E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Matematický klokan 2024 na 2. stupni ZŠ

18 Dub 2024

Matematický klokan 2024 na 2. stupni ZŠ

   Matematický klokan má na naší škole dlouholetou tradici a ani letos jsme tuto akci nevynechali. Soutěž je celorepubliková a jejím pořadatelem v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Cílem soutěžících je za 60 minut správně vyřešit co nejvíce z 24 úloh a nasbírat tak nejvyšší počet bodů.

   Dne 22. března se popralo s nelehkými matematickými příklady 88 vybraných žáků druhého stupně naší školy. Soutěžili ve dvou kategoriích a odvaha a chuť něco si v matematice dokázat byla velká.

   Nejvyšší počet bodů v kategorii Benjamín (6. a 7. ročník) získali Adam Šikula z 6. D, Eliška Oborná ze 7. C a Iva Braunerová ze 7. B.

   Nejvyšší počet bodů v kategorii Kadet (8. a 9. ročník) získali Daniel Svolinský z 8. D, Eliška Hlístová z 8. C a Zuzana Milková z 9. A.

     Daniel Svolinský se nejlépe umístil v okresním srovnání s dalšími školami.

   Všem žákům zapojeným do soutěže děkujeme a přejeme dobrý logický úsudek, správné výpočty v dalších soutěžích a samozřejmě také v hodinách matematiky a fyziky.

 

Za Klub matematiky Sylva Majerová

 

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka