E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Historie školy

     V údolí Moravskoslezských Beskyd mezi řekou Ostravicí a horou Ondřejníkem se rozkládá naše městečko Frýdlant nad Ostravicí. Stejně jako ostatní místní instituce i zdejší školy prošly svým dlouhodobým vývojem. Nebyly nikdy uzavřeny samy do sebe a žáci byli od prvopočátku seznamováni se životem kolem nich, děti se učily poznávat svou vlastní obec.

     V období normalizace a budování komunismu zajišťovaly ve Frýdlantu povinnou školní docházku dvě základní školy.

     Sedmdesátá léta 20. století přinesla myšlenku vybudovat nový vzdělávací komplex, a tak byla započata výstavba nového školního areálu na Janáčkově ulici. Trvala téměř 10 let a přišla tehdejší rozpočet obce na 46 mil. Kčs. V novostavbě našly svůj domov ZDŠ sídlící původně na ulici Padlých hrdinů, a rovněž gymnázium. Náměstíčko vzniklé před novým urbanistickým celkem bylo pojmenováno po Gustavu Klimentovi. Slavnostnímu otevření, které proběhlo 1.září 1983, bylo přítomno mnoho místních i regionálních stranických a městských představitelů.

     Po listopadu 1989 a prvních svobodných volbách v roce 1990 byla před školou odhalena socha T.G. Masaryka a dala naší základní škole základ pro nové, důstojnější jméno, které nese dodnes.