E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Realizované akce 2022/23 (1. st.)

22 Čvn 2023

O2 Chytrá škola – pokračujeme …

Jsme rádi, že i během měsíců května a června jsme mohli rozvíjet mediální a digitální gramotnost našich žáků s podporou Nadace O2 Chytrá škola.

Z projektu E-Bezpečí (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP) přijeli lektoři v květnu za žáky 6. ročníku s preventivní besedou Základy bezpečnosti. Žákům opětovně objasnili fungování fenoménu kyberšikany a seznámili je s kybergroomingem a sextingem (dle pretestu žáci tato dvě témata neznali).

Lektorka Slow Tech Institute pro žáky 5. ročníku připravila interaktivní workshop Komunikace na sociálních sítích a kyberšikana. Žáci se učili, jak se nejlépe zachovat a jaké dodržovat zásady. Následně odpoledne 12. června jsme nabídli rodičům besedu Hry, sítě, pornografie: V digitální džungli.

Žáci 9. ročníku v polovině června absolvovali hru Zachraňte prázdniny! Lektor z projektu proti dezinformacím Fakescape provedl žáky únikovou hrou. Formou hravého workshopu pomocí indicií, plněním úkolů a ověřováním informací hledali osobu, která chce zrušit letní prázdniny (kandidáti na prezidenta v roce 2028 J). Zároveň úspěšně pracovali s úryvky Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.

20 Čvn 2023

Olympiáda Beskydských pohybovek

V pátek 16. června 2023 nás přivítalo prosluněné ráno, které jakoby chtělo nabídnout možnost vyrazit si na konci školního roku zasportovat. Této příležitosti se již potřetí chopily Beskydské pohybovky, které realizují své sportovní aktivity zaměřené na všestrannou pohybovou přípravu dětí předškolního a mladšího školního věku, s cílem probudit v nich především radost z pohybu. Cvičení je určeno pro kluky a holky ve věku od 4 do 9 let sportující i bez osvojených pohybových základů, pro ty zcela zdravé i s jakoukoliv indispozicí či hendikepem. Zkrátka úplně pro všechny bez omezení. V naší škole měli příležitost užít si jejich aktivity žáci 1. stupně.

     Běh, pohyb s florbalkou, skok v pytli, hra s padákem, cvičení s lanem, hod na cíl, trénování rovnováhy, zábava. To a možná ještě něco navíc bylo nabídnuto na školním hřišti všem, kteří přišli tento den do školy. Děti si skvěle užívaly společné chvíle s kamarády, radovaly se z pohybu. A nejen to, na závěr obdrželi všichni sportovci medaile, diplom a malou odměnu za odvedený výkon. Vydařené dopoledne se uskutečnilo zásluhou všech, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu. V prvé řadě děkujeme vedoucí Beskydských pohybovek p. Michaele Kubalové i jejímu organizačnímu týmu, dále pak žákům 9. tříd, kteří pod vedením p. uč. O. Polacha připravili malým sportovcům skvělé zázemí. Poděkování náleží také p. zástupkyni pro 1. stupeň, paní K. Šigutové, která vše pečlivě promyslela a připravila.

Na závěr nezbývá, než konstatovat, že se už nyní těšíme na příští ročník tohoto velmi zdařilého projektu.

12 Čvn 2023

Den zdraví na 1. stupni

Páteční ráno 9. června 2023 nás sice vítalo mírně zamračenou oblohou, to nám ale ve škole nevadilo, protože nás tento den čekal projekt s názvem Den zdraví. Obětavě si jej pro všechny prvostupňáky připravily paní učitelky A. Veselková, T. Garbová a M. Dřízgová.  První pomoc dětem vysvětlovala paní M. Muroňová, ukázku zdravé stravy ochotně ukuchtili manželé Janovští. Všichni jmenovaní si zaslouží naše obrovské poděkování! Co všechno mohly děti díky jim toto dopoledne prožít a vidět?

      Program byl skutečně pestrý. Zdravý životní styl, modelové situace ochrany zdraví, vybavení lékárničky. Sportování, opičí dráha, přednáška o zdravé výživě s ochutnávkou pomazánek na čerstvém, doma upečeném chlebu. Nechybělo tvoření, povídání o bylinkách s praktickými ukázkami, včelí stezka připomínající život a důležitost existence těchto sice malých, ale tolik potřebných zástupců říše hmyzu. V režii žáků 8. A, kteří absolvovali soutěž Wofram, viděly děti ošetření popáleniny, zlomeniny i řezné rány, mohly si vyzkoušet masáž srdce na figuríně. Jedna činnost střídala druhou, takže dopoledne uběhlo jako voda.

     Na závěrečnou otázku: „Co se vám dnes nejvíce líbilo?“, odpověděla většina dětí: „Všechno!“. A tak ještě jednou velké díky těm, kteří projekt nejen připravili, ale podíleli se rovněž na jeho realizaci. Jejich zásluhou odcházeli žáci 1. stupně tento den domů s vědomím, že své zdraví je potřeba si chránit. Návod, jak to učinit, obdrželi všichni, kteří se projektu zúčastnili.

25 Kvě 2023

Olympiáda v anglickém jazyce pro 5. třídy

OLYMPIÁDA V AJ - zpráva
25 Kvě 2023

Chasička zahrála, zazpívala a zatančila nejen pro maminky

Pásmo lašských písní a tanců s názvem Hoja, kravačečko moja obohacené o prvky slovenské lidové tvorby mohla zhlédnout frýdlantská veřejnost společně s příznivci našeho národopisného souboru ve čtvrtek 18. května 2023 v sále Základní umělecké školy Leoše Janáčka. Chasička vystoupení připravila u příležitosti Svátku matek. Hostů se sešlo opravdu hodně, plný sál nešetřil potleskem za výkon malých i větších folkloristů. Ti pod vedením p. uč. V. Šimonkové, J. Vaňkové a A. Šiguta předvedli program na profesionální úrovni. Dojemné loučení s odcházejícími členy (přecházejí studovat na střední školu) se pak stalo laskavou tečkou nejen za celým vystoupením, ale také nad večerem prožitým s tóny našich nádherných lidových písní. Všem, kteří mají zásluhu na tom, že jsou uchovávány a předávány budoucí generaci, patří obrovský dík a poděkování. V neposlední řadě také sponzorům Chasičky, firmě Hyundai, Městu Frýdlant n. O., vedení školy, Kulturnímu centru a ZUŠ Leoše Janáčka.

27 Dub 2023

O2 Chytrá škola

      Vážení rodiče,

jsme rádi, že jsme byli vybráni a můžeme se zapojit do projektu Nadace O2 Chytrá škola. Cílem projektu je naučit žáky, rodiče i učitele správně využívat technologie a bezpečně se pohybovat na síti.

V dnešní době je nezbytně nutné, aby si žáci zlepšili dovednost přístupu k médiím, pochopili a vyhodnotili sdělovaný obsah, lépe si uvědomovali rizika online světa. A proto náš projekt zahrnuje workshopy a semináře pro žáky od 4. do 9. třídy orientované do online roviny, které zefektivňují školní preventivní program.

Dále bude z projektu podpořeno vzdělávání pedagogů týkající se kyberprostoru a rodičům bude nabídnuta možnost získat základní informace o online světě, ve kterém se mohou děti setkat s nejrůznějšími nástrahami (např. hry, sítě, pornografie).

Veškeré tyto aktivity budou organizovány od března do listopadu 2023.

V současné době již proběhly tyto aktivity:

– žáci 4. ročníků absolvovali workshopy na téma: Internet a zdravé digitální návyky od iniciativy odborníků Slow Tech Institute,

– rodičům 6. a 7. ročníků byl nabídnut workshop Hry, sítě, pornografie: V digitální džungli (Slow Tech Institute),

– pedagogové byli proškoleni Projektem E-Bezpečí v Rizicích virtuální komunikace.

24 Dub 2023

Den Země na 1. stupni

Je jediná, o které víme. Jediná s nepřeberným množstvím rostlinných a živočišných druhů navzájem se doplňujících v dobrém i naopak. Je nádhernou modrou tečkou v nekonečném vesmíru a ten, kdo se ji snaží ovládnout, je člověk. Myslí si, že je to on, pán tvorstva, který může všechno. Ale není to tak. Obzvláště v posledních letech, kdy pociťujeme prudké změny počasí a slyšíme o přírodních katastrofách, si mnozí z nás stále více uvědomují potřebu tu krásnou Zemi chránit a ne devastovat. Ani nám v Tégeemce není osud modré planety lhostejný a stejně jako miliony lidí na světě, i my jsme se připojili k oslavě svátku, jež nese krátký, ale výstižný název, Den Země.

     Děti z 1. stupně se po celé páteční dopoledne 21. dubna 2023 zúčastnily projektu, který jim měl zábavnou a poučnou formou připomenout, jak moc je ochrana přírody, která nás obklopuje, důležitá. Návštěva obchůdku Bez obalu (moc děkujeme milé majitelce za ochotný výklad a laskavý přístup), zábavné tvoření z odpadového materiálu, pobyt v přírodě, kvízy, testy, naučné video a mnoho dalších rozličných aktivit si pro všechny ochotně připravily paní učitelky Alena Veselková a Tereza Garbová. Počasí jakoby stálo za jejich obrovskou snahou naučit děti ekologicky myslet, protože i to vyšlo na jedničku. Většina aktivit probíhala v prostorách školy či nejbližšího okolí, pouze páťáci se vydali za oslavou Dne Země do Sadů Bedřicha Smetany do Frýdku – Místku, kde je čekal zábavně – výchovný vzdělávací program zaměřený na ekologii, recyklaci, kompostování apod.

     Závěrem zbývá už jen dodat, že zmíněné páteční dopoledne bylo nejen plné sluníčka a dobré nálady, ale také mnohých nápadů a námětů, jak chránit prostředí, které nás obklopuje. Začít musí každý sám u sebe. S tímto pocitem a úsměvem na tváři odcházeli domů všichni, kteří si Den Země v Tégeemce užili.

17 Dub 2023

Zápis do 1. tříd 2023

„Já nejsem taška s nožičkama, ani hlas školní lavice, to jenom ještě nejsem vidět ve třídě přes učebnice. Až se naučím o písmenkách, které má kolik zatáček, tak všem napíšu, že jsem školák, i když teprve prvňáček.“ Nevíme, co běhalo v hlavách příchozích, kteří k nám do školy zamířili ve čtvrtek 13. dubna 2023, aby zde přistoupili k zápisu do 1. třídy. Možná to byly podobné myšlenky jako v úvodní básničce, kdoví. Jisté však je, že pro nastávající školní rok se k nám do Tégeemky přišlo v onen zmíněný den zapsat 82 kluků a holek školou povinných. Některé možná ještě čeká odklad školní docházky, ale jisté je, že od září 2023 otevřeme tři první třídy.

      U samotného zapisování vládla již tradičně slavnostní atmosféra. Téma pohádek, které jsme letos zvolili, bylo znát na každém kroku. Jak by také ne, vždyť všichni jsme se na naše budoucí prvňáčky už moc těšili. Děti, paní učitelky i vychovatelky, všichni malovali co jim pastelky a barvy stačily, aby výzdoba umocnila význam daného okamžiku. A nejen to. Jak je u nás ve škole zvykem, paní asistentky upekly i něco dobrého, čímž byla doplněna vynaložená energie. V minicukrárničce ochotně vypomohly s občerstvením hostů bývalé kolegyně, za což jim patří náš velký dík. Děti si mohly i trochu zasportovat na tradiční překážkové dráze. Na závěr dárečky, pamětní list a drobné upomínkové předměty, i tohle byl náš zápis.

     Jedna z nejvýznamnějších událostí školního roku je za námi. Ukázala, že zájem o naši školu mezi žáky a rodiči přetrvává, a my jsme za to moc rádi. Je umocněním naší práce a obrovské snahy, aby se děti cítily v naší Tégeemce co nejlépe. Právě u zápisu je vidět, že se nám to zatím daří a my věříme, že se bude dařit i dál.

12 Dub 2023

Výsledky soutěže ve sběru papíru

Výsledky soutěže ve sběru papíru 2022-23
11 Dub 2023

A bylo před Velikonocemi

Přestože nám pohled z okna na přelomu letošního března a dubna připomínal poletujícími sněhovými vločkami spíše prosinec, nenechali jsme se zmást. Možná trochu apríl, ale Velikonoce byly přede dveřmi a ve škole to bylo znát. Na 1. stupni probíhaly besedy s tématem těchto svátků, před odchodem na prázdniny přijela potěšit žáky cimbálová muzika Réva, cílem jejíhož koncertu bylo představit lidové muzikanty tak, jak je neznáme. Jejich snahou bylo přiblížit ji i těm posluchačům, kteří by si k ní jen stěží hledali cestu a kteří poslouchají převážně jiné hudební styly. Zábavnou formou, vtažením žáků do děje a střídáním různých hudebních žánrů (folklor, filmová hudba, jazz, rock, klasická hudba a country) dětem ukázala, že cimbálová muzika není jen přežitkem minulých generací, ale že dokáže oslovit a pobavit také dnešní mladou generaci a stále má co nabídnout. A to vše na klasické hudební nástroje – cimbál, housle kontrabas, klarinet a saxofon.

     To, co ke svátkům jara rozhodně patří, je výroba rozličných dekorací a ozdob. Velikonoční tvoření zahájili již v pátek 31. března 2023 kreativní dílnou malí prvňáčci, kterým i tentokrát přišli na pomoc jejich kamarádi z devítky. Beránek z vlny, zápich se slepičkou, zajíček z ubrousku. Hlavní průvodci velikonočních dekorací nechyběli ani při tomto společném projektu, ani při velikonočních dílnách, které později probíhaly i v jiných třídách na 1. stupni.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka