E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Realizované akce 2023/24 (2. st.)

28 Lis 2023

Prvňáčci převzali Slabikář

     Podzim se pomalu přehoupl do své druhé poloviny, máme za sebou 1. čtvrtletí školního roku. Vzdělávací proces jede na plné obrátky. Naši nejmenší, prvňáčci, za vydatného přispění svých učitelek a rodičů pomalu pronikají do tajů písmenek, otevírá se před nimi svět okolo nás. A nejen on. V polovině listopadu otevřeli také svoji první knihu. Tu, kterou začínal každý z nás, Slabikář.

     Ve dnech 20. – 22. 11. 2023 se postupně ve všech třech našich prvních třídách odehrála malá slavnost. Patroni z devátých tříd přišli za svými malými svěřenci, aby jim v přátelské atmosféře předali úvodní významnou knihu lidského života. Kluci a holky nejdříve předvedli, co všechno se za skoro 3 měsíce ve škole naučili. Paní učitelky připravily zajímavé úkoly, ve kterých se objevily první slabiky i jednoduchá slova. S pomocí starších spolužáků vše hravě zvládli, takže následoval slavnostní akt. Vzpomínkou na tento den se nestal pro zúčastněné pouze příjemný osobní zážitek, ale začínajícím nejmenším čtenářům jej bude připomínat pamětní list.

      Ať se dnešní moderní technologie vyvíjejí jakýmkoli směrem či tempem, umět číst stále patří k základům vzdělání. Věřme, že tak, jako se to podařilo vždy v budoucnu, tak i ti naši letošní prvňáčci budou moci v červnu konstatovat: Už umím číst! Děti, Slabikář se před vámi otevírá, tak tedy s chutí do toho!

8 Lis 2023

Halloween nechyběl ani na 2. stupni

Samozřejmě, že si na konci října neopomněli připomenout anglosaský svátek rovněž naši starší žáci. Reportáže z projektu se zhostila  Ema Tomalíková, která napsala „Tento rok jsme se rozhodli oslavit Halloween trochu jinak“. Naše třída 7. C  s pomocí paní učitelky Kristýny Daňkové přichystala pro páťáky a šesťáky směsici stanovišť s nejrůznějšími úkoly. Naši mladší  spolužáci se mohli těšit na tvoření, malování na obličej, hádanky a kvízy. Kluci samozřejmě vymysleli sportovní disciplíny. Hrál se basketbal, florbal a taky fotbal. Odměnou za jejich výkon bylo něco sladkého. Pro nás sedmáky, jako pro pořadatele, to byla výzva. Snažili jsme se vymyslet co nejlepší a nejzábavnější úkoly. Komplikace se objevily, projevily a vyřešily. Stresové situace taktéž, a kdyby náhodou – sladké občerstvení to jistilo. Myslím, že si to užili úplně všichni. Děti odcházely spokojené a to bylo hlavní.

6 Lis 2023

Kalusův kalamář

Dne 3. listopadu 2023 proběhla na Základní škole v Čeladné každoročně pořádaná literárně tvůrčí soutěž Kalusův kalamář. V letošním roce naši školu reprezentovaly ve třech kategoriích žákyně: ze 6. A Tereza Valová, ze 7. D Sofie Bražinová a Anna Okonská z 9. B.

Soutěže se zúčastnilo několik desítek literárních tvůrců. Letošní nelehký úkol byl napsat báseň na téma: Naše hrady, zámky a lidé v nich. Opět naše žákyně nezklamaly. V obou dvou kategoriích pro 6. a 7. ročník se Tereza Valová umístila na pěkném 2. místě a v kategorii nejstarších dosáhla druhé příčky rovněž Anna Okonská z devátého ročníku. Všem třem děvčatům děkuji za výbornou reprezentaci, odvahu a pěkné umístění v tomto tvůrčím klání.

Děkuji pořádající škole za pozvání a už se těšíme na příští rok. Poděkování patří také paní Kateřině Chrostkové, která jako pedagogický dozor absolvovala s dívkami tuto akci.

 

Hrady, zámky a lidé

Anna Okonská

Kamenné hradby chátrají déle.

Kdo však utěší smutného krále.

On zasmušile na harfu balady hrál,

co však postrádá náš zarmoucený král?

 

Kejklíř skáče jako hlupák sám.

A přesto ho neocenil osamělý král.

Kdo by tušil, že láska mu chybí,

Že jedna rusovláska se mu líbí.

 

Růže uvadá, čas plyne.

Král zamilované tóny z harfy line.

Poté zasedá nad kupy svých knih,

Pozoruje oknem padající sníh.

 

„Proč ty králi, proč jen tady z okenice hledíš?“

„ A proč nad těmi kupami knih jen žalostně sedíš?

Komorný se vyptává svého pána,

to král ještě neví, že na něj čeká rusovlasá dáma.

 

Že by příběh končil štěstím a láskou?

Jako když slepíš dva papíry lepicí páskou?

Nic takového se bohužel nestalo,

Jako kdyby krále něco trestalo.

 

Rusovláska je jen duše přízrak krásné dámy.

Byla kdysi hozena sedmihlavé sani.

A tak král pro samou lásku,

život obětoval pro svou rusovlásku.

10 Říj 2023

Chasička na Hrčavě

První říjnovou středu se Chasička vypravila na exkurzi za folklorem do nejvýchodněji položené obce v České republice na Hrčavu. Hned po příjezdu nás přivítal pan průvodce vynikající snídaní – děti si pochutnaly na koblížku a ovocné šťávě. Po občerstvení nás pan průvodce zavedl do staré školy, ze které se postupem času stalo muzeum se spoustou zajímavých předmětů, obrazů a dobových artefaktů. Děti se z poutavého výkladu dozvěděly o založení Hrčavy a o nelehkém životě horalů, jak se oblékali, kde pracovali, co jedli a jaká byla kdysi dávno škola – 50 dětí různého věku v jedné třídě a jeden pan řídící!

Po návštěvě muzea jsme se vydali krásnou procházkou na trojmezí, místo, kde se setkávají tři státy – Polsko, Slovensko a Česko. Menší si pohráli na pěkném hřišti, nechybělo společné focení a samozřejmě svačina. O překvapení se postaral David, když našel hnízdečko s deseti, jen několik dní starými, koťátky, která všichni obdivovali. Na zpáteční cestě jsme se do kopce docela zadýchali, ale počasí nám přálo a všichni statečně došlapali zpět k autobusu. Cestou domů jsme hráli a zpívali, naučili jsme se také jednu hrčavskou písničku v místním nářečí.  Potěšilo nás, že se exkurze zúčastnili i naši milí externisté středoškoláci. Bylo veselo a výlet jsme si velmi užili. Děkujeme městu Frýdlant n. O. za finanční podporu.

5 Říj 2023

Žáci 6. ročníku zažili „Pevnost Boyard“ na Bílé

 

ČLÁNEK (2)

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka