E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v AKTUALITY

19 Led 2023

DOD Gymnázium BMA

DOD BMA 20.1.2023
19 Led 2023

DOD Střední průmyslová škola Hranice

pozvánka na DOD
12 Led 2023

Informace k přijímacímu řízení – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Mezi uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se řadí především uchazeči se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, žáci s poruchami učení nebo chování, chronicky nemocní uchazeči s cílenou medikací ovlivňující jejich schopnosti, uchazeči s poruchami autistického spektra atp.

Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ), které bylo vypracováno školeným pracovníkem speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny.

Doporučení se vydává ve dvou vyhotoveních. Uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče vyznačí
informaci o doložení doporučení na přední straně přihlášky ke vzdělávání. Hlásí-li se uchazeč na
více středních škol, musí ke každé přihlášce vždy přiložit identické doporučení ŠPZ.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni/uchazeci-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami

11 Led 2023

SVAČINKA PRO DOBROU VĚC

V pátek 20. 1. 2023 se bude konat akce Svačinka pro dobrou věc. Mnozí si pamatujete loňskou povedenou akci Svačinka pro Ukrajinu. Žáci žákovského parlamentu tentokrát odhlasovali, že vybraná částka se rozdělí mezi organizaci Dobrý anděl, která podporuje děti a rodiny s výskytem vážných onemocnění a projekt Blue life, jenž se zabývá ochranou oceánů.
 
Budeme rádi, pokud se žáci opět zapojí a donesou do školy připravené dobroty. Během dne budou moci jednotlivé třídy chodit nakupovat a občerstvovat se. Akce se bude konat v hudebně a připravují ji žáci žákovského parlamentu. Proto v pátek nezapomeňte s sebou drobné peníze. Obnos, který se získá z prodeje, bude určen na dobrou věc. 

Na společný den se těší Žákovský parlament

 
9 Led 2023

Nabídka práce

Hledáme zaměstnance na úklid tělocvičny + přilehlých chodeb, šaten a sociálních zařízení po turnajích.
Jedná se pouze o víkendy na dohodu o provedené práci (130,-Kč/hodina) v období ledna až dubna 2023.
Vyžadujeme spolehlivost a pečlivost.
 
Tel. č.: 558 678 169 nebo email: sekretariat@zsfrydlant.cz
9 Led 2023

DOD Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka

9 Led 2023

DOD Střední pedagogické a Střední zdravotnické školy Krnov

Dny otevřených dveří pozvánka

5 Led 2023

Fakescape

Fakescape

5 Led 2023

Felix Omondi rules!

Poslední informace o projektu Adopce na dálku jsme končili větou – musíme si pomáhat a plnit
sny.

Proto Vám rádi oznamujeme, že Felix úspěšně odmaturoval na Miwani Boys Secondary School
ve městě Kisumu (Keňa). Opravdu neuvěřitelné, co dokázal Felix s naší/Vaší pomocí. Vzhledem
k známkám, které máte i Vy možnost zhlédnout na stránkách našeho/Vašeho adoptovaného
dítěte, dnes již mladého muže http://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=60986, nás velmi
mile překvapila další informace, že se Felix dostal na EMBU College, obor automotive
engineering.

Nicméně před námi vyvstalo nelehké rozhodnutí, zda i nadále pokračovat v adopci, neboť
školné na univerzitě se zvýšilo na téměř trojnásobek. Situaci projednal Žákovský parlament.
Zástupci žáků rozhodli, že budeme podporovat Felixe v jeho studijní cestě s tím, že se
příspěvek zvýší z 12 na 30 Kč za rok.

Všem Vám patří veliké DÍKY!

3 Led 2023

Adventní čas na 1. stupni

Prosinec 2022 jakoby chtěl připomenout svým postavením mezi měsíci, že právě on je tím prvním zimním, nadělil nám alespoň na chvíli opravdu bohatou sněhovou nadílku. Čtrnáct dnů před Vánocemi to venku vypadalo, jako na obrázcích Josefa Lady a my si tak mohli v bílé atmosféře užívat adventní dny. Nejen ve městě, ale i u nás ve škole jsme měli pro děti připraveno pár zajímavých projektů, které jsme si mohli po delší době opět naplno realizovat.

     Přestože zima za oknem nakonec bílé Vánoce nepřinesla, byl poslední týden ve škole naplněn sváteční atmosférou. Návštěva filmové pohádky, vánoční koledování Chasičky, tvoření ozdob a dekorací ve vánočních dílnách, v 1. třídách společně s rodiči, besídky. Hodně jsme se těšili na obnovenou tradici Zpívání koled v kostele sv. Bartoloměje i vypouštění balónků s novoročním poselstvím. To připadlo na úplně poslední den před prázdninami, čtvrtek 22. prosince 2022.

     Všechny zmíněné projekty byly bohužel ovlivněny vysokou nemocností dětí, ale ti, kteří měli to štěstí a mohli chodit do školy, odcházeli na svátky slavnostně naladěni s hřejivým pocitem prožitků vzájemného přátelství. Rádi bychom poděkovali frýdlantské farnosti, jmenovitě panu faráři o. Lukáši Engelmannovi a varhanici p. Markétě Novosadové.

Svým ochotným přístupem a poskytnutím prostor umožnili dětem z Tégeemky prožít alespoň chvíli jinde, než ve školní lavici.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka