E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v AKTUALITY

21 Čvn 2024

Výsledky soutěže ve sběru papíru na 1. stupni 

21 Čvn 2024

Projekt „Biomy v krabici“ propojuje předměty i ročníky

Naše škola se může pochlubit dalším úspěšným projektem, který nejenže obohatil vzdělávací program, ale také přinesl spoustu radosti a kreativity do tříd. Projekt „Biomy v krabici“, který připravili žáci šestých ročníků, propojuje předměty zeměpis a výtvarnou výchovu a zároveň spojuje žáky napříč ročníky.

V rámci tohoto projektu se žáci v hodinách zeměpisu seznámili s různými biomy, tedy přírodními krajinami, které se vyskytují na naší planetě. Poté si buď vybrali, nebo vylosovali jeden z těchto biomů, který následně zpracovali v hodinách výtvarné výchovy. Cílem bylo vytvořit co nejvěrnější model biomu v krabici, který by zahrnoval typické prvky dané krajiny – rostliny, zvířata, klimatické podmínky a další charakteristiky.

Výsledkem této práce byla výstava, která byla umístěna v prostorách školy. Každý model byl doplněn popisem jednotlivého biomu, aby si návštěvníci mohli přečíst základní informace o dané přírodní krajině.

Kromě toho jsme k výstavě přidali moderní interaktivní prvek – QR kódy. Pod každým biomem se nachází QR kód, který návštěvníky odkáže na otázky související s daným biomem. Tyto otázky jsou navrženy ve dvou úrovních obtížnosti: snadnější pro žáky prvního stupně a těžší pro žáky druhého stupně. Díky tomu si všichni mohou ověřit své znalosti a dozvědět se něco nového.

Projekt „Biomy v krabici“ je skvělým příkladem toho, jak lze propojit výuku různých předmětů a zároveň podpořit spolupráci a kreativitu mezi žáky. Šesťáci se při práci na svých modelech naučili nejen mnoho nového o přírodních krajinách, ale také si procvičili své dovednosti v oblasti výtvarného umění a práce s informacemi.

Navíc projekt přispěl k propojení různých ročníků naší školy, kdy starší žáci mohli předávat své znalosti a zkušenosti mladším spolužákům prostřednictvím interaktivních otázek.

Jsme nadšení z našich šikovných šesťáků, jak téma uchopili a poradili si s ním, a těšíme se na další projekty, které budou stejně inspirativní a přínosné.

Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli, a zveme všechny k návštěvě naší výstavy a k prozkoumání světa biomů prostřednictvím jejich úžasných modelů.

18 Čvn 2024

INFORMACE – Sportovní pobytový kurz v přírodě pro 8. ročník

Sportovní pobytový kurz v přírodě pro 8. ročník – informace zde

17 Čvn 2024

Olympiáda beskydských pohybovek 2024

Když léto otevírá svoji bránu a škola se naopak připravuje ji na dva měsíce uzavřít, přichází na řadu již tradiční Olympiáda beskydských pohybovek. Zájmový kroužek, který je součástí celorepublikového projektu Děti na startu a funguje pod záštitou Českého svazu aerobicu a fitness FISAF.CZ v rámci iniciativy Česko se hýbe, je realizován na škole již nějakou dobu. Vyvrcholením jeho celoročního snažení o všestrannou pohybovou přípravu dětí mladšího školního věku s cílem probudit v dětech především radost z pohybu je právě závěrečná olympiáda pořádaná pro všechny žáky 1. stupně.

     K tomu, aby si děti mohly vyzkoušet svoji koordinaci, obratnost, rychlost, vytrvalost a sílu byla na hřišti v pátek 14. června 2024 připravena spousta zábavných moderních sportovních pomůcek. Střídaly se zde různá stanoviště zaměřená na jednotlivé sporty či aktivity. Vše umocněno nádherným slunečným počasím přineslo malým sportovcům příjemný zážitek z pohybu a hraní zároveň.

     Rádi bychom poděkovali paní Mgr. Michaele Kubalové a jejímu týmu za zorganizování zmíněné olympiády, rovněž za diplomy i medaile, které udělaly dětem velikou radost. Poděkování směřuje také ke třídě 9. C s panem učitelem D. Stragfeldem. Jejich pomoc byla při organizování naprosto zásadní a zaslouží si za ni velkou pochvalu. V neposlední řadě směřuje náš dík k paní učitelce M. Majerové, která významnou měrou přispěla ke zdárnému průběhu celého dopoledne. Děkujeme také SRPŠ za finanční podporu.

     Sport a pohyb jsou nejlepší způsoby, jak se naučit novým věcem, odreagovat se od jakýchkoli starostí, rozvíjet sociální dovednosti, navázat přátelství. To platí pro dospělé stejně jako pro děti.  Známé přísloví říká: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.“ Naším cílem je vést děti ke sportu a k pohybu, nenechat je sedět s telefonem v ruce. Základy, které získají jako malé, si ponesou celý život. A na nás, kteří je vychováváme, záleží, jaké základy to budou.

14 Čvn 2024

Vodácký kurz 9. ročníku

Brzy ráno jsme byli na nádraží a čekali na příjezd vlaku. Vlak přijel v 5:49 a my s těžkými batohy a stany v rukou nasedli do vlaku. Cesta byla dlouhá, ale i přesto hodně zábavná. Někteří usínali, jiní se naopak bavili mezi sebou. Když jsme přestupovali ve Valašském Meziříčí, tak jsme hledali místa k sezení. Avšak marně. Vlak byl přeplněný a tak jsme cca 1h a půl seděli v uličce na zemi. Nedalo se tam ani hnout, jak tam bylo plno. I přesto byla nesmírná zábava a když chtěl někdo z cestujících vystoupit, musel jít jiným směrem. Poté, když jsme dojeli do Zábřehu na Moravě, přestupovali jsme do vlaku, který nás dovezl do Postřelmova. 5 minut od nádraží už nás čekal bývalý pan ředitel Horký s rafty a kánoemi. Stačilo už jen nafouknout lodě a vydali jsme se na plavbu. Již první den byly vodní bitky mezi některými rafty. Cákalo se a někteří skončili i ve vodě. Největší legrace byla, když nám pan Strangfeld na lodi vyprávěl příběhy, které zažil, nebo jak zpíval operu např. Měsíčku na nebi nebo Vypluli dál a dál. První den jsme ujeli 16 km a náš první cíl byl kemp Vila Háj, kde jsme vynesli lodě na souš, vyfoukli je a čekali, než nám pan Horký doveze věci, které jsme měli v jeho přívěsném vozíku. Jakmile pan Horký přijel, začali jsme všichni stavět stany. Některým to šlo docela rychle, jiným zase pomalu. Po dokončení si někteří šli povídat do stanů, hrát fotbal nebo volejbal. Při volejbale se podařilo proděravět balónem stan. Zábavy tam bylo plno. Na večeři byl buď guláš nebo ovocné knedlíky. Po setmění se šel udělat táborák. Pan učitel Strangfeld se ujal kytary a ostatní zpívali. Hlavním pěvcem byl ale taktéž pan Strangfeld. Po ukončení šla většina spát do stanů. 

     Druhý den nás čekala snídaně (švédské stoly). Každý si dal, na co měl chuť, a pak si udělal svačinu na loď. Sbalili jsme si stany a vypluli na další trasu, která měla 14 km. Opět byla plavba velmi zábavná a plno lidí skončilo z lodí ve vodě. Hodně jich mělo plno plánů, jak shodit náš raft s panem Kudělkou a panem Strangfeldem do vody, ale marně, spíš to bylo naopak, oni skončili ve vodě a my si pluli dál. Dokonce i paní Urbánková se ocitla ve vodě. U pana Eliáše se nám to už ale nepovedlo. Plavba plná zábavy a zpěvu, utekla rychle. Sjeli jsme první jez z tří-denního pobytu. Odpoledne, když jsme přijeli do dalšího kempu, tak jsme tradičně postavili stan a šli hrát hru, kterou pro nás připravili učitelé. Sbírali jsme v týmech papírky různé barvy s různým počtem bodů. Papírky jsme ale museli sbírat pusou. Po skončení hry jsme zase hráli volejbal, balón skončil i v řece takže si někdo musel jít zaplavat. Na večeři byl řízek s bramborem. Následoval další večerní táborák. Nesměl chybět skvělý hudební výkon pana Strangfelda. 

     Ráno po probuzení nás čekala veliká snídaně a poslední balení stanů. Na lodi byla obrovská zábava. Všem došlo, že je to poslední den a tak si to užívali, jak jen to šlo. Cákání, shazování z lodí, např: paní Urbánková, která byla ve vodě třikrát, nebo holky z posádky pana Eliáše. Pan Kudělka málem také skončil ve vodě, avšak udržel se. 9 km jsme ujeli velmi rychle a tak si to plno lidí užívalo i na souši, když polili kyblíkem s vodou úplně suchého pana Strangfelda nebo pana Kudělku, který měl na sobě suchou mikinu. Na oběd nás čekal smažený sýr s hranolkami. Následovala už jen cesta na nádraží. Vlak byl velmi maličký a byly tam dvě skupiny vodáků. My a nějaká cizí. Ve vlaku jsme stáli všude, kde bylo volno. Naštěstí byly před námi jen 2 zastávky. Při přestupu jsme už místo v kupé našli. Cesta utekla velmi rychle a v hlavě nám probíhaly vzpomínky na kupu zábavy, kterou jsme zažili.

   Moc děkujeme Panu Eliášovi, Kudělkovi, Strangfeldovi a Paní Urbánkové za zábavně prožité 3 dny.

                                                                                                Zuzana Milková, 9. A

10 Čvn 2024

Díky O2 Chytrá škola

Získání grantu O2 Chytrá škola je pro naši školu velkým úspěchem a závazkem zároveň.

Program O2 Chytrá škola, jehož cílem je podporovat vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti a bezpečnosti, nám věnoval prostředky, které pomohou naší snaze poskytovat našim žákům kvalitní a aktuální vzdělání.

Jedním z prvních počinů v rámci tohoto grantu byl květnový workshop pro žáky 6. ročníku s názvem Moje tělo je moje. Lektor a lektorky z Brna děti učily, jak si být vědomy svého těla, jak respektovat hranice ostatních a jak důležité je sdělit dospělému, pokud se cítí nepohodlně nebo ohroženě.

Další klíčovou aktivitou, která se uskutečnila díky programu O2 Chytrá škola, byl červnový workshop od olomoucké společnosti E-bezpečí nazvaný Sexting, kybergrooming a online podvody. Odborníci na online bezpečnost vysvětlovali žákům 7. ročníku, jaká se rizika mohou skrývat za běžnou online komunikací. Děti se dozvěděly, co je sexting, jaké jsou jeho důsledky a jak se mu vyhnout. Objasnily si pojem kybergrooming (dle statistik si představily „typického“ kybergroomera) – tedy manipulaci dětí dospělými za účelem zneužívání. Rovněž žáci dostali tipy, jak rozpoznat online podvody a chránit se před nimi.

Velmi si vážíme této příležitosti a děkujeme O2 Chytrá škola za důvěru a podporu. Naši žáci se díky workshopům a dalším aktivitám naučí dovednostem a znalostem, které jsou v dnešním digitálním světě neocenitelné.

 

10 Čvn 2024

MŠ Naděje – prosba o pomoc (sbírka)

Dobrý den.

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s velkou prosbou  pomoci pro Vašíka, který již druhým rokem dochází do naší MŠ Naděje. Vašík je velký bojovník, ale i přes to, potřebuje naší pomoc.

Obrátila se na nás Vašíkova rodina, která pořádá veřejnou sbírku za pomoci organizace DONIO. Velmi by pomohlo, pokud byste na sociálních sítích sdíleli příspěvek o této sbírce. Odkaz na sbírku najdete na těchto stránkách  https://donio.cz/auto-pro-vasika.

 Předem děkujeme za Vaši ochotu pomoci.

Každý příspěvek je nesmírně cenný a přispěje ke zlepšení života Vašíka.

 Velmi děkuji

Mgr. Markéta Vaňková, zástupce ředitele pro MŠ

6 Čvn 2024

PRIMIREST – informace o omezené nabídce jídel

Vážení strávníci,

od 10. 6. 2024 bude školní restaurace Primirest vařit jen dvě jídla z důvodu vysoké nemocnosti zaměstnanců.

 

Děkujeme za pochopení!

– vedení školní restaurace –

4 Čvn 2024

Třicátnice Chasička

Chci poslat blahopřání, píšu vám ho na blanket. Žena je nejkrásnější, když má 30 let…“ Je to už nějaká chvilka, co skupina Plavci zpívala píseň s tímto textem. Její autor byl jistě dobrý pozorovatel a nemohl si nevšimnout, že tři desítky jsou tak akorát pro, mohli bychom říci, nejlepší věk. Žena i náš národopisný soubor Chasička jsou na tom obdobně. Třicítka jim prostě sluší.

     Když se na počátku 90-tých let minulého století rozhodla paní Vierka Šimonková zasvětit svůj život folklóru a dětem, jistě netušila, jak skvělé základy dokáže vybudovat. Soubor v průběhu let měnil svůj název, obsazení i program. Postupem času přibyli muzikanti a v současné době patří malí zpěváci i tanečníci k neodmyslitelným pokračovatelům folklorních tradic našeho regionu. Jejich úspěchy v pěveckých soutěžích a účast na přehlídkách vypovídají o obětavém přístupu těch, kteří dnes mají činnost souboru pod palcem. S neutuchající energií se k paní Šimonkové postupně přidali učitelé Jana Vaňková a Adam Šigut. Mají mnohé podporovatele a pomocníky z řad bývalých kantorů i rodičů. Chasička je zkrátka naše „školní stříbro“, jak konstatovala během vystoupení paní ředitelka.

     Ve středu 29. května 2024 bylo možno zahlédnout děti v krojích, jak pospíchají k sálu Základní umělecké školy L. Janáčka. Konal se zde totiž slavnostní koncert u příležitosti 30. let od založení souboru. Dopolední program byl určen pro školáky, večer pak patřil divákům z řad veřejnosti. Mezi hosty v zaplněném hledišti nechyběli vzácní gratulanti ze spřáteleného souboru Lašánek, bývalí členové, Frýdlantská chasa, hosté z Turzovky a v neposlední řadě i pan místostarosta D. Pavliska. To, čím Chasička potěšila publikum, bylo beze sporu folklorním a lidským pohlazením po duši.

     Je mnoho konkrétních lidiček, kterým se přísluší poděkovat. A protože nechceme nikoho vynechat, vezmeme to, jak se lidově říká, jedním vrzem. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci a zázemí celého slavnostního koncertu. Velmi si vážíme Vaší pomoci a podpory. Městu Frýdlant n. O. chceme poděkovat za finanční příspěvky, bez kterých by se Chasička neobešla. Rovněž přízeň vedení školy hraje svoji nezastupitelnou roli.

     A co popřát Chasičce? No přece to, co se přeje i ženě, když má 30 let. Ať dále vzkvétá, zpívá, hraje a tančí, daří se jí a obklopují ji ti nejsrdečnější a nejlaskavější lidé jako doposud.

30 Kvě 2024

Týden zdraví na 1. stupni

Zdraví není pouze o tom, co jíte. Je to o tom, jak myslíte, jak mluvíte a jak se chováte.                

                                                                                                                     Hippokrates

      Tento citát by mohl být zcela jistě inspirací pro paní učitelky T. Garbovou, M. Majerovou a A. Veselkovou, které vymyslely pro žáky 1. stupně projekt s názvem Týden zdraví. Děti při jeho aktivitách opravdu musely přemýšlet, odpovídat na zvídavé otázky, učily se chovat v situacích, které jim život může připravit a v neposlední řadě také uvažovat nad tím, jaká strava jejich tělu prospívá.

     Jednotlivé dny projektu (20. – 24. 5. 2024) byly vždy zaměřeny na jednu z oblastí dotýkající se péče o tělo a jeho zdraví. O praktickou ukázku první pomoci se na profesionální úrovni postaraly zdravotnice z Odborného léčebného ústavu sanatoria v Metylovicích. Nejenže dětem předvedly základní postupy první pomoci, ale potěšily je drobnými propagačními dárky z jejich lázeňského zařízení. Chtěli bychom jim za jejich obětavost, laskavý přístup a trpělivost moc poděkovat.

     Další aktivita byla inspirována Mezinárodním dnem včel, který se slaví 20. května. Včelí stezka a „běhací“ čtení poučily děti o životě našeho nejvzácnějšího druhu hmyzu, zároveň pro ně byly i důvodem k přemýšlení spojeným se zábavou.

     Pohyb je život, o tom není pochyb a ke zdraví patří dvojnásob. Opičí dráha připravená v tělocvičně nejenže lákala kluky a holky vyzkoušet si svoji fyzickou obratnost, ale byla i skvělou příležitostí pro sportovně pohybové pobavení.

     Závěrečný den v pátek 24. května 2024 čekalo na žáky ve třídách překvapení. Čerstvě upečený kváskový chléb a „zdravé“ zeleninové pomazánky z kuchyně manželů Janovských se staly vynikající chuťovou tečkou za celým týdnem věnovaný zdraví. Zmíněným rodičům právem přísluší naše obrovské poděkování za jejich obětavé zpestření celého projektu.

     O zdraví se říká, že je to  je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody. Snahou tvůrců Týdne zdraví bylo, aby tomu tak u žáků 1. stupně v jeho závěru opravdu bylo. Soudě dle spokojených úsměvů většiny z nich se můžeme domnívat, že se to tak opravdu podařilo.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka