E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Felix Omondi

12 Kvě 2011

Felix Omondi

Naše škola již několik let uvažovala o pomoci dětem z rozvojových zemí. Pomáhat slabším, udělat svět lepším, patří k normálnímu profilu člověka. Ovlivní to také budoucí lidské kvality generací přicházejících. Proto jsme se rozhodli v roce 2007 – 2008 zrealizovat projekt Adopce na dálku. Jako prostředníka jsme si vybrali nadaci „Humanistické centrum Dialog“. Rozhodli jsme se pro adopci dítěte z Keni. Byl to pětiletý chlapec Felix Omondi z chudé rodiny. Peněžní příspěvek posíláme Felixovi prostřednictvím nadace již čtvrtým rokem. Každý žák přispívá 1Kč/měsíčně. Příspěvek tedy činí cca 7.000 Kč za rok. Tímto je hrazeno veškeré chlapcovo vzdělání na základní škole.

Nadace naše žáky (adoptivní rodiče) o školních výsledcích Felixe pravidelně informuje. Jeho vzdělání chceme podporovat i nadále.

 

Fotogalerie a informace o chlapci zde:

http://www.humanisti.cz/adopce?dite=60986

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka