E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Keramika

8 Úno 2024

Keramika

Jednou týdně se v ŠD scházejí děti  keramického kroužku. V minulých měsících se naučily základy práce s hlínou, glazurou, zdokonalily jemnou motoriku rukou a rozšířily si možnosti různých technik. Tentokrát jsme dětem připravili soutěž  – Keramická kachle. Zadání práce bylo na tři témata – Vesnice – Mořský svět – Louka. Děti tvořily s velkou radostí a fantazií. Musíme ocenit jemnost i trpělivost při dokončování kachlí. Všechny děti při závěrečném hodnocení soutěže získaly drobnou odměnu a vítězství si odnesli – Šedzmáková Viktorie, Markovičová Ellen, Šamaj František, Šedzmáková Aneta.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka