E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Předání darů dětem z Ukrajiny

24 Kvě 2022

Předání darů dětem z Ukrajiny

14. dubna 2022 se v prostorách Kulturního centra ve Frýdlantě n. O. konal 1. ročník benefičního festivalu, jemuž jeho organizátoři dali výstižný název Dobrý den nad Ostravicí. Do projektu, který si kladl za cíl nezištnou a zcela dobrovolnou pomoc těm, kteří to v té chvíli nejvíce potřebovali, se zapojilo neskutečné množství lidí, mezi nimiž nechyběli naši pedagogové Adam Šigut, Dan Strangfeld, Iva Šlesingerová a Iva Přasličáková.

     Peníze, které zmíněný festival přinesl, byly ve spolupráci s frýdlantskými školami a odborem sociálních věcí použity k okamžité pomoci dětem, které k nám z Ukrajiny přijely téměř bez ničeho. V naší Tégeemce byly tyto dary předány v úterý 17. května 2022 jedenácti dětem, které školu momentálně navštěvují. Potřeby k výuce, finanční dar na zajištění výletů a jiných aktivit ve škole, to vše si mohly děti odnést právě díky ochotě dobrých a laskavých lidí, kteří pro ně festival zorganizovali anebo jinak podpořili. A my jsme rádi, že mezi nimi nechyběla jména učitelů ze ZŠ TGM. Jsme na vás, milí kolegové, právem pyšní! 

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka