E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Projekt „Biomy v krabici“ propojuje předměty i ročníky

21 Čvn 2024

Projekt „Biomy v krabici“ propojuje předměty i ročníky

Naše škola se může pochlubit dalším úspěšným projektem, který nejenže obohatil vzdělávací program, ale také přinesl spoustu radosti a kreativity do tříd. Projekt „Biomy v krabici“, který připravili žáci šestých ročníků, propojuje předměty zeměpis a výtvarnou výchovu a zároveň spojuje žáky napříč ročníky.

V rámci tohoto projektu se žáci v hodinách zeměpisu seznámili s různými biomy, tedy přírodními krajinami, které se vyskytují na naší planetě. Poté si buď vybrali, nebo vylosovali jeden z těchto biomů, který následně zpracovali v hodinách výtvarné výchovy. Cílem bylo vytvořit co nejvěrnější model biomu v krabici, který by zahrnoval typické prvky dané krajiny – rostliny, zvířata, klimatické podmínky a další charakteristiky.

Výsledkem této práce byla výstava, která byla umístěna v prostorách školy. Každý model byl doplněn popisem jednotlivého biomu, aby si návštěvníci mohli přečíst základní informace o dané přírodní krajině.

Kromě toho jsme k výstavě přidali moderní interaktivní prvek – QR kódy. Pod každým biomem se nachází QR kód, který návštěvníky odkáže na otázky související s daným biomem. Tyto otázky jsou navrženy ve dvou úrovních obtížnosti: snadnější pro žáky prvního stupně a těžší pro žáky druhého stupně. Díky tomu si všichni mohou ověřit své znalosti a dozvědět se něco nového.

Projekt „Biomy v krabici“ je skvělým příkladem toho, jak lze propojit výuku různých předmětů a zároveň podpořit spolupráci a kreativitu mezi žáky. Šesťáci se při práci na svých modelech naučili nejen mnoho nového o přírodních krajinách, ale také si procvičili své dovednosti v oblasti výtvarného umění a práce s informacemi.

Navíc projekt přispěl k propojení různých ročníků naší školy, kdy starší žáci mohli předávat své znalosti a zkušenosti mladším spolužákům prostřednictvím interaktivních otázek.

Jsme nadšení z našich šikovných šesťáků, jak téma uchopili a poradili si s ním, a těšíme se na další projekty, které budou stejně inspirativní a přínosné.

Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli, a zveme všechny k návštěvě naší výstavy a k prozkoumání světa biomů prostřednictvím jejich úžasných modelů.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka