E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Adopce na dálku

Jimia Yusuf

Určitě víte, že 5.rokem finančně podporujeme vzdělání Felixe Omondiho z Keni. Ale možná se k vám ještě nedoneslo, že se děti rozhodly podporovat ještě holčičku. Děvčata ze 7.C  udělala po celé škole anketu….

Felix Omondi

Naše škola již několik let uvažovala o pomoci dětem z rozvojových zemí. Pomáhat slabším, udělat svět lepším, patří k normálnímu profilu člověka. Ovlivní to také budoucí lidské kvality generací přicházejících. Proto jsme…