E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis do 1. tříd aneb Do školy s písničkou            

15 Dub 2024

Zápis do 1. tříd aneb Do školy s písničkou            

Čtvrtek, 11. dubna 2024. Byl to velký den pro děti, které se již brzy začnou učit číst, psát i počítat a tak zahájí svoji povinnou školní docházku. Aby se tak mohlo stát a my zjistili, zda budoucí školák již zvládá základní návyky potřebné k učení, probíhá ve školách zápis do 1. tříd.

     U nás v Tégeemce stejně jako i v ostatních frýdlantských školách se tak stalo právě v onom výše zmíněném dni. Hodně nám záleží na tom, aby se tento první velký krok do života dětem líbil a uchovaly si jej co nejdéle v paměti. A tak vždy vybíráme téma dětem blízké a příjemné. Letos jsme se rozhodli jít k zápisu s písničkou, o které víme, že dokáže odstranit případnou nervozitu, navodit příjemnou náladu, pomoci překonat možné obavy.

     Ve čtvrtek odpoledne dorazilo k nám do školy 64 dětí se svým doprovodem. Po nezbytných úvodních formalitách, kdy je potřebné zapsat důležité údaje, čekaly ve třídách zkušené paní učitelky, které si pro malé adepty povinné školní docházky připravily hravé úkoly. Ty měly ukázat připravenost dítěte, případně na co se mají rodiče zaměřit, aby v nastávajících několika měsících ještě dohnali, co je potřeba. Po dobře vykonané práci přichází odměna, a ta samozřejmě nechyběla. Děti si domů odnesly v taštičce pár upomínkových drobností i pamětní list připomínající tento důležitý životní krok. Závěrečné doplnění energie v naší zápisové minicukrárničce pak bylo už jen sladkou tečkou za celým odpolednem.

      Tomu, aby zápis mohl úspěšně proběhnout, předchází nejen dlouhá příprava, ale také samotná aktivní účast. Poděkování za hladký a bezchybný průběh patří především skvělému kolektivu pedagogů a asistentek z 1. stupně včele se svojí zastupující zástupkyní, paní ředitelce, dále paním vychovatelkám školní družiny, administrativním pracovnicím a v neposlední řadě rovněž vždy ochotným bývalým kolegyním, které patří k našim stálým oporám, ačkoli se již zařadily mezi důchodkyně.        Co zbývá dodat na závěr? Těší nás stálý zájem rodičů o umístění dítěte právě u nás v Tégeemce. Je naší hlavní prioritou, aby se zde jejich potomci cítili nejen dobře a bezpečně, ale především to, aby se jim ve škole nesoucí jméno prvního československého prezidenta líbilo. Budoucím prvňáčkům přejeme hodně štěstí a radostných zážitků při získávání nových vědomostí.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka