E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

O2 Chytrá škola

27 Dub 2023

O2 Chytrá škola

      Vážení rodiče,

jsme rádi, že jsme byli vybráni a můžeme se zapojit do projektu Nadace O2 Chytrá škola. Cílem projektu je naučit žáky, rodiče i učitele správně využívat technologie a bezpečně se pohybovat na síti.

V dnešní době je nezbytně nutné, aby si žáci zlepšili dovednost přístupu k médiím, pochopili a vyhodnotili sdělovaný obsah, lépe si uvědomovali rizika online světa. A proto náš projekt zahrnuje workshopy a semináře pro žáky od 4. do 9. třídy orientované do online roviny, které zefektivňují školní preventivní program.

Dále bude z projektu podpořeno vzdělávání pedagogů týkající se kyberprostoru a rodičům bude nabídnuta možnost získat základní informace o online světě, ve kterém se mohou děti setkat s nejrůznějšími nástrahami (např. hry, sítě, pornografie).

Veškeré tyto aktivity budou organizovány od března do listopadu 2023.

V současné době již proběhly tyto aktivity:

– žáci 4. ročníků absolvovali workshopy na téma: Internet a zdravé digitální návyky od iniciativy odborníků Slow Tech Institute,

– rodičům 6. a 7. ročníků byl nabídnut workshop Hry, sítě, pornografie: V digitální džungli (Slow Tech Institute),

– pedagogové byli proškoleni Projektem E-Bezpečí v Rizicích virtuální komunikace.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka