E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Realizované akce 2021/22 (1. st.)

30 Čvn 2022

Olympiáda atletické všestrannosti na 1. stupni

Kdo zná Beskydské pohybovky, ví, že realizují sportovní aktivity zaměřené na všestrannou pohybovou přípravu dětí předškolního a mladšího školního věku, s cílem probudit v dětech především radost z pohybu. Cvičení je určeno pro všechny děti ve věku od 4 do 9 let. Pro děti sportující i bez osvojených pohybových základů, pro děti zcela zdravé i s jakoukoliv indispozicí nebo hendikepem. Zkrátka úplně pro všechny bez omezení.

     Že tomu tak skutečně je, jsme mohli v Tégeemce přesvědčit v pátek 24. června 2022 na školním hřišti. Výše zmíněná organizace připravila pro nejmladší děti od 1. do 5. třídy Olympiádu atletické všestrannosti. Jejím cílem bylo rozhýbat kluky i holky a vytvořit u nich pozitivní vztah ke sportu s pomocí moderních zábavných pomůcek. Krásné slunečné počasí tohoto červnového dopoledne jen umocnilo snahu organizátorů vymyslet pohyb s radostí, bez tlaku na obrovský sportovní výkon. Šlo o to, aby se děti hýbaly, užívaly si společné chvíle s kamarády a nebyly jednostranně zaměřené. A to se rozhodně povedlo. Závěrečné úsměvy, zasloužené diplomy a medaile pro každého účastníka učinily skvělou tečku za tímto záslužným počinem.

      A komu za něj poděkovat? Všem, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu, v prvé řadě však  vedoucím Beskydských pohybovek p. Michaele Kubalové s manželem a celým organizačním týmem, dále pak žákům 9. C a 9. D, kteří pod vedením p. uč. M. Kudělky a D. Strangfelda připravili malým sportovcům skvělé zázemí.

 

30 Čvn 2022

Ukaž svůj talent

23.června proběhl v naší škole první ročník  s napětím očekávané  talentové soutěže. Do soutěže se mohly přihlásit děti od těch nejmenších po naše nejstarší žáky. Jelikož se jednalo o soutěž, která je ještě v plenkách o to větší byla nervozita nejen na straně účinkujících, ale i pořadatelů a poroty. Soutěž proběhla v  kulturním domě za přítomnosti školáků od pátých až devátých tříd.

     Člověk byl až překvapen, kolik máme ve škole nadaných dětí ve zpěvu, tanci, hře na hudební nástroj či skládání složitých hlavolamů. Byla to opravdová show, kde se divák chvílemi přenesl do divokých rytmů latinsko-amerických tanců nebo skandujícího publika při skládání hlavolamů.  Je obdivuhodné, že děti našly odvahu a do soutěže se přihlásily. Ale i publikum se chovalo fantasticky a svým projevem, například máváním světly mobilních telefonů, přispělo k nezapomenutelné atmosféře programu. Porota složena z pedagogů naší školy a zároveň odborníku v uměleckých oborech měla velký problém vybrat vítěze soutěže. Nebyl to však jen jejich hlas, který ovlivnil výběr vítězů, ale i každý z obecenstva mohl přidat svůj hlas díky mobilní a internetové aplikaci. Nezapomenutelnou atmosféru rovněž vytvořili dva moderátoři Tomáš Halata žák 9.d a Tomáš Halata z 8.b. Patří jim také velké poděkování.

      Absolutním vítězem soutěže se stala Vendula Štverková žákyně 9.b, která svým tancem obsadila 1. místo. Vendula je velmi talentovaná na gymnastiku a tanec, rovněž hraje na housle. 2. místo získala Klára Kodýtková ze  6.a, která předvedla svůj zpěv, kterým uchvátila nejen porotu, ale i obecenstvo. Klára navštěvuje již pět let ZUŠ ve Frýdlantu nad Ostravicí, obor zpěv a třetí místo získala Klára Kotrsová z 5.b. Klára nám předvedla v rekordní rychlosti skládání Rubikovy kostky. Klára se skládání a studiem různých postupu mnohých varian Rubikovy kostky intenzivně věnuje již rok.  Děkujeme všem soutěžícím, žákovskému parlamentu, který celou akci připravil a paní učitelce Mgr. Táni Ryšavé, pod jejímž vedením se tato akce zrodila. Všichni se těšíme na příští ročník.

24 Kvě 2022

Předání darů dětem z Ukrajiny

14. dubna 2022 se v prostorách Kulturního centra ve Frýdlantě n. O. konal 1. ročník benefičního festivalu, jemuž jeho organizátoři dali výstižný název Dobrý den nad Ostravicí. Do projektu, který si kladl za cíl nezištnou a zcela dobrovolnou pomoc těm, kteří to v té chvíli nejvíce potřebovali, se zapojilo neskutečné množství lidí, mezi nimiž nechyběli naši pedagogové Adam Šigut, Dan Strangfeld, Iva Šlesingerová a Iva Přasličáková.

     Peníze, které zmíněný festival přinesl, byly ve spolupráci s frýdlantskými školami a odborem sociálních věcí použity k okamžité pomoci dětem, které k nám z Ukrajiny přijely téměř bez ničeho. V naší Tégeemce byly tyto dary předány v úterý 17. května 2022 jedenácti dětem, které školu momentálně navštěvují. Potřeby k výuce, finanční dar na zajištění výletů a jiných aktivit ve škole, to vše si mohly děti odnést právě díky ochotě dobrých a laskavých lidí, kteří pro ně festival zorganizovali anebo jinak podpořili. A my jsme rádi, že mezi nimi nechyběla jména učitelů ze ZŠ TGM. Jsme na vás, milí kolegové, právem pyšní! 

24 Kvě 2022

Z Ondřejníčka na Radhošť s Chasičkou

Oj Frydlante, Frydlantečku, My jsme Valaši … jak krásně se poslouchaly tyto i méně známé  lidové písničky v pondělí 16. května 2022 v podání malých zpěváčků, tanečníků a muzikantů naší Chasičky. Po covidové pauze jsme měli opět možnost vychutnat si pásmo sestavené jako hudební putování z Ondřejníčka na Radhošť. To, že kluci a holky na lidové umění během nechtěné pauzy nezanevřeli, bylo patrno v každém okamžiku pestrého programu, jež zhlédli v dopoledních hodinách žáci 1. stupně společně s dětmi z mateřských školek. Sólová pěvecká vystoupení prokládaná tancem a vtipným vyprávěním, to vše za doprovodu vlastní cimbálové muziky, učinilo z chvil strávených v zaplněném sále základní umělecké školy hudební zážitek, který hladil po duši a mnohdy přiměl posluchače si i zazpívat.

     Ne jinak tomu bylo i při odpoledním vystoupení pro veřejnost, jehož se mimo jiné zúčastnili také přátelé z naší družební školy v Turzovce. Stejně jako Chasičku, i naše hosty jsme mohli potkat po delší pauze, a tak se není co divit, že setkání bylo velmi srdečné až dojemné. Pocity přítomných i radost z toho, že se již nemusíme omezovat, vše umocněno podmanivými tóny lidových písní, to vše vytvořilo z obyčejného pondělí slavnostní den.

     Moc jsme si jej všichni, kteří byli jeho součástí, ať už jako posluchači či samotní účinkující, užili. Závěrem zbývá poděkovat za obohacující zážitek všem zpěváčkům, muzikantům i tanečníkům, nestárnoucí vedoucí souboru, p. učitelce Vierce Šimonkové, stejně jako Janě Vaňkové a Adamovi Šigutovi. Velmi si vážíme podpory a spolupráce se Základní uměleckou školou Leoše Janáčka, s Městem Frýdlant n. O. a vedením školy T. G. Masaryka, ke kterým rovněž směřuje naše poděkování.

19 Dub 2022

Uklízíme Česko

 uklízíme česko01
uklízíme česko02

11 Dub 2022

Zápis do 1. tříd je zpět

„Co se to tu chystá?“ ptali se malí prvňáčci. „No přece zápis do 1. tříd!“ zněla odpověď. „Vás tohle bohužel minulo. Víte, děti, to přijde budoucí žáček s rodiči odpoledne do školy, která je tématicky nazdobená a ukáže, co všechno se už ve školce nebo doma naučil. Vše je umocněno slavnostní atmosférou spojenou s mírným napětím a očekáváním v řadách příchozích.“

     Podobný rozhovor bylo asi možné zaslechnout na více školách. Po třech letech se do školních budov vrátilo oficiální zapisování malých prvňáčků tak, jak má být. Ne jinak tomu bylo i v naší škole, která ve čtvrtek 7. dubna 2022 odpoledne přivítala v prostorách 1. stupně neskutečných 90 adeptů povinné školní docházky!  Samozřejmě, že nás tak obrovský zájem hodně potěšil.

     Jsme na jedné lodi, to bylo téma letošního zápisování a bylo to znát na každém kroku. Voda, lodičky, rybičky, příjemná atmosféra. Každý, kdo přišel, musel nejprve absolvovat oficiální část, vyplnění osobních údajů. Následovalo malé „přezkoušení“, možná lépe řečeno ukázka toho, co dítě už všechno dokáže, jak správně vyslovuje a podobně. Nechyběla malá odměna v podobě drobných upomínkových předmětů a pamětního listu, jako vzpomínku na tento významný den. Poté si mohli malí kluci a holky užít náš sportovní koutek a vydanou energii doplnit na závěr tradičně v malé minicukrárničce.

     Zápis je tedy za námi. Je pro nás velkým závazkem a uspokojením zároveň. Těší nás důvěra rodičů, kteří do naší Tégeemky se svými ratolestmi v tak hojném počtu přicházejí. Za vším je poctivá práce pedagogů a skvělý kolektiv, bez kterého by dobré jméno školy nebylo. A my věříme, že ty, kteří k nám k plnění povinné školní docházky nastoupí, nezklameme.

21 Bře 2022

Den otevřených dveří

Středa 9. března 2022 se stala dalším dnem, který můžeme s trochou nadsázky nazvat vítězným. Nejednalo se však o žádnou výhru v soutěži ani ve Sportce, i když radost to byla možná srovnatelná. My jsme totiž po dvou letech všelijakých karantén a uzavírek mohli na půdě školy opět osobně přivítat zájemce o výuku v Tégeemce, kteří si ji přišli prohlédnout, seznámit se se zdejším prostředím a třeba si popovídat s našimi pedagogy. Příchozí rodiče si společně se svými potomky prohlédli prostory 1. tříd, družinu, odborné, jazykové i počítačové učebny, anebo i naše tělocvičny. Během prohlídky jim ochotní vyučující odpovídali na množství dotazů, které směřovaly k provozu školy, přípravě budoucích prvňáčků apod. Vedle pedagogických pracovníků přispěli velkou pomocí i žáci 9. tříd, kteří návštěvníky budovou provázeli také. Nechybělo ani závěrečné, u nás již tradiční, posezení v naší školní minicukrárničce, kde si bylo možné po procházce školou vydechnout a na chvíli se zastavit.

Spokojenost byla patrná na všech, hostech i hostitelích. Osobní kontakt totiž nic nenahradí a my jsme rádi, že k němu opět mohlo dojít. Tak snad se u nás budoucím žákům líbilo a my se s nimi setkáme již brzy při dubnovém Zápisu do 1. tříd.

21 Bře 2022

Návštěva dětí z MŠ aneb Pohádkové hraní na školu

Pozvolnými kroky se ve škole začínáme po covidu vracet k běžnému životu a objevují projekty, na které jsme bývali zvyklí.  Jedním z nich se opět po dvou letech stalo naše Pohádkové hraní na školu pro děti z místních mateřských školek. Uskutečnilo se ve dvou dnech 8. a 9. března 2022, kdy mezi žáky 1. stupně zavítali budoucí adepti povinné školní docházky, aby si prohlédli naši budovu, splnili některé jednoduché úkoly a osobní zkušeností i seznámením se s místním prostředím se přestali této životní změny, která je čeká, obávat. Celý projekt provázelo téma našeho letošního zápisu Jsme na jedné lodi, takže k ruce milé návštěvě přispěchali na pomoc připravení námořníci z druhých, třetích a pátých tříd. Vzájemná soudržnost i laskavost přítomných brzy pomohla odstranit počáteční ostych malých příchozích, děti se aktivně zapojily do zábavných činností a my si myslíme, že závěrečné úsměvy na jejich tvářičkách vypovídaly o tom, že se do první třídy možná právě díky našemu prvotnímu pohádkovému uvítání začaly těšit. Poděkování za přípravu projektu směřuje především k p. učitelkám Marcele Majerové, Ivě Michnové a Aleně Veselkové, rovněž pak i k ostatním pedagogům z 1. stupně, kteří se do zmíněné akce zapojili.

5 Bře 2022

Lyžařský výcvik 1. stupně

Po dvou letech se dočkali i naši nejmladší žáci. Na konci února si i oni mohli po nechtěné odmlce užít svůj odpolední lyžařský kurz. 55 přihlášených žáků odjelo v pondělí 21. 2. 2022 autobusem na svah Ski areálu v Bílé, kde malé adepty lyžařského umění čekali instruktoři SUN Outdoor. Následovalo rozdělení do družstev a pak už si malí lyžníci mohli začít vychutnávat bílou stopu naplno. Pozitivní na celém týdnu bylo, že mnohdy po dopolední nepřízni počasí došlo kolem poledne jakoby mávnutím kouzelné hůlky k vyjasnění oblohy a na naše lyžaře se na svahu usmívalo zimní sluníčko. Až na jeden zprvu sice nepříjemně vyhlížející úraz, nakonec tomu tak naštěstí nebylo, se celý týden velmi vyvedl. Pátečními závody a přítomností některých rodičů lyžařské snažení kluků a holek vyvrcholilo. A my můžeme konstatovat, že se povedl uskutečnit další projekt, čímž se náš návrat k běžnému školnímu životu zase trošku přiblížil.

15 Úno 2022

Školní kolo recitační soutěže na 1. stupni

I když se nám to mnohdy nechce uvěřit, život dětí školou povinných se pomalými kroky začíná vracet tam, kde byl před dvěma lety. Není to sice zatím návrat, jaký bychom si představovali, ale jsme rádi za každý sebemenší uskutečněný projekt. Jedním z takových počinů bylo uspořádání školního kola recitační soutěže na 1. stupni.

     V úterý 8. února 2022 se sešli odpoledne mladí recitátoři, aby ukázali porotě a dalším nadšencům pro poezii, že na básničky v době distanční výuky nezanevřeli. Celkem 42 soutěžících v obou kategoriích prožilo příjemné odpoledne, ve kterém se sice porovnávaly jednotlivé výkony, jak bylo ale zdůrazněno, každý přednes měl svoji cenu a my si považujeme účasti všech.

    V mladší kategorii 2. a 3. tříd recitovalo 24 soutěžících. Nejvíce porotu zaujal na 1. místě Michal Tomášek ze III. B, který výstižně představil báseň Jak šli bratři pro kládu. Hned za ním obsadili 2. místo Jan Herot z II. B s „Pavoukem“ a Tobiáš Kavík ze III. A pro změnu s „Gorilou“. 3. místo si pak rozdělili Zuzana Mališová z II. A s básní Princezna na hrášku, Agáta Veselková z II. C s básní Romance a Matyáš Vorobel z  II. A přednesl básničku O Honzíkovi a cestě.

     Starší kategorii 4. a 5. tříd zastoupilo 18 dětí. Jasnou vítězkou se s krásným kultivovaným přednesem stala Ema Tomalíková z 5.C s básní Johana. 2. místo patří její spolužačce Kateřině Březinové s básní Rozhovor, taktéž z 5.C, o 3. místo se podělily hned tři soutěžící:Natálie Kubíková ze 4.A s básní Před koncertem, Klára Kecová ze 4.B přednesla Půjč mi křídla a Adriana Vaňková ze 4. C se prezentovala básní Počítání do čtyř.

     Všem vítězům gratulujeme, zúčastněným děkujeme za odvahu, pěkné básničky a příjemně poeticky strávené odpoledne.

12
ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka