E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Realizované akce ŠD

14 Úno 2024

Barevný týden a karneval ve školní družině

V naší družině jsme navázali na školní program – barevný týden. Děti třídily, vybarvovaly, diskutovaly, stavěly, soutěžily, skládaly, besedovaly. Během celého týdne měly děti možnost vyrábět papírové masky, které si odnášely domů. Všechny aktivity, včetně četby a zpěvu, byly tematicky zaměřeny. Poslední pracovní den před prázdninami byl pořádán školní karneval. Poté děti pokračovaly ve školní družině, kdy společně zpívaly při kytaře, tančily podle interaktivní tabule, hrály pantomimu, skládaly rozstříhané obrázky, přiřazovaly text k obrázkům, plnily sportovní úkoly podle karet, sportovaly a soutěžily v herní místnosti. Děti se do zmíněných aktivit zapojovaly. Cílem bylo stmelení kolektivu a spolupráce v týmu.

8 Úno 2024

Keramika

Jednou týdně se v ŠD scházejí děti  keramického kroužku. V minulých měsících se naučily základy práce s hlínou, glazurou, zdokonalily jemnou motoriku rukou a rozšířily si možnosti různých technik. Tentokrát jsme dětem připravili soutěž  – Keramická kachle. Zadání práce bylo na tři témata – Vesnice – Mořský svět – Louka. Děti tvořily s velkou radostí a fantazií. Musíme ocenit jemnost i trpělivost při dokončování kachlí. Všechny děti při závěrečném hodnocení soutěže získaly drobnou odměnu a vítězství si odnesli – Šedzmáková Viktorie, Markovičová Ellen, Šamaj František, Šedzmáková Aneta.

30 Led 2024

Hudebně dramatická zájmová činnost

Dramatický kroužek dětem nabízí možnost fyzické i psychické aktivity zároveň a umožní jim vstoupit do světa fantazie a her. V tomto kroužku si děti užijí plno zábavy při hraní různých dětských divadelních her a pohádek. Hravou formou si osvojí spoustu říkanek, písniček a jazykolamů. Náplní je i poutavé povídání o tom, jak vzniká divadelní představení a co se děje v zákulisí. Děti se zde naučí mluvit zřetelně a také vystupovat před ostatními dětmi.

16 Lis 2023

Podzimní obrazy

V uplynulém týdnu se naše školní družina sešla na farní zahradě k zajímavému podzimnímu tvoření. Společně s dětmi jsme se ponořili do světa barev a textur podzimního listí, abychom vytvořili nádherné obrazy.

Prvním krokem bylo shromáždit různě barevné a tvarované listí ze zahrady. Děti byly nadšené, když objevovaly různé druhy listů a zkoumaly jejich odstíny. Každé dítě mělo možnost vyjádřit svou kreativitu a vytvořit vlastní podzimní obraz. Celý proces byl nejen zábavný, ale také vzdělávací, protože děti se dozvěděly více o různých typech listí, jejich funkcích a proměnách, které probíhají v přírodě během podzimu.  Tyto obrazy nám nyní zdobí prostor naší školní družiny. 

16 Lis 2023

Svatý Martin

Během celého minulého týdne jsme se ve školní družině věnovali Svatému Martinovi. Děvčata se s nadšením pustila do tvorby podkov z diamantu, zatímco kluci pracovali s plechem. Během našich setkání jsme si povídali příběh o svatém Martinu, jehož plášť a zrada hus nás zaujaly a poskytly nám zajímavý pohled do historie.

Nemohli jsme zapomenout ani na kulinářskou stránku této tradice – společně jsme pekli Svatomartinské rohlíčky, které jsme  naplnili mákem. Každý se zapojil do Svatomartinské stezky, ať už to bylo prostřednictvím kvízů nebo tvorby Svatomartinského koně. Všichni jsme se skvěle bavili a splnili všechny úkoly.

Celý týden byl pro nás plný radosti, kreativity a dobrodružství spojeného se svatým Martinem. Těšíme se na další podobné akce a zážitky!

2 Lis 2023

Cesta za pokladem

Máme za sebou první dva měsíce nového školního roku. Krásné počasí nám umožnilo častý pobyt venku, hlavně na zahradě, školním hřišti, farní zahradě nebo multifunkčním hřišti Brána Beskyd. Super bylo družinové zábavné odpoledne, kde se po prázdninách při různých společenských hrách a sportování, upevňovala stará a navazovala nová přátelství. Při té příležitosti jsme si opakovali a tvořili naše pravidla. Všechny děti družinky se zapojily do celodružinové hry Cesta za pokladem. Zde jsou hodnoceny za splněné úkoly, účast na činnostech, vítězství v soutěžích, výrobky i pěkné chování a kamarádství. Dále formou her, soutěží, kvízů a aktivit se mohou posunovat na cestě za odměnou.

2 Lis 2023

Tvorba šišek a kukuřice

V rámci naší činnosti ve školní družině jsme se věnovali tvorbě výrobků z kukuřice a šišek. Děti měly příležitost vyjádřit svou fantazii a kreativitu tím, že vytvářely různé postavičky podle vlastní představy. Podzimníčci dostali jména a svá nová místečka na výstavce. 

2 Lis 2023

Halloweenská oslava

Před podzimními prázdninami v družince, jsme uspořádali pro děti Halloweenskou oslavu. Děti se předvedly v kostýmech, skvěle se pobavily, zasoutěžily, zatancovaly a halloweenskými dobrotami od rodičů se občerstvovaly. Soutěžilo se ve třech skupinách – pavouci, netopýři, duchové. Disciplíny – výlov mandarinek ve vodě pusou, podlézání pavučin, štafetový závod, zabalení mumii, poslepu-kbelík vařených špaget ,puding– vytahování kaštanů, skákání v pytli, výlov z košíků, přenos oka lžíci. Na konci byli soutěžící odměněni diplomy losováním tomboly. Všem dětem se moc líbilo.

30 Říj 2023

Akce 2023

I v tomto školním roce nemáme o děti nouzi. Září je vždy organizačně velmi náročné. Vychovatelky se musí postarat o bezpečí značného množství dětí a zajistit svým svěřencům program vhodný pro mladší školní věk. Šedesát letošních družinových prvňáčků se musí naučit řídit školním řádem platným ve škole a pravidly, která se dodržují v družině. 

Teplé léto a příjemný podzim nahrává aktivitám venku. Sportovci získali sladkost a diplom v běžecké disciplíně na školním hřišti. Prvenství vybojovali – Čajka Marián, Nádvorníková Julie, Slonka Oliver, Hanskutová Silvie. Druhé místo patří těmto žákům : Ochmanová Kristýna, Staňko Patrik, Kastnerová Josefína. Třetí místa získali Axman Jáchym, Jurková Anna, Velička Matyáš,  Jonešová Zuzana.
 
 
25 Dub 2023

Ohlédnutí za akcemi v měsících březnu a dubnu

Talentmánie – V březnu přijeli vychovatelé s dětmi z osmi okolních družin do našeho kulturního střediska. Naši družinu reprezentovala malá děvčata, která předvedla za doprovodu kytary hudebně pohybové pásmo. Dívky byly bezprostřední, tančily a zpívaly s elánem nejen na pódiu, ale i cestou do školy, na chodbě i v jídelně. Vychovatelé předvedli, jak jejich svěřenci dokáží smysluplně využít volný čas. Děti hrály divadlo, zpívaly v krojích, cvičily gymnastiku, hrály na hudební nástroje, skládaly hlavolamy. Vychovatelé se shodli na opakování zdařilé akce, která se uskuteční opět za rok.

Družba Frýdlant – Turzovka
V dubnu do našeho města zavítal známý dětský ilustrátor Adolf Dudek. Je velmi oblíbený nejen svými znamenitými kresbami, ale i svým osobitým humorem. Vždy si hravě získá publikum a malí posluchači na něj nezapomínají. Obecenstvo tvořily děti ze Slovenska a vybraní žáci z naší družiny. Jazyková bariéra nebyla překážkou, jelikož děti z obou zemí spojily veselé obrázky. Děkujeme za pozvání p.ředitelce Kaiserové.
 
ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka