Hyundai motor s.r.o. z nedalekých Nošovic velmi děkujeme a věříme, že za další podpory města Frýdlantu n.O. Chasička na nákup cimbálu v příštím roce dosáhne.

3 Lis 2022

Chasička v MEDELE

Dne 1.11. byla Chasička pozvána vystoupit na slavnostním otevření nové budovy Domova péče o seniory MEDELA ve Frýdlantě n.O. Malí muzikatni se před přítomnými hosty a CM muzikou Kotci nenechali zahanbit a předvedli své pásmo písní a tanců s názvem Z Ondřejníčka na Radhošť. Od návštěvníků si vysloužili bouřlivý potlesk. Všem účinkujícím dětem děkujeme za reprezentaci školy!
24 Kvě 2022

Z Ondřejníčka na Radhošť s Chasičkou

Oj Frydlante, Frydlantečku, My jsme Valaši … jak krásně se poslouchaly tyto i méně známé  lidové písničky v pondělí 16. května 2022 v podání malých zpěváčků, tanečníků a muzikantů naší Chasičky. Po covidové pauze jsme měli opět možnost vychutnat si pásmo sestavené jako hudební putování z Ondřejníčka na Radhošť. To, že kluci a holky na lidové umění během nechtěné pauzy nezanevřeli, bylo patrno v každém okamžiku pestrého programu, jež zhlédli v dopoledních hodinách žáci 1. stupně společně s dětmi z mateřských školek. Sólová pěvecká vystoupení prokládaná tancem a vtipným vyprávěním, to vše za doprovodu vlastní cimbálové muziky, učinilo z chvil strávených v zaplněném sále základní umělecké školy hudební zážitek, který hladil po duši a mnohdy přiměl posluchače si i zazpívat.

     Ne jinak tomu bylo i při odpoledním vystoupení pro veřejnost, jehož se mimo jiné zúčastnili také přátelé z naší družební školy v Turzovce. Stejně jako Chasičku, i naše hosty jsme mohli potkat po delší pauze, a tak se není co divit, že setkání bylo velmi srdečné až dojemné. Pocity přítomných i radost z toho, že se již nemusíme omezovat, vše umocněno podmanivými tóny lidových písní, to vše vytvořilo z obyčejného pondělí slavnostní den.

     Moc jsme si jej všichni, kteří byli jeho součástí, ať už jako posluchači či samotní účinkující, užili. Závěrem zbývá poděkovat za obohacující zážitek všem zpěváčkům, muzikantům i tanečníkům, nestárnoucí vedoucí souboru, p. učitelce Vierce Šimonkové, stejně jako Janě Vaňkové a Adamovi Šigutovi. Velmi si vážíme podpory a spolupráce se Základní uměleckou školou Leoše Janáčka, s Městem Frýdlant n. O. a vedením školy T. G. Masaryka, ke kterým rovněž směřuje naše poděkování.

6 Pro 2021

Chasička na Radhošti a opět na pódiu

Pokud se ale řekne folklór v Tégeemce, nepředstaví si nikdo nic jiného, než naše známé seskupení Chasička, jeho zpěváčky, tanečníky, duši souboru p. uč. Vierku Šimonkovou k níž se v poslední době ochotně přidávají p. uč. Jana Vaňková a p. uč. Adam Šigut. Ti všichni společně vytvářejí skupinu, která přináší lidem radost, dobrou náladu a pohlazení po duši. I když je v poslední době jejich činnost značně omezena a příležitostí k vystupování na veřejnosti je mnohem méně, snaží se stále fungovat a udržovat místní tradiční lidovou kulturu.

     K tomu, aby mohla Chasička fungovat tak, jak má, je potřeba nejen ochotné a obětavé pedagogy, děti a jejich rodiče, ale je jasné, že se neobejde bez finanční podpory. Tou největší je dotace Města Frýdlantu n. O. Díky ní mohl soubor uskutečnit mimo jiné také tradiční poznávací podzimní exkurzi za folklorem. Konala se v úterý 23. listopadu 2021 a její účastníci se tentokrát vydali s průvodcem za poznáním památných míst Radhoště a okolí. Autobusem až na Pustevny, zde prohlídka obnoveného Libušína, vyprávění o historii či architektuře Dušana Jurkoviče, pěší túra ke kapli Cyrila a Metoděje, která byla otevřená a bylo možné nejen nahlédnout dovnitř, ale dokonce si zde i zazpívat. To a k tomu nádherné přírodní scenérie vykouzlené pro tento den slunečným podzimním počasím s výhledy až na Slovensko, Velký Rozsutec, Kriváň nebo i Praděd. Co víc si mohli přítomní výletníci přát.

     Jako poděkování Městu Frýdlant n. O. nechyběla Chasička odpoledne v pátek 26. 11. 2021 na slavnostním rozsvěcování vánočního stromu, kde svým vystoupením potěšila všechny přítomné a přispěla tak k milé předvánoční atmosféře. Sice ji trochu mrzí, že to bylo jen na chvíli a kvůli nepříznivé covidové situaci nemohla uskutečnit svoje vánoční koledování, ale malí folklóristé i my všichni v ZŠ TGM věříme, že se toho zase jednou dočkáme.

2 Pro 2021

Zpěváček 2021

Po jarní, covidem způsobené, odmlce se k nám nečekaně dostala informace Folklórního sdružení Ostrava o konání regionálního kola každoroční soutěže dětských interpretů lidové písně Zpěváček 2021. Času na výběr písní a přípravu šikovných zpěváků z Chasičky bylo málo, jen měsíc.

Koncem října tedy odjela na Lidovou konzervatoř v Ostravě náš soubor reprezentovat dvě děvčátka. Čerstvě desetiletá Anežka Eliášová jako jedna z nejmladších účastnic soutěže a již zkušenější Viktorie Vaňková. Pomalejší, táhlou píseň musely děti zpívat bez doprovodu a druhou rychlejší, rytmičtější píseň s doprovodem. Klavírní doprovod děvčatům zajistil jako již tradičně vynikající Jožka Eliáš. Renomovaná tříčlenná porota po dlouhém rozhodování vybrala z mnoha krásných výkonů čtyři postupující děti do zemského moravského kola. Anežka i Viktorka byly mezi šťastnými a těšily se na zpívání v Rožnově pod Radhoštěm pod záštitou profesionálního Brněnského orchestru lidových nástrojů „BROLN“.  Za dětský folklórní soubor Lašánek postoupila také žákyně naší školy Barbora Tomášková.

V konkurenci více než dvaceti nejlepších zpěváků z celé Moravy se po dlouhém odpoledni plném krásných melodií a skvělých vystoupení probojovala svým čistým sopránem a spontánním projevem Viktorka Vaňková do celostátního kola soutěže Děti a píseň 2021 konaného 28.11. v Brně. K velké škodě se díky sílící pandemii bohužel dostala do karantény i Viktorka a nemohla se celostátního kola soutěže zúčastnit.

Držme zpěváčkům palce příští rok!

DFS Chasička

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka