E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Barevný týden a karneval ve školní družině

14 Úno 2024

Barevný týden a karneval ve školní družině

V naší družině jsme navázali na školní program – barevný týden. Děti třídily, vybarvovaly, diskutovaly, stavěly, soutěžily, skládaly, besedovaly. Během celého týdne měly děti možnost vyrábět papírové masky, které si odnášely domů. Všechny aktivity, včetně četby a zpěvu, byly tematicky zaměřeny. Poslední pracovní den před prázdninami byl pořádán školní karneval. Poté děti pokračovaly ve školní družině, kdy společně zpívaly při kytaře, tančily podle interaktivní tabule, hrály pantomimu, skládaly rozstříhané obrázky, přiřazovaly text k obrázkům, plnily sportovní úkoly podle karet, sportovaly a soutěžily v herní místnosti. Děti se do zmíněných aktivit zapojovaly. Cílem bylo stmelení kolektivu a spolupráce v týmu.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka