E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Archiv akcí 1.st.

20 Úno 2024

Barevný týden na 1. stupni

Pololetní vysvědčení bylo rozdáno, blížily se jarní prázdniny. Od pololetních je dělil jeden pracovní týden. Jak jej využít, co udělat, aby dětem čekání na pár dnů volna uteklo co nejpříjemněji? Při pohledu z okna na ponurá šedivá zimní panorama si mnozí posteskli, jak už se těšíme na jaro a jeho všudypřítomnou pestrou paletu. Možná právě tehdy někoho napadlo si ty barvičky přivolat. A nápad byl na světě, uděláme si barevný týden. K tomu se blížil masopust, takže ještě něco navíc, zakončíme jej karnevalem. Pondělí – modré, úterý – žluté, středa – červená, čtvrtek – zelený. A pátek? Ten hýřil všemi barvami, protože tento den si děti oblékly pestré masky, ve kterých prožily ve škole celé dopoledne. Nechyběla ani zábava plná pohybu v nazdobené tělocvičně, kde se mohli malí tanečníci a tanečnice jaksepatří vydovádět. Pod vedením paní učitelky Veroniky Doubravské jim to šlo výborně a my jí za pomoc moc děkujeme.

    Závěrem zbývá už jen dodat, že nápad se setkal s příznivým ohlasem a my si myslíme, že ve škole vznikla nová „barevná“ tradice. Barvy a dobrá nálada totiž k naší veselé Tégeemce určitě patří.

20 Úno 2024

Tégeemka má talent

Pod záštitou Žákovského parlamentu a p. učitelky Táni Ryšavé, které samozřejmě svojí pomocí přispěli k organizaci i další kolegové, se ve středu 7. února 2024 uskutečnil již druhý ročník talentové soutěže Tégeemka má talent. Ukázat své schopnosti se rozhodlo hned několik žáků. Na programu byl sólový i skupinový tanec, zpěv, skládání Rubikovy kostky na čas, hra na klavír nebo kytaru, technické dovednosti a parkourová sestava.     

     Dopoledne v sále kulturního centra bylo přátelské i napjaté zároveň. Obdivujeme odvahu všech účastníků, kteří vystoupili před více než třemi sty svými spolužáky a učitelskou porotou. Ta vybrala pět finalistů, ze kterých diváci následně hlasováním zvolili vítěze. Vavříny nejvyšší si odnesla čtveřice mladých parkouristů, T. Ryšavý, Ch. Sečkář, L. Vaněk a M. Švihla. Jejich sestava zaujala nejen porotce, ale i nadšené obecenstvo. Na dalších místech se umístila děvčata s tanečními vystoupeními,  druhá E. Vojtíšková a třetí E. Melárová. Cenu poroty obdržel A. Nedvěd za sestavení funkčního elektrického výstražníku.

     Ocenění patří všem vystupujícím, porotě, moderátorům, organizátorům i publiku, které vytvořilo během celého programu báječnou atmosféru. Děkujeme také Kulturnímu centru i Městu Frýdlant n. O., za poskytnutí sálu, kde jsme mohli tento náš projekt uskutečnit.

8 Úno 2024

Recitační soutěž na 1. stupni

      Poezie, básničky. Máme je rádi, naše školní začátky se bez nich vůbec neobešly. Čím jsme starší, tím více je opouštíme a přitom jsou tak hezké. Navíc se v poezii uplatňuje zpěvnost a melodičnost jazyka, díky tomu je u dětí významně aktivizována paměť, představivost, sluchové vnímání, cit pro rytmus i melodii. Dále se zvyšuje jejich citlivost a vnímavost k používání různých výrazových prostředků, přednášením básní rozvíjíme řečový projev žáků. Možná i to je jeden z důvodů, proč si již dlouhodobě drží ve školách tradice recitačních soutěží.

     V pondělí 22. ledna 2024 se konalo na 1. stupni školní kolo recitačních soutěže. V mladší kategorii se představilo 18 žáků, z nichž porota ocenila na 2. místě Z. Jonešovou z 2. B, A. Danka z 3. B a R. Gontkovou ze 3. C. Vítězná děvčata I. Šulová z 2. C, T. Řeháková a S. Hanskutová z 2. A postoupily do obvodního kola Přehlídky dětských recitátorů

     Ve starší kategorii slavili úspěch na 3. místě T. Malina ze 4. A a M. Kecová ze 4. B, druhou příčku obsadila E. Kopecká ze 4. A a J. Herot ze 4. B, postupujícími vítězi byli M. Tomášek z 5. B a F. Duda z 5. C.

     Přehlídka recitátorů z okrsku Frýdlant n. O. se uskutečnila ve středu 7. února 2024 na ZŠ Komenského za účasti 6 okolních škol. Naši zástupci si vedli statečně. Mladší sice v konkurenci čtrnácti recitátorů ve své kategorii neuspěli, ale určitě si zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci školy. Mezi staršími nenašel přemožitele vítěz František Duda z 5. C, a kousek za ním, na příčce třetí se radoval také náš zástupce, Michal Tomášek z 5. B. Moc oběma gratulujeme! František bude moci předvést své recitační dovednosti ještě dál, na okresní Přehlídce dětských recitátorů v Třinci 6. března 2023, kde mu samozřejmě budeme moc držet palce.

10 Led 2024

Úspěch na šachovém turnaji

Školní tým ze ZŠ TGM získal 2. místo v okresním kole a postupuje

Dne 5. prosince se konal v Středisku volného času Klíč ve Frýdku – Místku šachový turnaj. Tento turnaj přilákal 20 družstev s 83 hráči. Mezi nimi byla i reprezentace žáků z 1. stupně naší školy, kteří se rozhodli ukázat své šachové dovednosti.

Školní tým byl složen ze čtyř žáků: Michala Merty z 1. C, Davida Merty z 3. C, Filipa Bílka z 5. B a Jonáše Kozelky z 5. C, které na turnaj doprovázela paní asistentka M. Kubišová.  Naši mladí šachisté odehráli celkem sedm kol, během kterých se museli poprat s velkou konkurencí.

Ve druhé polovině turnaje se kluci dokázali probojovat mezi pět nejlepších družstev. Bojovali ze všech sil a nakonec dosáhli skvělého 2. místa. Tímto výsledkem si zajistili postup do krajského kola, které se bude konat 16. 1. 2024 v Krnově.

Náhradníci v soutěži Jan Kaňák z 1. A a Mikuláš Čajka ze 4. C byli celému týmu velkou oporou.

Přejeme našim šachistům mnoho štěstí a úspěchů v dalších kolech turnaje. Držíme palce a jsme pyšní na jejich dosažený výsledek!

8 Led 2024

Předvánoční čas ve škole

Přestože byl advent roku 2023 trošku kratší než obvykle, neovlivnilo to množství projektů náležících k tomuto ročnímu období. A objevily se i některé novinky. Jednou z nich bylo hned na začátku prosince rozsvícení vánočního stromu v prostorách šaten. Postarali se o něj naši deváťáci. A nejen to. Připravili pro své mladší spolužáky sérii rozhlasových relací seznamující s lidovými zvyky a tradicemi.

          Poslední dny před vánočními prázdninami čekaly na kluky a holky další projekty. 20. prosince to byla žákovským parlamentem zorganizovaná Svačinka pro dobrou věc, jež měla za cíl mimo jiné podpořit nadaci Dobrý anděl. K prvnímu stupni, který se tradičně vydal před odchodem na vánoční prázdniny zazpívat si vánoční koledy do chrámu sv. Bartoloměje, se přidali tentokrát i kolegové z druhého stupně, kteří si je o pár dnů dříve zahráli a zazpívali v jedné z našich tělocvičen. Nechybělo ani slavnostní vypouštění balónků našich mladších spolužáků s novoročním poselstvím. A tak přestože jsme byli ve škole stejně jako ostatní lidé zasažení tragickou událostí, která se před Vánocemi odehrála v Praze, odcházeli jsme na vánoční svátky s nadějí, že u nás v Tégeemce jsme parta, která si do nového roku 2024 odnáší přání nejen pevného zdraví, ale především touhu po vědění, vzájemném přátelství a spolupráci. Tak kéž se nám to všem společně podaří.

18 Pro 2023

Chasička v čase předvánočním

Svatý Martine, přijeď! Takový podtitul si letos vybral náš školní folklórní soubor pro své tradiční předvánoční vystoupení. Kinosál Kulturního centra ve Frýdlantě n. O. doslova praskal ve švech, když zde zavítali příznivci a přátelé Chasičky, aby ve čtvrtek 14. prosince 2023 v podvečer zhlédli pásmo koled, lidových zvyků a vyprávění. To vše za doprovodu muzikantů seskupených kolem nového cimbálu, jenž dodával srdečné adventní atmosféře dokonalost, která k místnímu lidovému umění bezesporu patří. Firma Hyundai, díky jejíž podpoře jsme tento nástroj získali a za což jí velmi děkujeme, si může být jistá, že přispěla na bohulibou věc.

     Příběh světce přinášejícího nejen sníh, ale též oblíbené husí hodování, známé i méně známé koledy, příjemná hudba, usměvaví kluci a holky. Každý, kdo se tento večer dostal do sálu, byl svědkem úžasné atmosféry. A jak už to u Chasičky bývá, přítomné hosty provázel na cestu úsměv, vykouzlený laskavým a pokorným duchem, který každý jejich program dokáže vytvořit. Obrovský dík směřuje ke všem, kteří se na fungování souboru podílejí. Ať už vedoucím p. V. Šimonkové, J. Vaňkové a A. Šigutovi, ale také muzikantům, zpěváčkům a malým tanečníkům. Kéž je i v další činnosti provází stejná míra lásky k lidové kultuře a jejím tradicím.

     Závěrem zbývá ještě dodat, že Chasička nezapomněla potěšit vánočními písněmi také děti z mateřské školy, své spolužáky z Tégeemky a rovněž seniory ve Středisku sociálních služeb.

29 Lis 2023

Bobřík informatiky

28 Lis 2023

Prvňáčci převzali Slabikář

     Podzim se pomalu přehoupl do své druhé poloviny, máme za sebou 1. čtvrtletí školního roku. Vzdělávací proces jede na plné obrátky. Naši nejmenší, prvňáčci, za vydatného přispění svých učitelek a rodičů pomalu pronikají do tajů písmenek, otevírá se před nimi svět okolo nás. A nejen on. V polovině listopadu otevřeli také svoji první knihu. Tu, kterou začínal každý z nás, Slabikář.

     Ve dnech 20. – 22. 11. 2023 se postupně ve všech třech našich prvních třídách odehrála malá slavnost. Patroni z devátých tříd přišli za svými malými svěřenci, aby jim v přátelské atmosféře předali úvodní významnou knihu lidského života. Kluci a holky nejdříve předvedli, co všechno se za skoro 3 měsíce ve škole naučili. Paní učitelky připravily zajímavé úkoly, ve kterých se objevily první slabiky i jednoduchá slova. S pomocí starších spolužáků vše hravě zvládli, takže následoval slavnostní akt. Vzpomínkou na tento den se nestal pro zúčastněné pouze příjemný osobní zážitek, ale začínajícím nejmenším čtenářům jej bude připomínat pamětní list.

      Ať se dnešní moderní technologie vyvíjejí jakýmkoli směrem či tempem, umět číst stále patří k základům vzdělání. Věřme, že tak, jako se to podařilo vždy v budoucnu, tak i ti naši letošní prvňáčci budou moci v červnu konstatovat: Už umím číst! Děti, Slabikář se před vámi otevírá, tak tedy s chutí do toho!

7 Lis 2023

Halloween na 1. stupni

Letošní slunečný podzim sice nahrával venkovním aktivitám, ale nakonec se chladné dny přece jen přihlásily o slovo, a my jsme byli rádi, že jsme se díky novému topení u nás v Tégeemce mohli schovat v teple školní budovy. Konec října patřil již tradičně projektu, ve kterém se po chodbách procházela strašidla a duchové. Děti se totiž ponořily do atmosféry Halloweenu. Přestože tento anglický svátek náleží spíše do anglicky mluvících zemí, stal se v rámci hodin tohoto jazyka dnem plným zážitků. Děti se dozvěděly zajímavosti o historii a tradicích tohoto anglosaského svátku, naučily se spoustu nových anglických slovíček.

     Pro žáky 1. stupně připravily paní učitelky zábavné aktivity s tematicky zaměřenými hrami. Vytvářely se tradiční vydlabané dýně, v kuchyňce se peklo a připravovalo oranžové občerstvení. Nechyběl tanec, písničky, pohyb, dobrá nálada a spousta legrace. Zkrátka skvělý způsob, jak spojit výuku s praktickými dovednostmi a při tom zvýšit motivaci žáků k zájmu o angličtinu.

23 Říj 2023

Den stromů na 1. stupni

    Les a stromy obklopují člověka od počátku dějin. Lovil tady zvěř, sbíral lesní plody a nacházel dřevo, aby se zahřál a mohl vyrábět nástroje. Dnešní doba změnila tento původní význam do zcela jiného rozměru, a my jsme jej chtěli připomenout našim nejmladším žákům právě 20. října 2023, v den, který je v kalendáři označen jako Mezinárodní den stromů. Pro děti byly připraveny vzdělávací, hravé i pohybové aktivity, jež je měly obohatit o povědomí, že lesy se svými stromy neposkytují jen dřevo, ale především kyslík k dýchání, zadržují srážky a ochraňují tolik potřebné zdroje pitné vody, zpevňují půdu, v létě poskytují stín, filtrují prach, jsou útočištěm volně žijící zvěře a pro mnohé z nás jsou místem, kde můžeme relaxovat. Milujeme je a rádi se do nich vracíme. Jak to krásně vyjádřili ve své písni pánové Svěrák a Uhlíř, na stejné Zemi co my, bydlí tu s námi stromy. A jestliže někdo s někým bydlí, musí se k sobě navzájem chovat tak, aby společné přebývání neubližovalo ani jednomu ze spolubydlících. Naučit se to je jedním z cílů environmentální výchovy.

     Zábavné kvízy, vycházky do přírody, povídání o lese a jeho ochraně, poznávání stromů. To a možná ještě i něco navíc mohli v pátek dopoledne prožít žáci 1. stupně společně se svými třídními učiteli. Nakonec vyšlo i počasí, takže lze konstatovat, že se naplánovaný projekt vydařil.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka