E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Ze života Chasičky

3 Lis 2022

Chasička v MEDELE

Dne 1.11. byla Chasička pozvána vystoupit na slavnostním otevření nové budovy Domova péče o seniory MEDELA ve Frýdlantě n.O. Malí muzikatni se před přítomnými hosty a CM muzikou Kotci nenechali zahanbit a předvedli své pásmo písní a tanců s názvem Z Ondřejníčka na Radhošť. Od návštěvníků si vysloužili bouřlivý potlesk. Všem účinkujícím dětem děkujeme za reprezentaci školy!
24 Kvě 2022

Z Ondřejníčka na Radhošť s Chasičkou

Oj Frydlante, Frydlantečku, My jsme Valaši … jak krásně se poslouchaly tyto i méně známé  lidové písničky v pondělí 16. května 2022 v podání malých zpěváčků, tanečníků a muzikantů naší Chasičky. Po covidové pauze jsme měli opět možnost vychutnat si pásmo sestavené jako hudební putování z Ondřejníčka na Radhošť. To, že kluci a holky na lidové umění během nechtěné pauzy nezanevřeli, bylo patrno v každém okamžiku pestrého programu, jež zhlédli v dopoledních hodinách žáci 1. stupně společně s dětmi z mateřských školek. Sólová pěvecká vystoupení prokládaná tancem a vtipným vyprávěním, to vše za doprovodu vlastní cimbálové muziky, učinilo z chvil strávených v zaplněném sále základní umělecké školy hudební zážitek, který hladil po duši a mnohdy přiměl posluchače si i zazpívat.

     Ne jinak tomu bylo i při odpoledním vystoupení pro veřejnost, jehož se mimo jiné zúčastnili také přátelé z naší družební školy v Turzovce. Stejně jako Chasičku, i naše hosty jsme mohli potkat po delší pauze, a tak se není co divit, že setkání bylo velmi srdečné až dojemné. Pocity přítomných i radost z toho, že se již nemusíme omezovat, vše umocněno podmanivými tóny lidových písní, to vše vytvořilo z obyčejného pondělí slavnostní den.

     Moc jsme si jej všichni, kteří byli jeho součástí, ať už jako posluchači či samotní účinkující, užili. Závěrem zbývá poděkovat za obohacující zážitek všem zpěváčkům, muzikantům i tanečníkům, nestárnoucí vedoucí souboru, p. učitelce Vierce Šimonkové, stejně jako Janě Vaňkové a Adamovi Šigutovi. Velmi si vážíme podpory a spolupráce se Základní uměleckou školou Leoše Janáčka, s Městem Frýdlant n. O. a vedením školy T. G. Masaryka, ke kterým rovněž směřuje naše poděkování.

6 Pro 2021

Chasička na Radhošti a opět na pódiu

Pokud se ale řekne folklór v Tégeemce, nepředstaví si nikdo nic jiného, než naše známé seskupení Chasička, jeho zpěváčky, tanečníky, duši souboru p. uč. Vierku Šimonkovou k níž se v poslední době ochotně přidávají p. uč. Jana Vaňková a p. uč. Adam Šigut. Ti všichni společně vytvářejí skupinu, která přináší lidem radost, dobrou náladu a pohlazení po duši. I když je v poslední době jejich činnost značně omezena a příležitostí k vystupování na veřejnosti je mnohem méně, snaží se stále fungovat a udržovat místní tradiční lidovou kulturu.

     K tomu, aby mohla Chasička fungovat tak, jak má, je potřeba nejen ochotné a obětavé pedagogy, děti a jejich rodiče, ale je jasné, že se neobejde bez finanční podpory. Tou největší je dotace Města Frýdlantu n. O. Díky ní mohl soubor uskutečnit mimo jiné také tradiční poznávací podzimní exkurzi za folklorem. Konala se v úterý 23. listopadu 2021 a její účastníci se tentokrát vydali s průvodcem za poznáním památných míst Radhoště a okolí. Autobusem až na Pustevny, zde prohlídka obnoveného Libušína, vyprávění o historii či architektuře Dušana Jurkoviče, pěší túra ke kapli Cyrila a Metoděje, která byla otevřená a bylo možné nejen nahlédnout dovnitř, ale dokonce si zde i zazpívat. To a k tomu nádherné přírodní scenérie vykouzlené pro tento den slunečným podzimním počasím s výhledy až na Slovensko, Velký Rozsutec, Kriváň nebo i Praděd. Co víc si mohli přítomní výletníci přát.

     Jako poděkování Městu Frýdlant n. O. nechyběla Chasička odpoledne v pátek 26. 11. 2021 na slavnostním rozsvěcování vánočního stromu, kde svým vystoupením potěšila všechny přítomné a přispěla tak k milé předvánoční atmosféře. Sice ji trochu mrzí, že to bylo jen na chvíli a kvůli nepříznivé covidové situaci nemohla uskutečnit svoje vánoční koledování, ale malí folklóristé i my všichni v ZŠ TGM věříme, že se toho zase jednou dočkáme.

2 Pro 2021

Zpěváček 2021

Po jarní, covidem způsobené, odmlce se k nám nečekaně dostala informace Folklórního sdružení Ostrava o konání regionálního kola každoroční soutěže dětských interpretů lidové písně Zpěváček 2021. Času na výběr písní a přípravu šikovných zpěváků z Chasičky bylo málo, jen měsíc.

Koncem října tedy odjela na Lidovou konzervatoř v Ostravě náš soubor reprezentovat dvě děvčátka. Čerstvě desetiletá Anežka Eliášová jako jedna z nejmladších účastnic soutěže a již zkušenější Viktorie Vaňková. Pomalejší, táhlou píseň musely děti zpívat bez doprovodu a druhou rychlejší, rytmičtější píseň s doprovodem. Klavírní doprovod děvčatům zajistil jako již tradičně vynikající Jožka Eliáš. Renomovaná tříčlenná porota po dlouhém rozhodování vybrala z mnoha krásných výkonů čtyři postupující děti do zemského moravského kola. Anežka i Viktorka byly mezi šťastnými a těšily se na zpívání v Rožnově pod Radhoštěm pod záštitou profesionálního Brněnského orchestru lidových nástrojů „BROLN“.  Za dětský folklórní soubor Lašánek postoupila také žákyně naší školy Barbora Tomášková.

V konkurenci více než dvaceti nejlepších zpěváků z celé Moravy se po dlouhém odpoledni plném krásných melodií a skvělých vystoupení probojovala svým čistým sopránem a spontánním projevem Viktorka Vaňková do celostátního kola soutěže Děti a píseň 2021 konaného 28.11. v Brně. K velké škodě se díky sílící pandemii bohužel dostala do karantény i Viktorka a nemohla se celostátního kola soutěže zúčastnit.

Držme zpěváčkům palce příští rok!

DFS Chasička

12 Pro 2019

Předvánoční Chasička 2019

Umí si někdo představit advent v našem městě bez koledníků z Chasičky? My v Základní škole T. G. Masaryka už asi moc ne. Vždy se těšíme, co si jejich vedoucí p. učitelka Šimonková vymyslí, jaký bude scénář, čím nás překvapí. Letošní připomenutí celého vánočního příběhu provázeného příslušnými koledami bylo pro žáky nejen poučným zážitkem, ale vzhledem k provedení malými muzikanty, zpěváčky a tanečníky také příjemným hudebním pohlazením. V pondělí 9. prosince 2019 tleskali programu dopoledne žáci 1. stupně a místních mateřských škol, odpoledne pak při společném Setkání pastýřů a králů v Betlémě nejen příznivci Chasičky, ale také jejich hostů, Lašánku a Frýdlantské chasy. Všichni se sešli ve frýdlantském kulturním centru, kterému děkujeme za spolupráci a poskytnutí velkého sálu.

17 Pro 2018

Koledníci z Chasičky

Koledníci z Chasičky opět potěšili

      Adventní čas 2018 umocnila nejen paní zima, která nám vykouzlila dva týdny před Vánocemi nádhernou zimní atmosféru, ale již tradičně nechyběla p. uč. Šimonková s kolegyní p. uč. Vaňkovou a p. uč. Šigutem, kteří se svými svěřenci připravili pořad plný koled a vánočního povídání. V pátek 7. prosince potěšili svým programem seniory Střediska sociálních služeb, v pondělí desátého vystoupili dopoledne před svými spolužáky z 1. stupně a dětmi z MŠ v kulturním centru, odpoledne pak zhlédli jejich program rodiče a frýdlantská veřejnost. Poděkování patří všem zúčastněným za laskavé pohlazení duše a navození pěkné vánoční nálady.

17 Říj 2018

Chasička na slavnosti

Chasička na slavnosti

Středa 26. září 2018 byla pro Středisko sociálních služeb a Město Frýdlant nad Ostravicí velmi slavnostním dnem. Za účasti starostky RNDr. Heleny Pešatové a jiných hostů zde probíhalo otevření nově zrekonstruovaného kulturního sálu. No, a jak bývá u nás ve Frýdlantě zvykem, děje-li se cokoli významného, dost často u toho nechybí naše Chasička. Byla to ona, kdo společně s přátelským Lašánkem a Frýdlantskou chasou přispěli ke slavnostní náladě a svým vtipným programem obohatili již tak dost významné odpoledne. My máme radost, že členové souboru společně s jejich vedoucí, paní Vierkou Šimonkovou za vydatného přispění pana učitele Adama Šiguta, umí vytvářet dobrou náladu a dokáží ji předávat i dál.

10 Led 2018

Chasička zpříjemnila adventní čas 2017

Ani v prosinci 2017 nezůstal náš folklórní soubor Chasička nic dlužen své tradici a připravil si pro své příznivce adventní předvánoční program. Ve svém vystoupení připomněly děti známé lidové tradice a pranostiky spojené s takovými jmény jako je např. Martin, Kateřina, Mikuláš, Lucie a další. Vše bylo zakončeno příběhem o narození Ježíška a vánočním koledováním. Pestré pásmo měli možnost zhlédnout v úterý 12. prosince 2017 obyvatelé Střediska sociálních služeb, den nato pak v Kulturním centru zazpívali členové souboru nejprve pro žáky základních a mateřských škol, večer pak společně s Frýdlantskou chasou pro veřejnost. Poděkování za tento počin směřuje k p. uč. V. Šimonkové, p. uč. J. Vaňkové a p. uč. A. Šigutovi, dále také k vystupujícím dětem a jejich rodičům, no a v neposlední řadě vedení ZŠ TGM, Městu Frýdlant n. O. a Kulturnímu centru za podporu.

 

5 Zář 2017

Fotoalbum Chasičky

Fotoalbum

25 Kvě 2017

Chasička Maminkám – foto 2017

https://www.zonerama.com/polachr/Photo/3068794/102873922

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka