E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

O2 Chytrá škola – pokračujeme …

22 Čvn 2023

O2 Chytrá škola – pokračujeme …

Jsme rádi, že i během měsíců května a června jsme mohli rozvíjet mediální a digitální gramotnost našich žáků s podporou Nadace O2 Chytrá škola.

Z projektu E-Bezpečí (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP) přijeli lektoři v květnu za žáky 6. ročníku s preventivní besedou Základy bezpečnosti. Žákům opětovně objasnili fungování fenoménu kyberšikany a seznámili je s kybergroomingem a sextingem (dle pretestu žáci tato dvě témata neznali).

Lektorka Slow Tech Institute pro žáky 5. ročníku připravila interaktivní workshop Komunikace na sociálních sítích a kyberšikana. Žáci se učili, jak se nejlépe zachovat a jaké dodržovat zásady. Následně odpoledne 12. června jsme nabídli rodičům besedu Hry, sítě, pornografie: V digitální džungli.

Žáci 9. ročníku v polovině června absolvovali hru Zachraňte prázdniny! Lektor z projektu proti dezinformacím Fakescape provedl žáky únikovou hrou. Formou hravého workshopu pomocí indicií, plněním úkolů a ověřováním informací hledali osobu, která chce zrušit letní prázdniny (kandidáti na prezidenta v roce 2028 J). Zároveň úspěšně pracovali s úryvky Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka