E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Archiv akcí 1.st.

21 Čvn 2024

Výsledky soutěže ve sběru papíru na 1. stupni 

17 Čvn 2024

Olympiáda beskydských pohybovek 2024

Když léto otevírá svoji bránu a škola se naopak připravuje ji na dva měsíce uzavřít, přichází na řadu již tradiční Olympiáda beskydských pohybovek. Zájmový kroužek, který je součástí celorepublikového projektu Děti na startu a funguje pod záštitou Českého svazu aerobicu a fitness FISAF.CZ v rámci iniciativy Česko se hýbe, je realizován na škole již nějakou dobu. Vyvrcholením jeho celoročního snažení o všestrannou pohybovou přípravu dětí mladšího školního věku s cílem probudit v dětech především radost z pohybu je právě závěrečná olympiáda pořádaná pro všechny žáky 1. stupně.

     K tomu, aby si děti mohly vyzkoušet svoji koordinaci, obratnost, rychlost, vytrvalost a sílu byla na hřišti v pátek 14. června 2024 připravena spousta zábavných moderních sportovních pomůcek. Střídaly se zde různá stanoviště zaměřená na jednotlivé sporty či aktivity. Vše umocněno nádherným slunečným počasím přineslo malým sportovcům příjemný zážitek z pohybu a hraní zároveň.

     Rádi bychom poděkovali paní Mgr. Michaele Kubalové a jejímu týmu za zorganizování zmíněné olympiády, rovněž za diplomy i medaile, které udělaly dětem velikou radost. Poděkování směřuje také ke třídě 9. C s panem učitelem D. Stragfeldem. Jejich pomoc byla při organizování naprosto zásadní a zaslouží si za ni velkou pochvalu. V neposlední řadě směřuje náš dík k paní učitelce M. Majerové, která významnou měrou přispěla ke zdárnému průběhu celého dopoledne. Děkujeme také SRPŠ za finanční podporu.

     Sport a pohyb jsou nejlepší způsoby, jak se naučit novým věcem, odreagovat se od jakýchkoli starostí, rozvíjet sociální dovednosti, navázat přátelství. To platí pro dospělé stejně jako pro děti.  Známé přísloví říká: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.“ Naším cílem je vést děti ke sportu a k pohybu, nenechat je sedět s telefonem v ruce. Základy, které získají jako malé, si ponesou celý život. A na nás, kteří je vychováváme, záleží, jaké základy to budou.

4 Čvn 2024

Třicátnice Chasička

Chci poslat blahopřání, píšu vám ho na blanket. Žena je nejkrásnější, když má 30 let…“ Je to už nějaká chvilka, co skupina Plavci zpívala píseň s tímto textem. Její autor byl jistě dobrý pozorovatel a nemohl si nevšimnout, že tři desítky jsou tak akorát pro, mohli bychom říci, nejlepší věk. Žena i náš národopisný soubor Chasička jsou na tom obdobně. Třicítka jim prostě sluší.

     Když se na počátku 90-tých let minulého století rozhodla paní Vierka Šimonková zasvětit svůj život folklóru a dětem, jistě netušila, jak skvělé základy dokáže vybudovat. Soubor v průběhu let měnil svůj název, obsazení i program. Postupem času přibyli muzikanti a v současné době patří malí zpěváci i tanečníci k neodmyslitelným pokračovatelům folklorních tradic našeho regionu. Jejich úspěchy v pěveckých soutěžích a účast na přehlídkách vypovídají o obětavém přístupu těch, kteří dnes mají činnost souboru pod palcem. S neutuchající energií se k paní Šimonkové postupně přidali učitelé Jana Vaňková a Adam Šigut. Mají mnohé podporovatele a pomocníky z řad bývalých kantorů i rodičů. Chasička je zkrátka naše „školní stříbro“, jak konstatovala během vystoupení paní ředitelka.

     Ve středu 29. května 2024 bylo možno zahlédnout děti v krojích, jak pospíchají k sálu Základní umělecké školy L. Janáčka. Konal se zde totiž slavnostní koncert u příležitosti 30. let od založení souboru. Dopolední program byl určen pro školáky, večer pak patřil divákům z řad veřejnosti. Mezi hosty v zaplněném hledišti nechyběli vzácní gratulanti ze spřáteleného souboru Lašánek, bývalí členové, Frýdlantská chasa, hosté z Turzovky a v neposlední řadě i pan místostarosta D. Pavliska. To, čím Chasička potěšila publikum, bylo beze sporu folklorním a lidským pohlazením po duši.

     Je mnoho konkrétních lidiček, kterým se přísluší poděkovat. A protože nechceme nikoho vynechat, vezmeme to, jak se lidově říká, jedním vrzem. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci a zázemí celého slavnostního koncertu. Velmi si vážíme Vaší pomoci a podpory. Městu Frýdlant n. O. chceme poděkovat za finanční příspěvky, bez kterých by se Chasička neobešla. Rovněž přízeň vedení školy hraje svoji nezastupitelnou roli.

     A co popřát Chasičce? No přece to, co se přeje i ženě, když má 30 let. Ať dále vzkvétá, zpívá, hraje a tančí, daří se jí a obklopují ji ti nejsrdečnější a nejlaskavější lidé jako doposud.

30 Kvě 2024

Týden zdraví na 1. stupni

Zdraví není pouze o tom, co jíte. Je to o tom, jak myslíte, jak mluvíte a jak se chováte.                

                                                                                                                     Hippokrates

      Tento citát by mohl být zcela jistě inspirací pro paní učitelky T. Garbovou, M. Majerovou a A. Veselkovou, které vymyslely pro žáky 1. stupně projekt s názvem Týden zdraví. Děti při jeho aktivitách opravdu musely přemýšlet, odpovídat na zvídavé otázky, učily se chovat v situacích, které jim život může připravit a v neposlední řadě také uvažovat nad tím, jaká strava jejich tělu prospívá.

     Jednotlivé dny projektu (20. – 24. 5. 2024) byly vždy zaměřeny na jednu z oblastí dotýkající se péče o tělo a jeho zdraví. O praktickou ukázku první pomoci se na profesionální úrovni postaraly zdravotnice z Odborného léčebného ústavu sanatoria v Metylovicích. Nejenže dětem předvedly základní postupy první pomoci, ale potěšily je drobnými propagačními dárky z jejich lázeňského zařízení. Chtěli bychom jim za jejich obětavost, laskavý přístup a trpělivost moc poděkovat.

     Další aktivita byla inspirována Mezinárodním dnem včel, který se slaví 20. května. Včelí stezka a „běhací“ čtení poučily děti o životě našeho nejvzácnějšího druhu hmyzu, zároveň pro ně byly i důvodem k přemýšlení spojeným se zábavou.

     Pohyb je život, o tom není pochyb a ke zdraví patří dvojnásob. Opičí dráha připravená v tělocvičně nejenže lákala kluky a holky vyzkoušet si svoji fyzickou obratnost, ale byla i skvělou příležitostí pro sportovně pohybové pobavení.

     Závěrečný den v pátek 24. května 2024 čekalo na žáky ve třídách překvapení. Čerstvě upečený kváskový chléb a „zdravé“ zeleninové pomazánky z kuchyně manželů Janovských se staly vynikající chuťovou tečkou za celým týdnem věnovaný zdraví. Zmíněným rodičům právem přísluší naše obrovské poděkování za jejich obětavé zpestření celého projektu.

     O zdraví se říká, že je to  je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody. Snahou tvůrců Týdne zdraví bylo, aby tomu tak u žáků 1. stupně v jeho závěru opravdu bylo. Soudě dle spokojených úsměvů většiny z nich se můžeme domnívat, že se to tak opravdu podařilo.

10 Kvě 2024

Sportovní aktivity 1. stupně

Polemizovat o tom, zda je pohyb lidskému zdraví prospěšný, určitě není potřeba. Všichni víme, že právě on pozitivně ovlivňuje zdravý vývoj člověka a jeho budoucí tělesnou i duševní kondici. Motivací dětí k větší fyzické aktivitě jsou u nás ve škole nejen zajímavě koncipované hodiny tělesné výchovy, ale především zapojení žáků do mnohých soutěží či olympiád organizovaných v rámci okrsku či následných vyšších úrovní okresu či kraje.

     Na jaře 2024 jsme se v Tégeemce zapojili hned do několika takových sportovních projektů. První z nich, Junior NBA League, je basketbalový turnaj pro mládež přesně kopírující herní systém NBA. Jedná se o jedinečný celosvětový projekt s mezinárodním přesahem a působností.  První ročník proběhl v ČR v roce 2016 a od té doby úspěšně pokračuje. Cílem projektu je rozšířit mezi dětmi touhu sportovat, splnit si své sny a vzbudit v nich chuť k basketbalu i pohybu obecně.  Naše školní družstvo mladých nadšenců pro košíkovou ze 3. a 4. tříd postoupilo 25. dubna 2024 do okresního kola, když ve Frýdku – Místku v moderní basketbalové hale vyhrálo dva zápasy a ukázalo, že ani tento sport není našim žákům zcela cizí.

     Dalo by se říci, že mezi naše tradiční chlouby patří výkony kluků a holek ve vybíjené. Po vítězství v okrsku postoupili čtvrťáci a páťáci do okresního kola, kde vybojovali celkově 5. místo. Za svoje nadšení pro hru a sportovního ducha si jistě zaslouží velkou pochvalu.

     Dalším projektem, který láká především chlapce, je každoroční McDonalds cup, největší školní fotbalový turnaj v ČR. Za dobu jeho více jak dvacetileté existence se podařilo organizátorům rozpohybovat více než 1,5 milionu dětí, mezi kterými byly i některé současné hvězdy českého fotbalu. Naši svěřenci se představili ve dvou kategoriích. V té mladší 1. až 3. tříd jsme se stali vítězi okrsku a v kole okresním nám pak patřilo místo páté. Ze sedmi družstev jsme byli poraženi až na penalty a je potřeba říci, že malí fotbalisté se rvali jako lvi. Starší žáci ze 4. a 5. tříd se v okrsku umístili na 2. místě. I zde patří poděkování malým sportovcům za reprezentaci školy i města.

       Sport, pohybové aktivity. Vyplavují endorfiny, pomáhají utužovat vztahy, prospívají zdraví, zvyšují fyzickou kondici. A tak bychom mohli pokračovat. U nás ve škole o tom víme své, protože pohyb a sport, i to je naše Tégeemka.

6 Kvě 2024

Nejrychlejší májová veverka

Co dělají veverky v zimě, ví asi každý. Odpočívají ve svých zateplených hnízdech a krmí se nashromážděnými oříšky a semeny šišek. Co ale dělají „veverky“ z prvních tříd, ví jen málokdo. Trénují ve šplhu na tyči, aby mohly v květnu soutěžit o titul „Nejrychlejší májová veverka“.

Naši prvňáci se ocitli před obrovskou výzvou. Zdolat vysokou překážku, vyšplhat na nářadí, na kterém ještě nikdy necvičili. Díky snaze, trpělivosti, bojovnosti a odvaze se většině z nich podařilo udržet se na tyči a vyšplhat, kam jim síly dovolily. Ti nejlepší, nejzdatnější a nejrychlejší si zašplhali 2. května 2024 ve finálovém souboji. Za hlasité podpory fanoušků z řad spolužáků vyšplhali až na vrchol tyče a vysloužili si nejen obrovský potlesk a obdiv, ale také diplom a drobnou odměnu.

Všem „veverkám“ děkujeme za účast a reprezentaci své třídy a vítězům gratulujeme. Jsme na vás moc pyšné. Paní učitelky z prvních tříd.

Vítězové kategorie děvčat

1.místo: Charlotta Šerková (I.B), 2.místo: Diana Macháčková (I.C), 3.místo: Zuzana Zatloukalová (I.C)

Vítězové kategorie chlapců

1.místo: Tobiáš Bílek (I.B), 2.místo: Lukas Kocián (I.C), 3.místo: Marek Popelář (I.A)

6 Kvě 2024

Den Země 2024 na 1. stupni

     Země, modrá planeta, malá kulička ve vesmíru, kterou jsme dostali my lidé k tomu, abychom si zde vytvořili společně se zvířaty a rostlinami svůj domov. A o ten, jak známo, je potřeba pečovat, jak to nejlépe jde. Bohužel, většina z nás si čím dál více uvědomuje, že naše lidské chování, kdy chceme ovládnout přírodu, dostává pěkně na frak. Již od roku 1970 se připomíná 22. duben jako mezinárodní svátek životního prostředí, chcete-li, Den Země.

     My ve škole ctíme tento významný den a spojujeme jej s projekty, které mají za cíl připomenout dětem nutnost ekologického myšlení, tradičně organizujeme různé osvěty a další doprovodné programy související s poznáváním přírody a její ochranou. Jedná se o projekty poznávací, naučné i zábavné, vždy spojené s venkovní aktivitou.

     Prvňáčci si letos vybrali vycházku na téma Vítání ptačího zpěvu, kdy je zkušená ornitoložka seznámila s místními opeřenými pěvci a nechyběly ani hry v přírodě. Druháci si zase vyšli s odborníkem na slovo vzatým, p. M. Hlaváčem, na EVVO program zaměřený pro některé na stromy, pro jiné zase na život místních bobrů u řeky Ostravice. Vyučující 3. ročníku připravily svým svěřencům turistickou vycházku, během které nechyběly aktivity zaměřené na ekologii. Čtvrťáci se pro změnu vydali do Muzea Beskyd ve Frýdku – Místku, aby zde nejen zhlédli expozici Beskydy, příroda a lidé, ale také při prohlídce zámeckého parku splnili připravené úkoly. No a naši nejstarší, páťáci, ti byli vysláni v pátek 26. dubna 2024 do Sadů Bedřicha Smetany ve FM, kde pořádalo SVČ Klíč Den Země tentokrát na téma Svět zvířat. Součástí programu byly např. hry se zaměřením na živočichy, sokolnická show, ukázka canisterapie či kynologie, scénky i hudební pásmo a mnohé další.

    Nabitý program dnů, kdy jsme chtěli dětem připomenout, jak moc je důležité starat se o náš domov, naši Zemi, snad nenechal nikoho na pochybách, že tato potřeba je v současné době více než pouhou výzvou. Je to povinností každého z nás, dětí i dospělých.

15 Dub 2024

Zápis do 1. tříd aneb Do školy s písničkou            

Čtvrtek, 11. dubna 2024. Byl to velký den pro děti, které se již brzy začnou učit číst, psát i počítat a tak zahájí svoji povinnou školní docházku. Aby se tak mohlo stát a my zjistili, zda budoucí školák již zvládá základní návyky potřebné k učení, probíhá ve školách zápis do 1. tříd.

     U nás v Tégeemce stejně jako i v ostatních frýdlantských školách se tak stalo právě v onom výše zmíněném dni. Hodně nám záleží na tom, aby se tento první velký krok do života dětem líbil a uchovaly si jej co nejdéle v paměti. A tak vždy vybíráme téma dětem blízké a příjemné. Letos jsme se rozhodli jít k zápisu s písničkou, o které víme, že dokáže odstranit případnou nervozitu, navodit příjemnou náladu, pomoci překonat možné obavy.

     Ve čtvrtek odpoledne dorazilo k nám do školy 64 dětí se svým doprovodem. Po nezbytných úvodních formalitách, kdy je potřebné zapsat důležité údaje, čekaly ve třídách zkušené paní učitelky, které si pro malé adepty povinné školní docházky připravily hravé úkoly. Ty měly ukázat připravenost dítěte, případně na co se mají rodiče zaměřit, aby v nastávajících několika měsících ještě dohnali, co je potřeba. Po dobře vykonané práci přichází odměna, a ta samozřejmě nechyběla. Děti si domů odnesly v taštičce pár upomínkových drobností i pamětní list připomínající tento důležitý životní krok. Závěrečné doplnění energie v naší zápisové minicukrárničce pak bylo už jen sladkou tečkou za celým odpolednem.

      Tomu, aby zápis mohl úspěšně proběhnout, předchází nejen dlouhá příprava, ale také samotná aktivní účast. Poděkování za hladký a bezchybný průběh patří především skvělému kolektivu pedagogů a asistentek z 1. stupně včele se svojí zastupující zástupkyní, paní ředitelce, dále paním vychovatelkám školní družiny, administrativním pracovnicím a v neposlední řadě rovněž vždy ochotným bývalým kolegyním, které patří k našim stálým oporám, ačkoli se již zařadily mezi důchodkyně.        Co zbývá dodat na závěr? Těší nás stálý zájem rodičů o umístění dítěte právě u nás v Tégeemce. Je naší hlavní prioritou, aby se zde jejich potomci cítili nejen dobře a bezpečně, ale především to, aby se jim ve škole nesoucí jméno prvního československého prezidenta líbilo. Budoucím prvňáčkům přejeme hodně štěstí a radostných zážitků při získávání nových vědomostí.

25 Bře 2024

Pohádkové hraní na školu a Den otevřených dveří

Než učiní svůj první velký životní krok, jakým je zahájení povinné školní docházky, přicházejí si k nám vždy na jaře zahrát na školu předškoláci z místních mateřských škol. Odpoledne pak na Dni otevřených dveří vstupují do tříd a odborných učeben i se svými rodiči, aby se mohli prohlédnout prostory, jež by jim měly poskytnout základní vzdělání. To vše se u nás odehrálo v třetím březnovém týdnu. Úterý 19. a čtvrtek 21. 3. 2024 jste mohli v dopoledních hodinách potkat na chodbách školy nejen bytosti z pohádek, ale především budoucí prvňáčky. Starší žáci z 1. stupně si pro ně připravili Pohádkové hraní na školu, při kterém si děti ze školek nejen vyzkoušely sezení v lavicích, ale mohly si i zacvičit, vyzkoušet jednoduché dovednosti anebo si vyrobit malou vzpomínku. Čtvrteční odpoledne pak otevřela škola dveře i pro veřejnost. Mezi zájemci o její prohlídku nebyli jen nejmenší, ale také ti, které čeká přestup z vesnické školy na druhý stupeň.  

25 Bře 2024

Bezva pokusy

Do světa záhad měli příležitost proniknout naši mladší žáci na 1. stupni. V březnových dnech k nám opět po roce zavítala paní „pokusová“, která již tradičně přijíždí mezi děti s cílem rozšířit jejich obzor v oblasti přírodních věd, zpopularizovat tyto obory formou praktických ukázek a pokusů přímo v jejich třídách na škole. O tom, že je tento projekt mezi žáky velmi oblíbený, není pochyb. Praktické ukázky jsou zábavné a poučné zároveň. Fotografie zachycují malé druháky při bonbónových pokusech.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka