E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Felix Omondi rules!

5 Led 2023

Felix Omondi rules!

Poslední informace o projektu Adopce na dálku jsme končili větou – musíme si pomáhat a plnit
sny.

Proto Vám rádi oznamujeme, že Felix úspěšně odmaturoval na Miwani Boys Secondary School
ve městě Kisumu (Keňa). Opravdu neuvěřitelné, co dokázal Felix s naší/Vaší pomocí. Vzhledem
k známkám, které máte i Vy možnost zhlédnout na stránkách našeho/Vašeho adoptovaného
dítěte, dnes již mladého muže http://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=60986, nás velmi
mile překvapila další informace, že se Felix dostal na EMBU College, obor automotive
engineering.

Nicméně před námi vyvstalo nelehké rozhodnutí, zda i nadále pokračovat v adopci, neboť
školné na univerzitě se zvýšilo na téměř trojnásobek. Situaci projednal Žákovský parlament.
Zástupci žáků rozhodli, že budeme podporovat Felixe v jeho studijní cestě s tím, že se
příspěvek zvýší z 12 na 30 Kč za rok.

Všem Vám patří veliké DÍKY!

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka