E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Olympiáda atletické všestrannosti na 1. stupni

30 Čvn 2022

Olympiáda atletické všestrannosti na 1. stupni

Kdo zná Beskydské pohybovky, ví, že realizují sportovní aktivity zaměřené na všestrannou pohybovou přípravu dětí předškolního a mladšího školního věku, s cílem probudit v dětech především radost z pohybu. Cvičení je určeno pro všechny děti ve věku od 4 do 9 let. Pro děti sportující i bez osvojených pohybových základů, pro děti zcela zdravé i s jakoukoliv indispozicí nebo hendikepem. Zkrátka úplně pro všechny bez omezení.

     Že tomu tak skutečně je, jsme mohli v Tégeemce přesvědčit v pátek 24. června 2022 na školním hřišti. Výše zmíněná organizace připravila pro nejmladší děti od 1. do 5. třídy Olympiádu atletické všestrannosti. Jejím cílem bylo rozhýbat kluky i holky a vytvořit u nich pozitivní vztah ke sportu s pomocí moderních zábavných pomůcek. Krásné slunečné počasí tohoto červnového dopoledne jen umocnilo snahu organizátorů vymyslet pohyb s radostí, bez tlaku na obrovský sportovní výkon. Šlo o to, aby se děti hýbaly, užívaly si společné chvíle s kamarády a nebyly jednostranně zaměřené. A to se rozhodně povedlo. Závěrečné úsměvy, zasloužené diplomy a medaile pro každého účastníka učinily skvělou tečku za tímto záslužným počinem.

      A komu za něj poděkovat? Všem, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu, v prvé řadě však  vedoucím Beskydských pohybovek p. Michaele Kubalové s manželem a celým organizačním týmem, dále pak žákům 9. C a 9. D, kteří pod vedením p. uč. M. Kudělky a D. Strangfelda připravili malým sportovcům skvělé zázemí.

 

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka