E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Putovní výstavy

11 Kvě 2023

Putovní výstavy

Dějepis nemusí být jen v učebně a v učebnici! O tom se přesvědčili žáci 7. ročníků.

Prostřednictvím putovní výstavy mohli vstoupit do období husitství. Na 14 panelech z knihy H.U.S. (ilustrace Lukáš Fibrich) a 10 panelech z knihy Husův dům (ilustrace Honza Smolík) od autorky Kláry Smolíkové hledali klíč k odkrytí tajemství Husovy osobnosti.

Další putovní výstava je/byla nezvykle instalována na oplocení školy i pro potěchu oka kolemjdoucích. Výstava Komenského timeline představuje významné životní události J. A. Komenského.

Právě letos uplyne kulaté výročí od napsání jeho díla Labyrint světa a ráj srdce. Víte kolik let? Možná není špatné se na chvíli zastavit a připomenout si životní milníky Učitele národů, neb „má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka