E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Olympiáda beskydských pohybovek 2024

17 Čvn 2024

Olympiáda beskydských pohybovek 2024

Když léto otevírá svoji bránu a škola se naopak připravuje ji na dva měsíce uzavřít, přichází na řadu již tradiční Olympiáda beskydských pohybovek. Zájmový kroužek, který je součástí celorepublikového projektu Děti na startu a funguje pod záštitou Českého svazu aerobicu a fitness FISAF.CZ v rámci iniciativy Česko se hýbe, je realizován na škole již nějakou dobu. Vyvrcholením jeho celoročního snažení o všestrannou pohybovou přípravu dětí mladšího školního věku s cílem probudit v dětech především radost z pohybu je právě závěrečná olympiáda pořádaná pro všechny žáky 1. stupně.

     K tomu, aby si děti mohly vyzkoušet svoji koordinaci, obratnost, rychlost, vytrvalost a sílu byla na hřišti v pátek 14. června 2024 připravena spousta zábavných moderních sportovních pomůcek. Střídaly se zde různá stanoviště zaměřená na jednotlivé sporty či aktivity. Vše umocněno nádherným slunečným počasím přineslo malým sportovcům příjemný zážitek z pohybu a hraní zároveň.

     Rádi bychom poděkovali paní Mgr. Michaele Kubalové a jejímu týmu za zorganizování zmíněné olympiády, rovněž za diplomy i medaile, které udělaly dětem velikou radost. Poděkování směřuje také ke třídě 9. C s panem učitelem D. Stragfeldem. Jejich pomoc byla při organizování naprosto zásadní a zaslouží si za ni velkou pochvalu. V neposlední řadě směřuje náš dík k paní učitelce M. Majerové, která významnou měrou přispěla ke zdárnému průběhu celého dopoledne. Děkujeme také SRPŠ za finanční podporu.

     Sport a pohyb jsou nejlepší způsoby, jak se naučit novým věcem, odreagovat se od jakýchkoli starostí, rozvíjet sociální dovednosti, navázat přátelství. To platí pro dospělé stejně jako pro děti.  Známé přísloví říká: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.“ Naším cílem je vést děti ke sportu a k pohybu, nenechat je sedět s telefonem v ruce. Základy, které získají jako malé, si ponesou celý život. A na nás, kteří je vychováváme, záleží, jaké základy to budou.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka