E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Archiv akcí 1.st.

2 Říj 2023

Majáček – policejní rádce nejmenších

I když už máme pár týdnů školy za sebou, některé děti jsou stále plné prázdninové nálady. Proto je začátkem školního roku důležité, hlavně našim nejmenším žákům, připomenout základní pravidla bezpečného chování ve škole i venku. To si dal za cíl preventivní projekt Policie České republiky „Majáček – policejní rádce nejmenších“.

Žáci prvních a třetích tříd se během tohoto projektu seznámili s rizikovými situacemi, jako jsou například šikana, setkání s potulným zvířetem či obtěžování cizím člověkem. Zopakovali si také čísla tísňového volání a domů si odnesli sešit poskytující rady, jak se v těchto situacích, ohrožujících bezpečí a zdraví, zachovat.

Doufáme, že díky takovýmto projektům se naši žáci budou umět v rizikových situacích chovat s rozmyslem a pomohou jak sobě, tak i ostatním.

11 Zář 2023

Adaptační kurz 1. tříd 2023

Zvykání si na nové prostředí bylo, je a bude pro někoho hračka, pro jiného zase docela oříšek. Aby přechod ze školky do školy nebyl pro naše nejmenší nově příchozí prvňáčky velkým skokem, připravili jsme pro ně hned od středy 6. do pátku 8. září 2023 již tradiční adaptační kurz. Počasí, které jakoby chtělo vynahradit trable způsobené při opravě střechy, se rozhodlo, že již potíže dělat nebude a adapťák vybavilo krásnými slunečnými dny. Muzikoterapie, setkání s pejsky a canisterapie v podání členek společnosti Podané ruce, všestranné aktivity s partnerskými třídami, závěrečný dopolední sportovně zaměřený výlet na Bílou. Vše prožité ve společnosti nových spolužáků pod ochrannými křídly třídních učitelek, stmelování kolektivů, seznamování, vzájemné sbližování. Takto lze charakterizovat adaptační dny našich prvňáčků. Myslíme si, že se povedly a teď je již potřeba pustit se do práce. Na naše nejmenší čeká čtení, psaní, počítání a svět kolem nás. Držíme jim palce, ať pronikání do světa znalostí zvládnou co nejlépe.

11 Zář 2023

4. září 2023 v prvních třídách

První zářijové pondělí začalo krásným slunečným ránem. Před naší základní školou bylo znát již od svítání, že poklid prázdninových měsíců zde vystřídá brzy štěbetání dětí společně s motory přijíždějících aut. S přicházející osmou hodinou se ruch kolem sochy našeho prvního prezidenta stupňoval a vše utichlo s otevřením šaten ve školní budově. Děti se vrhly do tříd, především pozdravit kamarády, seznámit se s novými učiteli či zatím neznámým prostředím. Těm, kteří to zažívali poprvé, malým prvňáčkům, samozřejmě usnadnili příchod do školy jejich rodiče i usměvavé paní učitelky.

     Neopakovatelná atmosféra prvního dne ve škole je něčím, co si musí jeho aktéři prožít na vlastní kůži. Mírná nervozita je patrná u všech, tu ovšem u nás v Tégeemce vždy přicházejí odstranit členové souboru Chasička se staršími spolužáky z devátých tříd. Samozřejmě nechybělo ani vedení školy v čele s paní ředitelkou Šárkou Řezníčkovou a velmi nás potěšilo, že si na naše prvňáčky v letošním roce vyčlenila tolik vzácný čas i naše paní starostka Helena Pešatová. Slavnostní duch se nesl ve všech třech prvních třídách a my jsme rádi, že i přes mírné komplikace, kdy jedna třída musela chvíli trávit v náhradních prostorách, se nakonec vše povedlo tak, jak mělo. Úsměvy malých kluků a holek napovídaly, že se jim ve škole zalíbilo a my věříme, že jim to ještě dlouho vydrží.

22 Čvn 2023

O2 Chytrá škola – pokračujeme …

Jsme rádi, že i během měsíců května a června jsme mohli rozvíjet mediální a digitální gramotnost našich žáků s podporou Nadace O2 Chytrá škola.

Z projektu E-Bezpečí (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP) přijeli lektoři v květnu za žáky 6. ročníku s preventivní besedou Základy bezpečnosti. Žákům opětovně objasnili fungování fenoménu kyberšikany a seznámili je s kybergroomingem a sextingem (dle pretestu žáci tato dvě témata neznali).

Lektorka Slow Tech Institute pro žáky 5. ročníku připravila interaktivní workshop Komunikace na sociálních sítích a kyberšikana. Žáci se učili, jak se nejlépe zachovat a jaké dodržovat zásady. Následně odpoledne 12. června jsme nabídli rodičům besedu Hry, sítě, pornografie: V digitální džungli.

Žáci 9. ročníku v polovině června absolvovali hru Zachraňte prázdniny! Lektor z projektu proti dezinformacím Fakescape provedl žáky únikovou hrou. Formou hravého workshopu pomocí indicií, plněním úkolů a ověřováním informací hledali osobu, která chce zrušit letní prázdniny (kandidáti na prezidenta v roce 2028 J). Zároveň úspěšně pracovali s úryvky Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.

20 Čvn 2023

Olympiáda Beskydských pohybovek

V pátek 16. června 2023 nás přivítalo prosluněné ráno, které jakoby chtělo nabídnout možnost vyrazit si na konci školního roku zasportovat. Této příležitosti se již potřetí chopily Beskydské pohybovky, které realizují své sportovní aktivity zaměřené na všestrannou pohybovou přípravu dětí předškolního a mladšího školního věku, s cílem probudit v nich především radost z pohybu. Cvičení je určeno pro kluky a holky ve věku od 4 do 9 let sportující i bez osvojených pohybových základů, pro ty zcela zdravé i s jakoukoliv indispozicí či hendikepem. Zkrátka úplně pro všechny bez omezení. V naší škole měli příležitost užít si jejich aktivity žáci 1. stupně.

     Běh, pohyb s florbalkou, skok v pytli, hra s padákem, cvičení s lanem, hod na cíl, trénování rovnováhy, zábava. To a možná ještě něco navíc bylo nabídnuto na školním hřišti všem, kteří přišli tento den do školy. Děti si skvěle užívaly společné chvíle s kamarády, radovaly se z pohybu. A nejen to, na závěr obdrželi všichni sportovci medaile, diplom a malou odměnu za odvedený výkon. Vydařené dopoledne se uskutečnilo zásluhou všech, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu. V prvé řadě děkujeme vedoucí Beskydských pohybovek p. Michaele Kubalové i jejímu organizačnímu týmu, dále pak žákům 9. tříd, kteří pod vedením p. uč. O. Polacha připravili malým sportovcům skvělé zázemí. Poděkování náleží také p. zástupkyni pro 1. stupeň, paní K. Šigutové, která vše pečlivě promyslela a připravila.

Na závěr nezbývá, než konstatovat, že se už nyní těšíme na příští ročník tohoto velmi zdařilého projektu.

12 Čvn 2023

Den zdraví na 1. stupni

Páteční ráno 9. června 2023 nás sice vítalo mírně zamračenou oblohou, to nám ale ve škole nevadilo, protože nás tento den čekal projekt s názvem Den zdraví. Obětavě si jej pro všechny prvostupňáky připravily paní učitelky A. Veselková, T. Garbová a M. Dřízgová.  První pomoc dětem vysvětlovala paní M. Muroňová, ukázku zdravé stravy ochotně ukuchtili manželé Janovští. Všichni jmenovaní si zaslouží naše obrovské poděkování! Co všechno mohly děti díky jim toto dopoledne prožít a vidět?

      Program byl skutečně pestrý. Zdravý životní styl, modelové situace ochrany zdraví, vybavení lékárničky. Sportování, opičí dráha, přednáška o zdravé výživě s ochutnávkou pomazánek na čerstvém, doma upečeném chlebu. Nechybělo tvoření, povídání o bylinkách s praktickými ukázkami, včelí stezka připomínající život a důležitost existence těchto sice malých, ale tolik potřebných zástupců říše hmyzu. V režii žáků 8. A, kteří absolvovali soutěž Wofram, viděly děti ošetření popáleniny, zlomeniny i řezné rány, mohly si vyzkoušet masáž srdce na figuríně. Jedna činnost střídala druhou, takže dopoledne uběhlo jako voda.

     Na závěrečnou otázku: „Co se vám dnes nejvíce líbilo?“, odpověděla většina dětí: „Všechno!“. A tak ještě jednou velké díky těm, kteří projekt nejen připravili, ale podíleli se rovněž na jeho realizaci. Jejich zásluhou odcházeli žáci 1. stupně tento den domů s vědomím, že své zdraví je potřeba si chránit. Návod, jak to učinit, obdrželi všichni, kteří se projektu zúčastnili.

25 Kvě 2023

Olympiáda v anglickém jazyce pro 5. třídy

OLYMPIÁDA V AJ - zpráva
25 Kvě 2023

Chasička zahrála, zazpívala a zatančila nejen pro maminky

Pásmo lašských písní a tanců s názvem Hoja, kravačečko moja obohacené o prvky slovenské lidové tvorby mohla zhlédnout frýdlantská veřejnost společně s příznivci našeho národopisného souboru ve čtvrtek 18. května 2023 v sále Základní umělecké školy Leoše Janáčka. Chasička vystoupení připravila u příležitosti Svátku matek. Hostů se sešlo opravdu hodně, plný sál nešetřil potleskem za výkon malých i větších folkloristů. Ti pod vedením p. uč. V. Šimonkové, J. Vaňkové a A. Šiguta předvedli program na profesionální úrovni. Dojemné loučení s odcházejícími členy (přecházejí studovat na střední školu) se pak stalo laskavou tečkou nejen za celým vystoupením, ale také nad večerem prožitým s tóny našich nádherných lidových písní. Všem, kteří mají zásluhu na tom, že jsou uchovávány a předávány budoucí generaci, patří obrovský dík a poděkování. V neposlední řadě také sponzorům Chasičky, firmě Hyundai, Městu Frýdlant n. O., vedení školy, Kulturnímu centru a ZUŠ Leoše Janáčka.

27 Dub 2023

O2 Chytrá škola

      Vážení rodiče,

jsme rádi, že jsme byli vybráni a můžeme se zapojit do projektu Nadace O2 Chytrá škola. Cílem projektu je naučit žáky, rodiče i učitele správně využívat technologie a bezpečně se pohybovat na síti.

V dnešní době je nezbytně nutné, aby si žáci zlepšili dovednost přístupu k médiím, pochopili a vyhodnotili sdělovaný obsah, lépe si uvědomovali rizika online světa. A proto náš projekt zahrnuje workshopy a semináře pro žáky od 4. do 9. třídy orientované do online roviny, které zefektivňují školní preventivní program.

Dále bude z projektu podpořeno vzdělávání pedagogů týkající se kyberprostoru a rodičům bude nabídnuta možnost získat základní informace o online světě, ve kterém se mohou děti setkat s nejrůznějšími nástrahami (např. hry, sítě, pornografie).

Veškeré tyto aktivity budou organizovány od března do listopadu 2023.

V současné době již proběhly tyto aktivity:

– žáci 4. ročníků absolvovali workshopy na téma: Internet a zdravé digitální návyky od iniciativy odborníků Slow Tech Institute,

– rodičům 6. a 7. ročníků byl nabídnut workshop Hry, sítě, pornografie: V digitální džungli (Slow Tech Institute),

– pedagogové byli proškoleni Projektem E-Bezpečí v Rizicích virtuální komunikace.

24 Dub 2023

Den Země na 1. stupni

Je jediná, o které víme. Jediná s nepřeberným množstvím rostlinných a živočišných druhů navzájem se doplňujících v dobrém i naopak. Je nádhernou modrou tečkou v nekonečném vesmíru a ten, kdo se ji snaží ovládnout, je člověk. Myslí si, že je to on, pán tvorstva, který může všechno. Ale není to tak. Obzvláště v posledních letech, kdy pociťujeme prudké změny počasí a slyšíme o přírodních katastrofách, si mnozí z nás stále více uvědomují potřebu tu krásnou Zemi chránit a ne devastovat. Ani nám v Tégeemce není osud modré planety lhostejný a stejně jako miliony lidí na světě, i my jsme se připojili k oslavě svátku, jež nese krátký, ale výstižný název, Den Země.

     Děti z 1. stupně se po celé páteční dopoledne 21. dubna 2023 zúčastnily projektu, který jim měl zábavnou a poučnou formou připomenout, jak moc je ochrana přírody, která nás obklopuje, důležitá. Návštěva obchůdku Bez obalu (moc děkujeme milé majitelce za ochotný výklad a laskavý přístup), zábavné tvoření z odpadového materiálu, pobyt v přírodě, kvízy, testy, naučné video a mnoho dalších rozličných aktivit si pro všechny ochotně připravily paní učitelky Alena Veselková a Tereza Garbová. Počasí jakoby stálo za jejich obrovskou snahou naučit děti ekologicky myslet, protože i to vyšlo na jedničku. Většina aktivit probíhala v prostorách školy či nejbližšího okolí, pouze páťáci se vydali za oslavou Dne Země do Sadů Bedřicha Smetany do Frýdku – Místku, kde je čekal zábavně – výchovný vzdělávací program zaměřený na ekologii, recyklaci, kompostování apod.

     Závěrem zbývá už jen dodat, že zmíněné páteční dopoledne bylo nejen plné sluníčka a dobré nálady, ale také mnohých nápadů a námětů, jak chránit prostředí, které nás obklopuje. Začít musí každý sám u sebe. S tímto pocitem a úsměvem na tváři odcházeli domů všichni, kteří si Den Země v Tégeemce užili.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka