E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Realizované akce 2022/23 (2. st.)

22 Čvn 2023

O2 Chytrá škola – pokračujeme …

Jsme rádi, že i během měsíců května a června jsme mohli rozvíjet mediální a digitální gramotnost našich žáků s podporou Nadace O2 Chytrá škola.

Z projektu E-Bezpečí (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP) přijeli lektoři v květnu za žáky 6. ročníku s preventivní besedou Základy bezpečnosti. Žákům opětovně objasnili fungování fenoménu kyberšikany a seznámili je s kybergroomingem a sextingem (dle pretestu žáci tato dvě témata neznali).

Lektorka Slow Tech Institute pro žáky 5. ročníku připravila interaktivní workshop Komunikace na sociálních sítích a kyberšikana. Žáci se učili, jak se nejlépe zachovat a jaké dodržovat zásady. Následně odpoledne 12. června jsme nabídli rodičům besedu Hry, sítě, pornografie: V digitální džungli.

Žáci 9. ročníku v polovině června absolvovali hru Zachraňte prázdniny! Lektor z projektu proti dezinformacím Fakescape provedl žáky únikovou hrou. Formou hravého workshopu pomocí indicií, plněním úkolů a ověřováním informací hledali osobu, která chce zrušit letní prázdniny (kandidáti na prezidenta v roce 2028 J). Zároveň úspěšně pracovali s úryvky Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.

25 Kvě 2023

Vernisáž

článek
25 Kvě 2023

Chasička zahrála, zazpívala a zatančila nejen pro maminky

Pásmo lašských písní a tanců s názvem Hoja, kravačečko moja obohacené o prvky slovenské lidové tvorby mohla zhlédnout frýdlantská veřejnost společně s příznivci našeho národopisného souboru ve čtvrtek 18. května 2023 v sále Základní umělecké školy Leoše Janáčka. Chasička vystoupení připravila u příležitosti Svátku matek. Hostů se sešlo opravdu hodně, plný sál nešetřil potleskem za výkon malých i větších folkloristů. Ti pod vedením p. uč. V. Šimonkové, J. Vaňkové a A. Šiguta předvedli program na profesionální úrovni. Dojemné loučení s odcházejícími členy (přecházejí studovat na střední školu) se pak stalo laskavou tečkou nejen za celým vystoupením, ale také nad večerem prožitým s tóny našich nádherných lidových písní. Všem, kteří mají zásluhu na tom, že jsou uchovávány a předávány budoucí generaci, patří obrovský dík a poděkování. V neposlední řadě také sponzorům Chasičky, firmě Hyundai, Městu Frýdlant n. O., vedení školy, Kulturnímu centru a ZUŠ Leoše Janáčka.

22 Kvě 2023

Návštěva dětí z Radeburgu

Základní školu T. G. Masaryka čekala v květnu velká událost. Velmi nás potěšilo, že po pětileté covidové přestávce jsme opět mohli navázat na třicetiletou tradici výměnných pobytů našich žáků se školou v saském Radeburgu. 35 dětí společně s jejich rodinami ochotně připravilo zázemí pro ubytování vrstevníkům z Německa, kteří u nás společně se svými pedagogy prožili téměř čtyři dny.

Ve čtvrtek 11. května 2023 odpoledne všichni zúčastnění netrpělivě očekávali příjezd dětí a učitelů z Radeburgu. Velkou výhodou bylo, že tentokrát už naši žáci většinou využili možnost zkontaktovat se prostřednictvím emailu předem. Měli tudíž za sebou prvotní online seznámení, takže první večer z nich brzy spadla tréma a „družba“ mohla začít. Zahráli si fotbal, opékali párky nebo se jen tak šli projít. Dorozumívacím jazykem se stala angličtina.

V pátek čekalo delegaci slavnostní přijetí panem místostarostou D. Pavliskou v Janáčkově síni, následovala prohlídka školy a výlet do Štramberku. Sobota patřila výjezdu do Teplic nad Bečvou, odpoledne strávili hosté i se svými hostiteli v aquparku. Večery děti prožívaly v rodinách s kamarády.

Obrovským přínosem pro návštěvní dny bylo pěkné počasí, navštívili jsme zajímavá a zábavná místa,  na kterých byla z dětí i učitelů po celou dobu cítit radost z toho, jak umíme být pospolu, nadšení z nových kamarádství i pocit hrdosti nad tím, jak jsme to hostování všichni nakonec krásně zvládli.

V neděli 14. května 2023 nezbylo, než se rozloučit. Všechno má svůj konec, a i když z některé tváře ukápla i slzička, děti zůstávají v kontaktu i nadále na sociálních sítích. Už teď se všichni těší, že za dva roky, kdy pojedeme do Radeburgu zase my, se opět uvidíme.

 

 

22 Kvě 2023

Londýn 2023

Londýn 2023 (1)
11 Kvě 2023

Putovní výstavy

Dějepis nemusí být jen v učebně a v učebnici! O tom se přesvědčili žáci 7. ročníků.

Prostřednictvím putovní výstavy mohli vstoupit do období husitství. Na 14 panelech z knihy H.U.S. (ilustrace Lukáš Fibrich) a 10 panelech z knihy Husův dům (ilustrace Honza Smolík) od autorky Kláry Smolíkové hledali klíč k odkrytí tajemství Husovy osobnosti.

Další putovní výstava je/byla nezvykle instalována na oplocení školy i pro potěchu oka kolemjdoucích. Výstava Komenského timeline představuje významné životní události J. A. Komenského.

Právě letos uplyne kulaté výročí od napsání jeho díla Labyrint světa a ráj srdce. Víte kolik let? Možná není špatné se na chvíli zastavit a připomenout si životní milníky Učitele národů, neb „má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“

9 Kvě 2023

Úspěchy našich výtvarníků

    Dne 4. 5. 2023 proběhla vernisáž výtvarných prací žáků základních škol. Výstava  nese název – Zvířata v lese. Expozice všech žákovských prací je instalována v Kunčicích pod Ondřejníkem. Její otevření bylo  rovněž spoje s vyhlášením nejlepších autorských prací. Výstava byla nejen pěkná, ale i pro mnohé malíře rovněž inspirativní.  Mladí výtvarníci prohlásili, že už se moc těší na další výtvarné soutěžní téma. Děkujeme našim žákyním Barboře Šindlerové, Valerii Bednaříkové a Emě Doležalové za účast a pěkné umístění na druhém a třetím místě.

2 Kvě 2023

DEN ZDRAVÍ na 2. stupni

V pátek 21. dubna 2023 proběhl na 2. stupni Den zdraví. Jednotlivé ročníky se zúčastnily předem naplánovaných aktivit. Žáci šestých ročníků navštívili frýdlantské sportovní centrum. Děti měly v Kotelně k dispozici bazén, squash, ping-pong, tenis a volejbal. Další jejich aktivitou byl bowling v Harcovně. Starší ročníky relaxovaly u hudby při muzikoterapii. Pronikly do tajů afrických rytmů a naučily se i písničku z Keni. Mnozí z žáků byli udiveni tím, jak je hodinové vyťukávání rytmů unavilo. 😊Velmi poučná byla také komentovaná přednáška, která seznámila děti nejen s dějinami města Frýdlant nad Ostravici, ale také s průmyslem, který se v minulosti v našem městě nacházel. Novinkou pro naše žáky byla přednáška členů horské služby doplněná praktickými ukázkami.

Nejstarší ročníky se seznámily se základy první pomoci. Po teoretické části museli žáci prokázat získané poznatky v praxi – ošetřovali nasimulovaná zranění na figurantech z řad svých spolužáků. A taková otevřená zlomenina, to je věru náročný úkol! Dalším bodem jejich programu byla opičí dráha v tělocvičně a den mohli zakončit cvičením jógy. O změně životního stylu k lepšímu a zdravějšímu se poučili naši deváťáci, kteří připravili podle zdravých receptů jídla nejen zdravá, ale i velmi chutná. Čerstvý chléb s pomazánkou z červené řepy a mrkve se na talířích dlouho neohřál! Aktivně strávené dopoledne nám zpříjemnilo sluníčko, které svítilo celý den.

       Děkujeme všem lektorům, vyučujícím, ale i klubu rodičů a přátel školy, který uvolnil finance na realizaci sportovních aktivit. 

27 Dub 2023

O2 Chytrá škola

      Vážení rodiče,

jsme rádi, že jsme byli vybráni a můžeme se zapojit do projektu Nadace O2 Chytrá škola. Cílem projektu je naučit žáky, rodiče i učitele správně využívat technologie a bezpečně se pohybovat na síti.

V dnešní době je nezbytně nutné, aby si žáci zlepšili dovednost přístupu k médiím, pochopili a vyhodnotili sdělovaný obsah, lépe si uvědomovali rizika online světa. A proto náš projekt zahrnuje workshopy a semináře pro žáky od 4. do 9. třídy orientované do online roviny, které zefektivňují školní preventivní program.

Dále bude z projektu podpořeno vzdělávání pedagogů týkající se kyberprostoru a rodičům bude nabídnuta možnost získat základní informace o online světě, ve kterém se mohou děti setkat s nejrůznějšími nástrahami (např. hry, sítě, pornografie).

Veškeré tyto aktivity budou organizovány od března do listopadu 2023.

V současné době již proběhly tyto aktivity:

– žáci 4. ročníků absolvovali workshopy na téma: Internet a zdravé digitální návyky od iniciativy odborníků Slow Tech Institute,

– rodičům 6. a 7. ročníků byl nabídnut workshop Hry, sítě, pornografie: V digitální džungli (Slow Tech Institute),

– pedagogové byli proškoleni Projektem E-Bezpečí v Rizicích virtuální komunikace.

12 Dub 2023

Výsledky soutěže ve sběru papíru

Výsledky soutěže ve sběru papíru 2022-23
ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka