E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis do 1. tříd 2023

17 Dub 2023

Zápis do 1. tříd 2023

„Já nejsem taška s nožičkama, ani hlas školní lavice, to jenom ještě nejsem vidět ve třídě přes učebnice. Až se naučím o písmenkách, které má kolik zatáček, tak všem napíšu, že jsem školák, i když teprve prvňáček.“ Nevíme, co běhalo v hlavách příchozích, kteří k nám do školy zamířili ve čtvrtek 13. dubna 2023, aby zde přistoupili k zápisu do 1. třídy. Možná to byly podobné myšlenky jako v úvodní básničce, kdoví. Jisté však je, že pro nastávající školní rok se k nám do Tégeemky přišlo v onen zmíněný den zapsat 82 kluků a holek školou povinných. Některé možná ještě čeká odklad školní docházky, ale jisté je, že od září 2023 otevřeme tři první třídy.

      U samotného zapisování vládla již tradičně slavnostní atmosféra. Téma pohádek, které jsme letos zvolili, bylo znát na každém kroku. Jak by také ne, vždyť všichni jsme se na naše budoucí prvňáčky už moc těšili. Děti, paní učitelky i vychovatelky, všichni malovali co jim pastelky a barvy stačily, aby výzdoba umocnila význam daného okamžiku. A nejen to. Jak je u nás ve škole zvykem, paní asistentky upekly i něco dobrého, čímž byla doplněna vynaložená energie. V minicukrárničce ochotně vypomohly s občerstvením hostů bývalé kolegyně, za což jim patří náš velký dík. Děti si mohly i trochu zasportovat na tradiční překážkové dráze. Na závěr dárečky, pamětní list a drobné upomínkové předměty, i tohle byl náš zápis.

     Jedna z nejvýznamnějších událostí školního roku je za námi. Ukázala, že zájem o naši školu mezi žáky a rodiči přetrvává, a my jsme za to moc rádi. Je umocněním naší práce a obrovské snahy, aby se děti cítily v naší Tégeemce co nejlépe. Právě u zápisu je vidět, že se nám to zatím daří a my věříme, že se bude dařit i dál.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka