E-mail: reditel@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v AKTUALITY

21 Zář 2021

Zrušení Trhu vzdělávání a uplatnění!!!

V důsledku zhoršené epidemické situace v Moravskoslezském kraji i k několika nezanedbatelným záchytům na základních a středních školách včetně stávajících covid opatření komplikujících průběh akce letošní přehlídka škol a firem NEPROBĚHNE. Zrušen je „Trh vzdělávání a uplatnění 2021“ ve Frýdku-Místku i v Třinci.

21 Zář 2021

Adaptační kurz šestých ročníků

    Ve dnech 7. až 9. září 2021 proběhl adaptační kurz žáků šestých tříd. Tento program měl zvláští kouzlo, protože po dlouhé době se děvčata a chlapci mohli volně setkat po několikaměsíčních omezeních na společné akci. Z atmosféry bylo cítit, že to dětem očividně chybělo a člověk zaregistroval, že s vděkem a nadšením přistupovali ke všem úkolům, které pro ně organizátoři kurzu připravili. Nemalou pozornost vzbudil fakt, že děvčata a chlapci byli zvědavi na nové tvářičky a dušičky, které do jejich ročníku letos přibyly. A že bylo z čeho vybírat nové kamarády! Adaptační kurz měl pomoci 36-ti novým žákům se zbavit vystrašených pohledů a co nejrychleji si najít nové kamarády a začlenit se do třídního kolektivu.

Během třech dní se děti navzájem poznávaly a budovaly klima třídy. Společně sestavovaly pravidla třídy. Hrály hry, pomoci kterých se bořily bariéry ostychu nováčků. Díky těmto aktivitám se začaly tvořit nitky přátelství a nových kamarádství. Druhý den programu byl ve znamení pobytu v okolí. Třídy paní učitelky Evy Gřesové a Šárky Němcové se vydaly objevovat krásy okolí Frenštátu p. Radhoštěm – stezky Beskydské nebe, stezky bosou nohou a skokanských můstků. A třídy paní učitelky Gabriely Doležalové a Moniky Bliek vystoupaly na horu Ondřejník. Přesněji řečeno, žáci vysprintovali a učitelky v potu tváře vyšly, což byl pro ně heroinský čin, a tímto počinem překročily svůj stín.

Třetí den byl pro děti připraven animační program v areálů Bílá. Pod taktovkou zdatných instruktorů, žáci vytvořily jednotlivé týmy například: Hermelíni, Švéďáci a celé dopoledne se věnovali různým sportovním aktivitám. Je milé, že celá akce byla požehnána pěkným počasím a žáci mohli společně s námi strávit tři pěkná dopoledne.

 

16 Zář 2021

VYHODNOCENÍ KORCHEM 2020-21

Naši žáci pokračují v úspěšné reprezentaci školy v soutěžích z chemie. Po skvělé reprezentaci v soutěži „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“, dosáhli dalšího úžasného úspěchu v soutěži Korchem. Na vyhodnocení loňského ročníku jsme si museli počkat, proběhlo až teď v září. Věděli jsme jen, že mezi 20 nejlepšími soutěžícími v kraji máme 3 žáky. Pořadí organizátoři odtajnili až při předávání cen, které se uskutečnilo na Slezskoostravském hradě v rámci akce „Dny chemie a dalších přírodních věd na Slezskoostravském hradě“. Soutěž vyhrál Ondra Cieplý a druhé místo obsadila Lenka Březinová, mezi úspěšnými řešiteli byla také Jana Cvíčková. Jedná se o naše loňské deváťáky. Jsme na ně opravdu hrdí!

16 Zář 2021

Adaptační program 1. stupně, září 2021

      Hned ve druhém zářijovém týdnu čekaly na prvňáčky tři dny adaptačního kurzu. Ten první prožili ve společnosti svých nejstarších spolužáků. Ti je přišli podpořit do tříd v jejich prvních dnech školního života. Společně tvořili, sportovali, navazovali přátelství. Deváťáci slíbili nejmenším pomoc a spolupráci, prvňáčci zase na oplátku podporu v situacích, jež jim přinese poslední rok školní docházky. Vzájemné soucítění i dobrá nálada vyzařovala ze všech přítomných, což byla ta nejlepší deviza pro dny příští, dny naplněné nejen získáváním nových vědomostí, ale také zkouškami a možná i občasným malým trápením či starostí. Program ještě oživila návštěva členek společnosti Podané ruce, které nás tradičně poctily návštěvou se svými psími svěřenci. A jak bylo ze vzniklé atmosféry patrné, děti a čtyřnozí miláčci prostě patří k sobě

      Druhý den se nesl ve znamení her a dobrodružství. Po nezbytné cestě autobusem, který dopravil kluky a holky na Bílou, čekala na všechny přítomné zábavná pirátská plavba. Vše umocněno nádherným počasím vykonalo v duších malých žáčků pocit vzájemné sounáležitosti, radosti a v neposlední řadě té nejlepší nálady. Bylo to prostě super.

      Poslední, třetí den, přijela do školy oblíbená muzikoterapeutka, speciální pedagožka a lektorka, paní Mgr. Lenka Břenková, která nejenže vlastní množství hudebních nástrojů, ale dokáže děti upoutat a zaujmout tak, jak to umí právě ona. Hudba mimo jiné ve svých rozmanitých podobách člověku odedávna pomáhala překonávat nejrůznější obtíže i vyjadřovat prožívání, navazovat vztahy nebo rozvíjet svůj potenciál. A to se možná u nás na chvíli podařilo.

     Děti mají první kroky v lavicích a s novými spolužáky za sebou. Teď již nezbývá, než se pustit do učení. Držíme palce, ať se jim to daří.

 

10 Zář 2021

Důležité termíny k příjímacímu řízení na SŠ ve šk. r. 2021/22

Termíny PŘ
10 Zář 2021

Jednotné přijímací zkoušky 2022

Veškeré informace k jednotné přijímací zkoušce v roce 2022 ČTĚTE ZDE.

6 Zář 2021

1. září 2021 a vítání prvňáčků

     Prázdninové dva měsíce utekly jako voda a prvozářijové datum v kalendáři dalo školákům jasně najevo, že slastná doba nicnedělání končí, je potřeba oprášit aktovky, obohatit je o pár zánovních školních potřeb a vydat se směrem k budově, která poskytuje nejen nové vědomosti a poznatky, ale nabízí rovněž příležitost ke vzniku přátelství, jež mnohdy přetrvají po celý život.  Začal nám školní rok 2021/2022.

     Ti, kteří zasedli do lavice poprvé a jejichž život zaznamenává velikou změnu, tak na ty jsme se u nás v Tégeemce velmi těšili a připravovali. Samozřejmě, že řeč je o žácích 1. tříd. V naší škole byl jejich první školní den slavnostní stejně, jako tomu bylo i v minulých letech. Vedle nezbytné účasti vedení školy, tradici dodrželi i patroni z 9. tříd a naše Chasička. Vzácným hostem pak byla pro všechny naše paní starostka a senátorka RNDr. Helena Pešatová, která si našla čas, aby přišla osobně přivítat 69 kluků a holek rozdělených do tří tříd. Samozřejmě, že nechyběly ani třídní paní učitelky L. Goluchová, A. Rumlová a R. Žáková.

      První dny v novém prostředí mají tedy naši nejmenší za sebou. My všem moc přejeme, aby se jim u nás ve škole líbilo, hodně se toho naučili, rozuměli si se svými spolužáky a cítili se tady dobře. Jenom tak se brzy naučí číst, psát i počítat a budou moci objevovat svět.

     Hodně štěstí, prvňáčci!

28 Srp 2021

Obecné informace k  screeningovému testování žáků ve škole na počátku školního roku 2021 – 22

Obecné informace ke screeningovému testování žáků ve škole září 2021 úprava
Obecné informace ke screeningovému testování žáků ve škole září 2021 úprava 02
 

27 Srp 2021

Informace k zahájení nového školního roku 2021/2022

Informace k zahájení nového školního roku 2021- 2022
Informace k zahájení nového školního roku 2021- 2022 02
 

27 Srp 2021

Informace pro žáky, rodiče a jejich prvňáčky ke slavnostnímu zahájení školního roku 2021/2022

Nový školní rok zahajujeme se všemi žáky ve středu 1. září 2021. Stejně jako v minulých letech, pro malé prvňáčky a jejich nejbližší bude mít tento den slavnostní charakter.  Vzhledem k všeobecně známým protiepidemickým opatřením rozhodlo vedení školy o možnosti účasti maximálně dvou dospělých osob doprovázejících svého potomka první den do školy. Doprovod může vstoupit do školní budovy pouze s ochranou dýchacích cest. Slavnostní zahájení se odehraje v jednotlivých třídách v areálu 1. tříd, boční vchod vlevo, příchod je do 8:00 hodin. V průběhu bude možnost konzultace s vychovatelkami školní družiny, rovněž bude k dispozici návštěva školní restaurace Scolarest (v obou případech také přihlášení dítěte). Předpokládané ukončení je plánováno na 9:30 hod.

Povinné testování žáků bude v 1. třídách realizováno až v druhém dni, tj. 2. září 2021.

Veškeré další potřebné informace se zákonní zástupci dozví v průběhu prvního školního dne.