E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Olympiáda Beskydských pohybovek

20 Čvn 2023

Olympiáda Beskydských pohybovek

V pátek 16. června 2023 nás přivítalo prosluněné ráno, které jakoby chtělo nabídnout možnost vyrazit si na konci školního roku zasportovat. Této příležitosti se již potřetí chopily Beskydské pohybovky, které realizují své sportovní aktivity zaměřené na všestrannou pohybovou přípravu dětí předškolního a mladšího školního věku, s cílem probudit v nich především radost z pohybu. Cvičení je určeno pro kluky a holky ve věku od 4 do 9 let sportující i bez osvojených pohybových základů, pro ty zcela zdravé i s jakoukoliv indispozicí či hendikepem. Zkrátka úplně pro všechny bez omezení. V naší škole měli příležitost užít si jejich aktivity žáci 1. stupně.

     Běh, pohyb s florbalkou, skok v pytli, hra s padákem, cvičení s lanem, hod na cíl, trénování rovnováhy, zábava. To a možná ještě něco navíc bylo nabídnuto na školním hřišti všem, kteří přišli tento den do školy. Děti si skvěle užívaly společné chvíle s kamarády, radovaly se z pohybu. A nejen to, na závěr obdrželi všichni sportovci medaile, diplom a malou odměnu za odvedený výkon. Vydařené dopoledne se uskutečnilo zásluhou všech, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu. V prvé řadě děkujeme vedoucí Beskydských pohybovek p. Michaele Kubalové i jejímu organizačnímu týmu, dále pak žákům 9. tříd, kteří pod vedením p. uč. O. Polacha připravili malým sportovcům skvělé zázemí. Poděkování náleží také p. zástupkyni pro 1. stupeň, paní K. Šigutové, která vše pečlivě promyslela a připravila.

Na závěr nezbývá, než konstatovat, že se už nyní těšíme na příští ročník tohoto velmi zdařilého projektu.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka