E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Třicátnice Chasička

4 Čvn 2024

Třicátnice Chasička

Chci poslat blahopřání, píšu vám ho na blanket. Žena je nejkrásnější, když má 30 let…“ Je to už nějaká chvilka, co skupina Plavci zpívala píseň s tímto textem. Její autor byl jistě dobrý pozorovatel a nemohl si nevšimnout, že tři desítky jsou tak akorát pro, mohli bychom říci, nejlepší věk. Žena i náš národopisný soubor Chasička jsou na tom obdobně. Třicítka jim prostě sluší.

     Když se na počátku 90-tých let minulého století rozhodla paní Vierka Šimonková zasvětit svůj život folklóru a dětem, jistě netušila, jak skvělé základy dokáže vybudovat. Soubor v průběhu let měnil svůj název, obsazení i program. Postupem času přibyli muzikanti a v současné době patří malí zpěváci i tanečníci k neodmyslitelným pokračovatelům folklorních tradic našeho regionu. Jejich úspěchy v pěveckých soutěžích a účast na přehlídkách vypovídají o obětavém přístupu těch, kteří dnes mají činnost souboru pod palcem. S neutuchající energií se k paní Šimonkové postupně přidali učitelé Jana Vaňková a Adam Šigut. Mají mnohé podporovatele a pomocníky z řad bývalých kantorů i rodičů. Chasička je zkrátka naše „školní stříbro“, jak konstatovala během vystoupení paní ředitelka.

     Ve středu 29. května 2024 bylo možno zahlédnout děti v krojích, jak pospíchají k sálu Základní umělecké školy L. Janáčka. Konal se zde totiž slavnostní koncert u příležitosti 30. let od založení souboru. Dopolední program byl určen pro školáky, večer pak patřil divákům z řad veřejnosti. Mezi hosty v zaplněném hledišti nechyběli vzácní gratulanti ze spřáteleného souboru Lašánek, bývalí členové, Frýdlantská chasa, hosté z Turzovky a v neposlední řadě i pan místostarosta D. Pavliska. To, čím Chasička potěšila publikum, bylo beze sporu folklorním a lidským pohlazením po duši.

     Je mnoho konkrétních lidiček, kterým se přísluší poděkovat. A protože nechceme nikoho vynechat, vezmeme to, jak se lidově říká, jedním vrzem. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci a zázemí celého slavnostního koncertu. Velmi si vážíme Vaší pomoci a podpory. Městu Frýdlant n. O. chceme poděkovat za finanční příspěvky, bez kterých by se Chasička neobešla. Rovněž přízeň vedení školy hraje svoji nezastupitelnou roli.

     A co popřát Chasičce? No přece to, co se přeje i ženě, když má 30 let. Ať dále vzkvétá, zpívá, hraje a tančí, daří se jí a obklopují ji ti nejsrdečnější a nejlaskavější lidé jako doposud.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka