E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Adopce na dálku

5 Led 2023

Felix Omondi rules!

Poslední informace o projektu Adopce na dálku jsme končili větou – musíme si pomáhat a plnit
sny.

Proto Vám rádi oznamujeme, že Felix úspěšně odmaturoval na Miwani Boys Secondary School
ve městě Kisumu (Keňa). Opravdu neuvěřitelné, co dokázal Felix s naší/Vaší pomocí. Vzhledem
k známkám, které máte i Vy možnost zhlédnout na stránkách našeho/Vašeho adoptovaného
dítěte, dnes již mladého muže http://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=60986, nás velmi
mile překvapila další informace, že se Felix dostal na EMBU College, obor automotive
engineering.

Nicméně před námi vyvstalo nelehké rozhodnutí, zda i nadále pokračovat v adopci, neboť
školné na univerzitě se zvýšilo na téměř trojnásobek. Situaci projednal Žákovský parlament.
Zástupci žáků rozhodli, že budeme podporovat Felixe v jeho studijní cestě s tím, že se
příspěvek zvýší z 12 na 30 Kč za rok.

Všem Vám patří veliké DÍKY!

16 Dub 2021

Jak se daří našemu Felixovi?

Jak všichni víte (nebo byste vědět měli 🙂 naše/Vaše škola adoptovala Felixe Omondi v Keni. Z financí, které vybíráme, sponzorujeme jeho vzdělávání a jedno jídlo denně již od roku 2007.

Nyní je Felix ve 3. ročníku střední školy Miwani Boys Secondary School. Epidemiologická situace bohužel není příznivá ani v Keni a dle aktuálních informací (z projevu prezidenta dne 26. 3.) byla přerušena výuku na všech stupních škol. S povinností nosit roušky, omezit provoz restaurací a obchodů a se zákazem nočního vycházení se musejí vyrovnávat všichni tamější obyvatelé. Rovněž platí zákaz cestování do/z Nairobi a 4 krajů v okolí hlavního města. Vláda dokonce uvažuje o opakování ročníků na základních a středních školách, definitivní rozhodnutí ještě nepadlo.

Co to znamená konkrétně pro Felixe? Pravděpodobně bude maturovat až v roce 2022. Peníze, které se vyberou na školné (i když bude škola uzavřena), se použijí na nákup potravin, dezinfekcí, roušek. Musíte uznat, že to je v současné situaci životně důležité. Peníze navíc, které jsme již poslali, využil Felix k nákupu učebnic a kalkulačky.

Všem Vám patří veliké DÍKY!  Protože „hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým, a pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte“ – 14. dalajláma (1935).

Felixovým snem je být chemikem. Proto prosíme, pojďme jej podpořit v této pro všechny nelehké době. Musíme si pomáhat a plnit sny.

13 Zář 2017

Felix Omondi navštěvuje 8.třídu

Felix Omondi ve šk.roce 2017 – 2018 navštěvuje již 8.třídu

Už od roku 2007 je naše škola zapojena do programu adopce dětí na dálku v Keni. Každý žák naší školy přispívá 1,- Kč měsíčně, vybereme tedy v září 12,- Kč od každého a umožníme tím jednomu africkému dítěti celoroční vzdělání na tamní základní škole. Bez naší podpory by školu nemohlo navštěvovat, rodiny bývají velice chudé. Náš Felix Omondi chodí do 8 třídy ve škole v Miwani, v západní části Keni, nedaleko Viktoriina jezera.

 

Lidé ve zdejší oblasti nacházeli obživu díky zpracování cukrové třtiny (ve svahislštině právě „miwani“ znamená cukrová třtina), ale cukrový průmysl je v úpadku, obyvatelé této oblasti si nejsou schopni zajistit obživu zemědělskou aktivitou a jsou závislí na podřadné námezdní práci, která však neposkytuje dostatek prostředků na vedení domácnosti a výživu dětí. Mnohé děti nedostávají pravidelnou stravu a přestávají chodit do školy, protože rodina nemá na základní školní potřeby, jako jsou uniformy, knihy a školné.  V populaci také výrazně stouplo procento nakažených HIV/AIDS.

 

Děti, které chodí do školy, dostávají v rámci programu zajištění zdravé výživy každý den v deset hodin krupicovou kaši a poté i oběd. Chudé domácnosti a domácnosti, v nichž žijí sirotci a ohrožené děti, dostávají také v rámci programu čtvrtletní finanční příspěvek v hotovosti na udržení alespoň základní životní úrovně domácnosti. Program zajišťuje i některé mimoškolní aktivity nad rámec výuky a podporuje sportovní aktivity. Pro děti ve škole jsou pořádány přednášky zaměřené na dětská práva, prevenci HIV/AIDS a sexuální násilí.

 

Škola má dobré výsledky. Děti, které koordinátoři doslova a do písmene sbírali z ulice – dnes, po 12 – 14 letech končí vysoké školy. Mají dobrou práci. Vrací se zpět do své komunity a pomáhají ji rozvíjet a budovat. Mnoho z  dětí se dostává na nejlepší  univerzity v zemi. Několik dětí studuje medicínu, či práva.

12 Dub 2016

Dopis Felixi Omondimu – 2016

Dear Felix,

we are so happy to read your latest school report. We can see you are better and better. Your first school reports were completly different. Do you remember? You were almost last in your class. And now such a beautiful certificate. Hold on!!! We will support you as long as possible. Your Czech classmates and friends.

Yours sincerely  for all teachers of the basic school Viera Šimonková and almost 600 pupils . We keep our fingers crossed.

28 Dub 2015

Dopis Felixi Omondimu do Keni

Náš Felix Omondi pochází z chudé rodiny v Africe. Je mu 13 let. Naše škola je jeho „adoptivním rodičem.“ Felixe pravidelně finančně podporujeme od jeho 5-ti let. Tím mu umožňujeme přístup ke vzdělání a lepší perspektivě života v Africe.

Pomoc dětem v Africe vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a různými kulturami.

Děti naší školy využily možnost zaslat Felixi dopis a drobné dárky prostřednictvím delegátky z nadace „Centrum Dialog“. Díky dopisu, který je v angličtině, si bude moci udělat Felix bližší představu o naší škole a městu Frýdlant nad Ostravicí.

Už teď se těšíme na odpověď! 🙂

V budoucnu uvažujeme o rozšíření adopce o africkou holčičku. 🙂

 

                                                                                              ZŠ, nám. T.G.Masaryka

                                                                                                 „Adoptivní rodič“

Aktualizovaná stránka dítka s právě vloženým obrázkem se nachází na adrese http://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=60986

Právě vložený obrázek můžete otevřít též přímo zadáním adresy
http://www.centrumdialog.cz/klp_multimedia/dodatecne/2015/60986_201504_1.jpg
http://www.centrumdialog.cz/klp_multimedia/dodatecne/2015/60986_201505_1.jpg
http://www.centrumdialog.cz/klp_multimedia/dodatecne/2015/60986_201505_2.jpg
http://www.centrumdialog.cz/klp_multimedia/dodatecne/2015/60986_201505_3.jpg
http://www.centrumdialog.cz/klp_multimedia/dodatecne/2015/60986_201505_4.jpg

2 Zář 2013

Dopis pro Felixe

Hi Felix,

greetings from my classmates from 6.B, Frýdlant nad Ostravicí, Czech Republic.

We would like to encourage you with your studies. I know it´s boring sometimes, but it´s better than nothing! In some places in Africa kids have no schools at all and they would be happy to have some, because they could learn something useful. So don´t give up and try harder, it´s worthed and we try to help you as much as we can.

And now I would like to ask how does it look like in your school? We are 24 pupils in one class and there are always 2 sitting at one desk. My favourite classes are family education (cooking), arts and history.

Now we are going to have 2 months summer break and we have also Christmas holidays. We give each other presents and have special Christmas dinner. Everything is covered by snow, it´s beautiful. Do you celebrate Christmas as well? I look forward to your answers.

Regards

Karolína Brňáková and 6.B class

2 Lis 2012

Jimia Yusuf

Určitě víte, že 5.rokem finančně podporujeme vzdělání Felixe Omondiho z Keni. Ale možná se k vám ještě nedoneslo, že se děti rozhodly podporovat ještě holčičku. Děvčata ze 7.C  udělala po celé škole anketu. A protože ostatním dětem se nápad zalíbil a humánní myšlenky jim nejsou cizí, může se 11-ti letá Jimia Yusuf chodit vzdělávat a díky vám má šanci na lepší život.

Ještě jednou děkujeme.                       Za 7.C Adéla Kolesová

12 Kvě 2011

Felix Omondi

Naše škola již několik let uvažovala o pomoci dětem z rozvojových zemí. Pomáhat slabším, udělat svět lepším, patří k normálnímu profilu člověka. Ovlivní to také budoucí lidské kvality generací přicházejících. Proto jsme se rozhodli v roce 2007 – 2008 zrealizovat projekt Adopce na dálku. Jako prostředníka jsme si vybrali nadaci „Humanistické centrum Dialog“. Rozhodli jsme se pro adopci dítěte z Keni. Byl to pětiletý chlapec Felix Omondi z chudé rodiny. Peněžní příspěvek posíláme Felixovi prostřednictvím nadace již čtvrtým rokem. Každý žák přispívá 1Kč/měsíčně. Příspěvek tedy činí cca 7.000 Kč za rok. Tímto je hrazeno veškeré chlapcovo vzdělání na základní škole.

Nadace naše žáky (adoptivní rodiče) o školních výsledcích Felixe pravidelně informuje. Jeho vzdělání chceme podporovat i nadále.

 

Fotogalerie a informace o chlapci zde:

http://www.humanisti.cz/adopce?dite=60986

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka