E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

O škole

Proč právě nás….

Škola ZŠ T.G. Masaryka nabízí:

 

–         stabilní kolektiv zaměstnanců s vysokým procentem aprobovanosti u vyučujících

–         zodpovědnou práci třídních učitelů, školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog, kariérový poradce)

–         přátelskou atmosféru mezi učiteli a žáky

–         pravidelnou spolupráci s rodiči (třídní schůzky, individuální konzultace)

 

Výukové programy

–          výuka podle školního vzdělávacího programu SOUHRA

–          výuka tří jazyků – anglický, německý, ruský

–          anglický jazyk již od 1. třídy, výuková metoda Jolly Phonics

–          na II. stupni Konverzace v AJ s rodilým mluvčím

–          volitelná dramatická výchova k rozvoji kreativity

–          příprava žáků 9. ročníku k přijímacímu řízení na SŠ (testy SCIO, volitelné semináře z matematiky a českého jazyka), dlouhodobě vysoké procento přijatých žáků v 1. kole

–          možnost samostudia v informačním centru školy v době volných hodin

–          výborná připravenost žáků ke studiu na SŠ

–          pravidelné zařazování projektového vyučování

–          časté tematicky zaměřené besedy a exkurze v rámci výuky

–          hodnotné kulturní programy (divadlo, kino, kulturní představení ZUŠ)

 

Moderní učení

 

–         výpočetní technika vyučována ve třech vybavených počítačových učebnách (PC sestavy, interaktivní tabule, 3D tiskárna, robotické stavebnice)

–         k výuce dalších předmětů zřízeno šest odborných učeben, vybavených moderní technikou (interaktivní tabule, vizualizér aj.

–         možnost vzdělávání v prostorách žákovské knihovny (odborná literatura, beletrie, dva počítače, video)

–         možnost výuky ve 2 venkovních učebnách (nově vybudovaná EVVO učebna pro výuku přírodovědných předmětů)

Zájmová činnost

 

–         rozvíjení osobnosti žáka ve více než 20 zájmových kroužcích

–         udržování vztahu k lidovým tradicím a místnímu folkloru prostřednictvím činnosti folklorního souboru Chasička

–         vydávání školního časopisu TAMTAM

–         dlouhodobá spolupráce s družebními školami v německém Radeburgu  a slovenské Turzovce, spojená s výměnnými pobyty a četnými sportovně-kulturními akcemi

–          pravidelný lyžařský kurz pro 7. ročník s pětidenním pobytem na horské chatě

 

Různé

 

–          zajištění pobytu dětí ve školní družině od 6:00 do 16,30 hodin

–          stravování ve školní restauraci SCOLAREST (svačiny, obědy, nápoje)

–          informace rodičům prostřednictvím elektronické žákovské knížky

–          průběžné rekonstrukce školní budovy

–         nově zrekonstruovaný moderní sportovní areál