E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Realizované akce 2022/23 (1. st.)

25 Kvě 2023

Olympiáda v anglickém jazyce pro 5. třídy

OLYMPIÁDA V AJ - zpráva
25 Kvě 2023

Chasička zahrála, zazpívala a zatančila nejen pro maminky

Pásmo lašských písní a tanců s názvem Hoja, kravačečko moja obohacené o prvky slovenské lidové tvorby mohla zhlédnout frýdlantská veřejnost společně s příznivci našeho národopisného souboru ve čtvrtek 18. května 2023 v sále Základní umělecké školy Leoše Janáčka. Chasička vystoupení připravila u příležitosti Svátku matek. Hostů se sešlo opravdu hodně, plný sál nešetřil potleskem za výkon malých i větších folkloristů. Ti pod vedením p. uč. V. Šimonkové, J. Vaňkové a A. Šiguta předvedli program na profesionální úrovni. Dojemné loučení s odcházejícími členy (přecházejí studovat na střední školu) se pak stalo laskavou tečkou nejen za celým vystoupením, ale také nad večerem prožitým s tóny našich nádherných lidových písní. Všem, kteří mají zásluhu na tom, že jsou uchovávány a předávány budoucí generaci, patří obrovský dík a poděkování. V neposlední řadě také sponzorům Chasičky, firmě Hyundai, Městu Frýdlant n. O., vedení školy, Kulturnímu centru a ZUŠ Leoše Janáčka.

27 Dub 2023

O2 Chytrá škola

      Vážení rodiče,

jsme rádi, že jsme byli vybráni a můžeme se zapojit do projektu Nadace O2 Chytrá škola. Cílem projektu je naučit žáky, rodiče i učitele správně využívat technologie a bezpečně se pohybovat na síti.

V dnešní době je nezbytně nutné, aby si žáci zlepšili dovednost přístupu k médiím, pochopili a vyhodnotili sdělovaný obsah, lépe si uvědomovali rizika online světa. A proto náš projekt zahrnuje workshopy a semináře pro žáky od 4. do 9. třídy orientované do online roviny, které zefektivňují školní preventivní program.

Dále bude z projektu podpořeno vzdělávání pedagogů týkající se kyberprostoru a rodičům bude nabídnuta možnost získat základní informace o online světě, ve kterém se mohou děti setkat s nejrůznějšími nástrahami (např. hry, sítě, pornografie).

Veškeré tyto aktivity budou organizovány od března do listopadu 2023.

V současné době již proběhly tyto aktivity:

– žáci 4. ročníků absolvovali workshopy na téma: Internet a zdravé digitální návyky od iniciativy odborníků Slow Tech Institute,

– rodičům 6. a 7. ročníků byl nabídnut workshop Hry, sítě, pornografie: V digitální džungli (Slow Tech Institute),

– pedagogové byli proškoleni Projektem E-Bezpečí v Rizicích virtuální komunikace.

24 Dub 2023

Den Země na 1. stupni

Je jediná, o které víme. Jediná s nepřeberným množstvím rostlinných a živočišných druhů navzájem se doplňujících v dobrém i naopak. Je nádhernou modrou tečkou v nekonečném vesmíru a ten, kdo se ji snaží ovládnout, je člověk. Myslí si, že je to on, pán tvorstva, který může všechno. Ale není to tak. Obzvláště v posledních letech, kdy pociťujeme prudké změny počasí a slyšíme o přírodních katastrofách, si mnozí z nás stále více uvědomují potřebu tu krásnou Zemi chránit a ne devastovat. Ani nám v Tégeemce není osud modré planety lhostejný a stejně jako miliony lidí na světě, i my jsme se připojili k oslavě svátku, jež nese krátký, ale výstižný název, Den Země.

     Děti z 1. stupně se po celé páteční dopoledne 21. dubna 2023 zúčastnily projektu, který jim měl zábavnou a poučnou formou připomenout, jak moc je ochrana přírody, která nás obklopuje, důležitá. Návštěva obchůdku Bez obalu (moc děkujeme milé majitelce za ochotný výklad a laskavý přístup), zábavné tvoření z odpadového materiálu, pobyt v přírodě, kvízy, testy, naučné video a mnoho dalších rozličných aktivit si pro všechny ochotně připravily paní učitelky Alena Veselková a Tereza Garbová. Počasí jakoby stálo za jejich obrovskou snahou naučit děti ekologicky myslet, protože i to vyšlo na jedničku. Většina aktivit probíhala v prostorách školy či nejbližšího okolí, pouze páťáci se vydali za oslavou Dne Země do Sadů Bedřicha Smetany do Frýdku – Místku, kde je čekal zábavně – výchovný vzdělávací program zaměřený na ekologii, recyklaci, kompostování apod.

     Závěrem zbývá už jen dodat, že zmíněné páteční dopoledne bylo nejen plné sluníčka a dobré nálady, ale také mnohých nápadů a námětů, jak chránit prostředí, které nás obklopuje. Začít musí každý sám u sebe. S tímto pocitem a úsměvem na tváři odcházeli domů všichni, kteří si Den Země v Tégeemce užili.

17 Dub 2023

Zápis do 1. tříd 2023

„Já nejsem taška s nožičkama, ani hlas školní lavice, to jenom ještě nejsem vidět ve třídě přes učebnice. Až se naučím o písmenkách, které má kolik zatáček, tak všem napíšu, že jsem školák, i když teprve prvňáček.“ Nevíme, co běhalo v hlavách příchozích, kteří k nám do školy zamířili ve čtvrtek 13. dubna 2023, aby zde přistoupili k zápisu do 1. třídy. Možná to byly podobné myšlenky jako v úvodní básničce, kdoví. Jisté však je, že pro nastávající školní rok se k nám do Tégeemky přišlo v onen zmíněný den zapsat 82 kluků a holek školou povinných. Některé možná ještě čeká odklad školní docházky, ale jisté je, že od září 2023 otevřeme tři první třídy.

      U samotného zapisování vládla již tradičně slavnostní atmosféra. Téma pohádek, které jsme letos zvolili, bylo znát na každém kroku. Jak by také ne, vždyť všichni jsme se na naše budoucí prvňáčky už moc těšili. Děti, paní učitelky i vychovatelky, všichni malovali co jim pastelky a barvy stačily, aby výzdoba umocnila význam daného okamžiku. A nejen to. Jak je u nás ve škole zvykem, paní asistentky upekly i něco dobrého, čímž byla doplněna vynaložená energie. V minicukrárničce ochotně vypomohly s občerstvením hostů bývalé kolegyně, za což jim patří náš velký dík. Děti si mohly i trochu zasportovat na tradiční překážkové dráze. Na závěr dárečky, pamětní list a drobné upomínkové předměty, i tohle byl náš zápis.

     Jedna z nejvýznamnějších událostí školního roku je za námi. Ukázala, že zájem o naši školu mezi žáky a rodiči přetrvává, a my jsme za to moc rádi. Je umocněním naší práce a obrovské snahy, aby se děti cítily v naší Tégeemce co nejlépe. Právě u zápisu je vidět, že se nám to zatím daří a my věříme, že se bude dařit i dál.

12 Dub 2023

Výsledky soutěže ve sběru papíru

Výsledky soutěže ve sběru papíru 2022-23
11 Dub 2023

A bylo před Velikonocemi

Přestože nám pohled z okna na přelomu letošního března a dubna připomínal poletujícími sněhovými vločkami spíše prosinec, nenechali jsme se zmást. Možná trochu apríl, ale Velikonoce byly přede dveřmi a ve škole to bylo znát. Na 1. stupni probíhaly besedy s tématem těchto svátků, před odchodem na prázdniny přijela potěšit žáky cimbálová muzika Réva, cílem jejíhož koncertu bylo představit lidové muzikanty tak, jak je neznáme. Jejich snahou bylo přiblížit ji i těm posluchačům, kteří by si k ní jen stěží hledali cestu a kteří poslouchají převážně jiné hudební styly. Zábavnou formou, vtažením žáků do děje a střídáním různých hudebních žánrů (folklor, filmová hudba, jazz, rock, klasická hudba a country) dětem ukázala, že cimbálová muzika není jen přežitkem minulých generací, ale že dokáže oslovit a pobavit také dnešní mladou generaci a stále má co nabídnout. A to vše na klasické hudební nástroje – cimbál, housle kontrabas, klarinet a saxofon.

     To, co ke svátkům jara rozhodně patří, je výroba rozličných dekorací a ozdob. Velikonoční tvoření zahájili již v pátek 31. března 2023 kreativní dílnou malí prvňáčci, kterým i tentokrát přišli na pomoc jejich kamarádi z devítky. Beránek z vlny, zápich se slepičkou, zajíček z ubrousku. Hlavní průvodci velikonočních dekorací nechyběli ani při tomto společném projektu, ani při velikonočních dílnách, které později probíhaly i v jiných třídách na 1. stupni.

27 Bře 2023

Den otevřených dveří 2023

Ve čtvrtek 23. března 2023 odpoledne byla školní budova opět po roce otevřena veřejnosti, především pak zájemcům o budoucí vzdělávání v naší Tégeemce. V rámci Dne otevřených dveří si mohli příchozí rodiče se svými potomky prohlédnout některé třídy 1. stupně, seznámit se s používanými pomůckami či učebnicemi, zhlédnout práci s interaktivní tabulí či dataprojektorem. K dispozici byla rovněž prohlídka odborných učeben na 2. stupni i školní družiny.

     Při příchodu obdrželi hosté aktualizovanou brožuru o činnosti školy a poté se vydali se svými průvodci na obhlídku. Nejen návštěva tříd, ale také konzultace s učiteli, možnost vyrobit si malý upomínkový obrázek, posedět a popovídat si na závěr v naší tradiční minicukrárničce. Tak tohle byl náš další počin vedoucí k seznámení s životem v budově Základní školy T. G. Masaryka.

     Závěrečné poděkování směřuje ke všem, kteří se podíleli na tomto úspěšném odpoledni. Vyučující, paní asistentky, vedení školy. Ti všichni vytvořili onoho březnového odpoledne milou přátelskou atmosféru, která do prostor naší školní budovy patřila, patří a my věříme, že i vždy patřit bude.

27 Bře 2023

Návštěva dětí z MŠ

Pohádky, pohádky, a zase ty pohádky. Kdo by je neměl rád. Patří do světa dětí a mnohdy jimi nepohrdne ani dospělý. Dnešní svět nadpřirozených bytostí se sice od svých retro předchůdců velmi odlišuje, avšak nezapomíná se ani na ty staré, klasické postavičky. Chtěli jsme si je připomínat i my v naší škole a tak jsme se rozhodli věnovat tomuto tématu letošní projekty pro budoucí prvňáčky. První z nich proběhl ve dnech 22. a 23. března 2023 dopoledne a nesl název Pohádkové hraní na školu.

     Ve středu a ve čtvrtek dopoledne se to v prostorách 1. stupně hemžilo nejen trpaslíky, princeznami, vílami či kouzelníky, ale také vzácnými hosty. Zavítali mezi nás předškoláci z místních mateřských škol. Paní učitelky si pro ně společně se svými žáky připravily zábavné úkoly, jejichž cílem bylo překonat možné prvotní obavy ze školní budovy, zkusit si to, jaké to je sedět ve školní lavici a přitom všem si trochu hrát. A soudě dle úsměvů malých kluků a holek, vše se podařilo na výbornou.

      Obě dopoledne proběhla ve velmi přátelské atmosféře, ve které se odrazila skvělá práce našich prvostupňových učitelek. Ale samozřejmě také všech ostatních, kteří rovněž pomohli zpříjemnit návštěvě chvíle strávené v naší Tégeemce.

22 Bře 2023

Pěvecká soutěž Loutnička, obvodní kolo

Ve středu 15. března 2023 se konalo na naší škole po tříleté odmlce opět obvodní kolo pěvecké soutěže Loutnička. To vše za účasti 38 malých zpěváčků naší a 6 dalších okolních škol, ZŠ Komenského, Nové Vsi, Pržna, Pstruží, Čeladné a Kunčic p. O. V příjemné hudební atmosféře zazněly písně lidové i umělé, výkony soutěžících byly naprosto vyrovnané, takže porota složená z pedagogů zúčastněných škol vůbec neměla jednoduché rozhodování. Nakonec přistoupila k hodnocení rozdělením výkonů na pásma prvních, druhých a třetích míst, takže oceněni odcházeli domů všichni žáci.

     Soutěž probíhala ve třech kategoriích, 1. třídy, 2. a 3 ročník a 4. a 5. ročník. Za naši školu si zazpívali: Tereza Řeháková, Natálie Tomášková, Ondřej Pluta, Alžběta Eliášová, Michal Tomášek, Anežka Eliášová a Klára Kecová. Všem děkujeme za pěkné písničky a vzornou reprezentaci školy. V neposlední řadě také p. učitelce Renatě Žákové za organizaci a příjemné prostředí, které pro malé hudební nadšence z Frýdlantu a okolí připravila.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka