E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Realizované akce ŠD

28 Čvn 2024

Červen ve školní družině

S přicházejícím teplem, je poslední měsíc vždy věnovaný pobytu v přírodě, soutěžím a společným setkáním, jak při kytaře a zpěvu, tak radostných hrách i stavbách z písku nebo kreslení na chodník. Rovněž jsme uspořádali družinovou olympiádu ve skoku do dálky, hodu a běhu na 50 metrů. Radosti a dovádění si děti užily na školním hřišti ( i s dětmi z vyšších ročníků),  družinové zahradě i nádherných hřištích našeho města. Společně prožité letní chvíle nám připomněly zasloužené prázdniny, ale také až se setkáme v září a zahájíme nový školní rok.

28 Čvn 2024

Mandaly

V měsíci květnu a červnu se každý čtvrtek scházelo deset děvčat a tvořily pod vedením paní vychovatelky svou vlastní mandalu. Fantazie, trpělivosti a talentu měli na rozdávání a také příjemná atmosféra se nádherně vepsala do jejich nádherných obrazů. Udělali jsme si také malou výstavku s prezentaci ve školní družině. Už se těšíme na další talenty a nová díla. 
 
Pět dívek nás také reprezentovalo na setkání školních družin ,, Malebná Ostravice“, kde kreslily obrázek s námětem ,, Kdybych uměla čarovat“. Jejich výtvarné díla budou vystaveny v kulturním domě ve Frýdlantu nad Ostravicí.
 
 
 
16 Kvě 2024

Školní družina, místo nejen pro odpočinek

     Kdybychom se chtěli zamyslet nad tím, jaké je poslání školní družiny, asi by bylo zřejmé, že její prvořadou náplní je realizace výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti mimo vyučování prostřednictvím příležitostných aktivit. Práce vychovatelek školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky či pravidly pedagogiky volného času. Žáci jsou rozděleni do oddělení, jejich počty se během dne mění, odcházejí do zájmového kroužku nebo domů. Počet oddělení je zřizován ředitelkou školy na začátku školního roku, a to podle počtu přihlášených žáků a možné kapacity.
     Školní družina zabezpečuje náplň volného času již brzy ráno, odpoledne před odchodem domů nebo před odchodem na jiné zájmové aktivity. Práce vychovatelek je velmi náročná, neboť působí na děti v době zvýšené únavy po ukončení výuky, kdy se projevuje zvýšená potřeba pohybu jako kompenzace sezení při vyučování. Těmto požadavkům se snaží přizpůsobit programová náplň, když je z větší části zařazen volný výběr her, pohybové aktivity, tvořivost a pobyt na hřišti či na zahradě.

     Jednou z aktivit, na kterou může být naše školní družina právem pyšná, je dramatický kroužek vedený p. vychovatelkou I. Zelenkovou. Navštěvují jej děvčata, která nemají možnost realizovat svůj herecký talent v základní umělecké škole. Ve středu 15. května 2024 měla možnost představit svoji celoroční práci svým nejmladším spolužákům z 1. stupně. Dívky zahrály a předvedly hned několik divadelních pohádek, dále pásmo básniček, písní i tanců ve vybraných světových jazycích. Vše doplněno vlastnoručně vyrobenými kostýmy a nápaditými kulisami. Přítomní diváci se náramně bavili, závěrečný potlesk byl jen malou odměnou za herecké výkony, za které by se nemuseli stydět ani opravdoví profesionálové.

     Skvěle fungující družina na naší škole je dílem vychovatelek, které svým svěřencům umožňují nejen si po namáhavém dopoledni odpočinout, ale také je něčemu zábavnou nenásilnou formou naučit. A dramatické vystoupení, které jsme měli možnost zhlédnout, toho bylo určitě patřičným důkazem.

8 Kvě 2024

Malování před školou

Během slunečného dne jsme uspořádali skvělou venkovní aktivitu pro naše žáky. Školní družina připravila kreativní odpoledne plné barev a radosti přímo před vchodem do školy. Děti se sešly podél stromů, které jsme oblepili folií, a rozdělili jsme je do tří skupin. Holky se ponořily do malování louky plné kytiček a motýlů, zatímco kluci se věnovali fotbalovému hřišti a portrétu fotbalistů. Třetí skupina kluků se vydala do vesmíru, kde se ponořili do malování černé díry a raket, které prozkoumávaly vesmír. Použili jsme temperové a akrylové barvy, které dodaly našim dílům originalitu. Abychom si tyto okamžiky uchovali, pořídili jsme mnoho fotografií, které zachycují radost a nadšení našich dětí.

6 Kvě 2024

Veverka Terka a myška Klárka

Stalo se již tradicí, že jednou ročně zveme do naší družiny profesionální herečky. Vždy vystoupí s naučným programem vhodně přizpůsobeným věku dětí. Představení jsou opepřená humorem, zkušené divadelnice živě spolupracují s publikem. Malé posluchače vymyšlená pohádka o ekologii, koloběhu vody zaujala. Příští rok se letošní prvňáci i budoucí prvňáčci mají nač těšit. Pochvalu za kázeň získávají žáci nejen od vychovatelek, nýbrž byli pochváleni i od účinkujících.                                                       

Vychovatelky ŠD

18 Bře 2024

Přehlídka školních družin

V březnu se v kulturním centru konala přehlídka školních družin. Vybraná děvčata z druhých tříd vzorně reprezentovala naši školu. Taneční a hudební pásmo doprovázela děvčata mluveným slovem. Vychovatelky zhotovily keramické dárky, které dívky po představení předaly hostům. Velká pochvala patří nadšeným děvčatům N. Mohelníkové, K. Ochmanové, E, Markovičové, S. Hanskutové, E. Lephan, Z. Jonešové, V. Bednářové, M. Vojtkové.

 V pestrobarevných oblečcích dokázaly zaujmout diváky a předvést svůj talent.

Vychovatelky ŠD

14 Úno 2024

Barevný týden a karneval ve školní družině

V naší družině jsme navázali na školní program – barevný týden. Děti třídily, vybarvovaly, diskutovaly, stavěly, soutěžily, skládaly, besedovaly. Během celého týdne měly děti možnost vyrábět papírové masky, které si odnášely domů. Všechny aktivity, včetně četby a zpěvu, byly tematicky zaměřeny. Poslední pracovní den před prázdninami byl pořádán školní karneval. Poté děti pokračovaly ve školní družině, kdy společně zpívaly při kytaře, tančily podle interaktivní tabule, hrály pantomimu, skládaly rozstříhané obrázky, přiřazovaly text k obrázkům, plnily sportovní úkoly podle karet, sportovaly a soutěžily v herní místnosti. Děti se do zmíněných aktivit zapojovaly. Cílem bylo stmelení kolektivu a spolupráce v týmu.

8 Úno 2024

Keramika

Jednou týdně se v ŠD scházejí děti  keramického kroužku. V minulých měsících se naučily základy práce s hlínou, glazurou, zdokonalily jemnou motoriku rukou a rozšířily si možnosti různých technik. Tentokrát jsme dětem připravili soutěž  – Keramická kachle. Zadání práce bylo na tři témata – Vesnice – Mořský svět – Louka. Děti tvořily s velkou radostí a fantazií. Musíme ocenit jemnost i trpělivost při dokončování kachlí. Všechny děti při závěrečném hodnocení soutěže získaly drobnou odměnu a vítězství si odnesli – Šedzmáková Viktorie, Markovičová Ellen, Šamaj František, Šedzmáková Aneta.

30 Led 2024

Hudebně dramatická zájmová činnost

Dramatický kroužek dětem nabízí možnost fyzické i psychické aktivity zároveň a umožní jim vstoupit do světa fantazie a her. V tomto kroužku si děti užijí plno zábavy při hraní různých dětských divadelních her a pohádek. Hravou formou si osvojí spoustu říkanek, písniček a jazykolamů. Náplní je i poutavé povídání o tom, jak vzniká divadelní představení a co se děje v zákulisí. Děti se zde naučí mluvit zřetelně a také vystupovat před ostatními dětmi.

16 Lis 2023

Podzimní obrazy

V uplynulém týdnu se naše školní družina sešla na farní zahradě k zajímavému podzimnímu tvoření. Společně s dětmi jsme se ponořili do světa barev a textur podzimního listí, abychom vytvořili nádherné obrazy.

Prvním krokem bylo shromáždit různě barevné a tvarované listí ze zahrady. Děti byly nadšené, když objevovaly různé druhy listů a zkoumaly jejich odstíny. Každé dítě mělo možnost vyjádřit svou kreativitu a vytvořit vlastní podzimní obraz. Celý proces byl nejen zábavný, ale také vzdělávací, protože děti se dozvěděly více o různých typech listí, jejich funkcích a proměnách, které probíhají v přírodě během podzimu.  Tyto obrazy nám nyní zdobí prostor naší školní družiny. 

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka