E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Školní družina, místo nejen pro odpočinek

16 Kvě 2024

Školní družina, místo nejen pro odpočinek

     Kdybychom se chtěli zamyslet nad tím, jaké je poslání školní družiny, asi by bylo zřejmé, že její prvořadou náplní je realizace výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti mimo vyučování prostřednictvím příležitostných aktivit. Práce vychovatelek školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky či pravidly pedagogiky volného času. Žáci jsou rozděleni do oddělení, jejich počty se během dne mění, odcházejí do zájmového kroužku nebo domů. Počet oddělení je zřizován ředitelkou školy na začátku školního roku, a to podle počtu přihlášených žáků a možné kapacity.
     Školní družina zabezpečuje náplň volného času již brzy ráno, odpoledne před odchodem domů nebo před odchodem na jiné zájmové aktivity. Práce vychovatelek je velmi náročná, neboť působí na děti v době zvýšené únavy po ukončení výuky, kdy se projevuje zvýšená potřeba pohybu jako kompenzace sezení při vyučování. Těmto požadavkům se snaží přizpůsobit programová náplň, když je z větší části zařazen volný výběr her, pohybové aktivity, tvořivost a pobyt na hřišti či na zahradě.

     Jednou z aktivit, na kterou může být naše školní družina právem pyšná, je dramatický kroužek vedený p. vychovatelkou I. Zelenkovou. Navštěvují jej děvčata, která nemají možnost realizovat svůj herecký talent v základní umělecké škole. Ve středu 15. května 2024 měla možnost představit svoji celoroční práci svým nejmladším spolužákům z 1. stupně. Dívky zahrály a předvedly hned několik divadelních pohádek, dále pásmo básniček, písní i tanců ve vybraných světových jazycích. Vše doplněno vlastnoručně vyrobenými kostýmy a nápaditými kulisami. Přítomní diváci se náramně bavili, závěrečný potlesk byl jen malou odměnou za herecké výkony, za které by se nemuseli stydět ani opravdoví profesionálové.

     Skvěle fungující družina na naší škole je dílem vychovatelek, které svým svěřencům umožňují nejen si po namáhavém dopoledni odpočinout, ale také je něčemu zábavnou nenásilnou formou naučit. A dramatické vystoupení, které jsme měli možnost zhlédnout, toho bylo určitě patřičným důkazem.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka