E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Realizované akce 2022/23 (2. st.)

Exkurze u soudu

V předmětu výchova k občanství jsme v 8. ročníku probírali tematický celek Člověk a právo, v letošním roce na něj navázala Volba povolání. Ideální příležitostí, jak obě témata skloubit, bylo navštívit Okresní soud ve…

Rozsvěcování vánočního stromu 2022

Zahájení adventu provází v mnoha městech a vesnicích slavnostní rozsvěcování vánočního stromu, které bývá příležitostí nejen k setkávání obyvatel, ale také k možnosti prodeje rozličných výrobků lidové tvořivosti. Ani Frýdlant nad Ostravicí není…

Kalusův kalamář

Literární soutěž Kalusův kalamář      Dne 4. listopadu 2022 proběhla na Základní škole v Čeladné každoročně pořádaná soutěž Kalusův kalamář. V letošním roce se z naší školy účastnily ve třech kategoriích žákyně:…

Chasička v MEDELE

V úterý odpoledne 1. listopadu 2022 proběhlo ve městě Frýdlantu nad Ostravicí slavnostním otevření nové budovy Domova péče o seniory MEDELA. Bývá už tradicí, že při takových událostech nechybí členové našeho…