E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Realizované akce ŠD

Dušičková stezka

Dušičky by neměly být jen o povinnosti navštívit a zkrášlit hroby, ale lidé by se měli zastavit, popřemýšlet o konečnosti života, rodina by se měla sejít a zavzpomínat na předky……

Atletika

Na školním hřišti se, o mimořádně teplém podzimu, konaly atletické závody. Soutěžily děti z prvních, druhých a třetích tříd  ve třech disciplínách – běh na 60m, hod kriketovým míčkem do…

Karneval

V prostorách tělocvičny proběhl maškarní bál. V družině si děti během týdne vyráběly papírové masky. Na karnevalu byly děti ukázněné, nadšeně soutěžily. Nejvytrvalejší tanečníci získali za své taneční kreace diplom.

Družina během distanční výuky

Uzavření škol znamená distanční výuku a omezený provoz ve školní družině. Díky vládním nařízením fungovala družina pouze pro děti zdravotníků a záchranářů, nebo byly děti rozděleny do speciálních skupin, či…

Koronavirus

Při běžném provozu se děti, v naší školní družině, každodenně věnují sportovním činnostem. Zpěv a hry děti stmeluje a pečuje o jejich duševní zdraví. Četbou a besedami se vzdělávají. Nyní však,…

Vychovatelky z T. G. M.

10. března byly z důvodu protiepidemiologického opatření uzavřeny školy. Všichni jsme se museli smířit s postupnými nařízeními vlády a respektovat nově nastavená pravidla. Byly zapotřebí roušky, kterých byl žalostný nedostatek. Každý kdo…