E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Přehled čerpání finančních prostředků SRPŠ

Čerpání finančních prostředků – 2016

Vážení rodiče,

 

dovolte, abych Vás seznámila za Radu rodičů s čerpáním peněžních prostředků za rok 2016.

 

V minulém školním roce bylo vybráno na příspěvcích a darech od Vás celkem:  

                                   

241 214 Kč

 

Dalším nemalým zdrojem příjmů byl výtěžek ze školního plesu a jarmarků ve výši 119 554 Kč.

 

Dovolte mi, abych Vám rodičům, jménem SRPŠ a především dětí, poděkovala za tuto vybranou částku, z které se podařilo realizovat následující:

 

Přehled čerpání peněžních prostředků za rok 2016:

 

POLOŽKA
Dopravné a kulturní představení 72 000
Odměny žákům, startovné na soutěžích, doprava na soutěže a další 33 500
Den dětí, Den plný her, karneval, vítání prvňáčků 30 000
Lyžařský kurz, Scio testy, žákovské knížky, materiál do keramické dílny 42 000
Školní časopis TAM-TAM, pomůcky do výtvarné výchovy 17 712
Adaptační programy, sportovní kurz, vybavení pro florbal 25 322
Drobný materiál a právní služby 4 812
Ostatní (poplatky za vedení účtu) 2 329
Celkem 227 675

 

 

 

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2016

 

Peněžní prostředky na BÚ: 372 506 Kč  
Peněžní prostředky v pokladně: 0 Kč  

 

 

 

Sestavila: Ing. Marcela Palochová, Ph.D.