E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Co vypravuje hvězda v podání Chasičky

3 Led 2023

Co vypravuje hvězda v podání Chasičky

Vánoce a hvězdy na obloze mají hodně společného, možná stejně, jako naše škola a Chasička. Patří neodmyslitelně k sobě. Hvězdy svítily na obloze při Ježíšově narození stejně jako vždy září předvánoční vystoupení naší Chasičky. Za to, že mohlo být opět po covidové pauze realizováno, jsme byli moc vděční.

     Uskutečnilo se v pondělí 19. prosince 2022, nejprve v dopoledních hodinách pro děti z mateřských školek a žáky 1. stupně, podvečerní představení pak přilákalo do kinosálu Kulturního centra ve Frýdlantě n. O. širokou veřejnost.

     Starodávný betlémský příběh, pásmo koled a lidových vyprávění, vše podmaněno tóny hudebních nástrojů, to vypravovala hvězda v podání malých koledníků, zpěváčků a muzikantů z Chasičky. Svým vystoupením neopomněli o den později zpříjemnit předvánoční čas také seniorům ve Středisku sociálních služeb a v Medele.

      Za všechno patří našemu souboru velké poděkování, v neposlední řadě rovněž Kulturnímu centru Frýdlant n. O. za poskytnutí prostor k realizaci programu.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka