E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Díky O2 Chytrá škola

10 Čvn 2024

Díky O2 Chytrá škola

Získání grantu O2 Chytrá škola je pro naši školu velkým úspěchem a závazkem zároveň.

Program O2 Chytrá škola, jehož cílem je podporovat vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti a bezpečnosti, nám věnoval prostředky, které pomohou naší snaze poskytovat našim žákům kvalitní a aktuální vzdělání.

Jedním z prvních počinů v rámci tohoto grantu byl květnový workshop pro žáky 6. ročníku s názvem Moje tělo je moje. Lektor a lektorky z Brna děti učily, jak si být vědomy svého těla, jak respektovat hranice ostatních a jak důležité je sdělit dospělému, pokud se cítí nepohodlně nebo ohroženě.

Další klíčovou aktivitou, která se uskutečnila díky programu O2 Chytrá škola, byl červnový workshop od olomoucké společnosti E-bezpečí nazvaný Sexting, kybergrooming a online podvody. Odborníci na online bezpečnost vysvětlovali žákům 7. ročníku, jaká se rizika mohou skrývat za běžnou online komunikací. Děti se dozvěděly, co je sexting, jaké jsou jeho důsledky a jak se mu vyhnout. Objasnily si pojem kybergrooming (dle statistik si představily „typického“ kybergroomera) – tedy manipulaci dětí dospělými za účelem zneužívání. Rovněž žáci dostali tipy, jak rozpoznat online podvody a chránit se před nimi.

Velmi si vážíme této příležitosti a děkujeme O2 Chytrá škola za důvěru a podporu. Naši žáci se díky workshopům a dalším aktivitám naučí dovednostem a znalostem, které jsou v dnešním digitálním světě neocenitelné.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka