E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Realizované akce ŠD

Kultura v ŠD

Jednou měsíčně děti navštěvují místní kino. Po covidové odmlce jsme pozvali osvědčené herečky hrající tematické pohádky pro děti. Chválily si skvělé publikum. Děti opravdu báječně spolupracovaly a spontánně reagovaly. 

Sport v ŠD

V naší družině je kladen velký důraz na pohyb. Žáci jsou vedeni ke sportu, nikoli nuceni. Velkou výhodou jsou propojená oddělení, kde spolu vychovatelky vzájemně spolupracují. Až na řízené společné…

Dušičková stezka

Dušičky by neměly být jen o povinnosti navštívit a zkrášlit hroby, ale lidé by se měli zastavit, popřemýšlet o konečnosti života, rodina by se měla sejít a zavzpomínat na předky……

Atletika

Na školním hřišti se, o mimořádně teplém podzimu, konaly atletické závody. Soutěžily děti z prvních, druhých a třetích tříd  ve třech disciplínách – běh na 60m, hod kriketovým míčkem do…

Karneval

V prostorách tělocvičny proběhl maškarní bál. V družině si děti během týdne vyráběly papírové masky. Na karnevalu byly děti ukázněné, nadšeně soutěžily. Nejvytrvalejší tanečníci získali za své taneční kreace diplom.

Družina během distanční výuky

Uzavření škol znamená distanční výuku a omezený provoz ve školní družině. Díky vládním nařízením fungovala družina pouze pro děti zdravotníků a záchranářů, nebo byly děti rozděleny do speciálních skupin, či…