E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Žákovský parlament

24 Říj 2023

Zápis z 1. schůze školního parlamentu – 2. 10. 2023

Dokument bez názvu
3 Bře 2023

SVAČINKA PRO DOBROU VĚC

V pátek 20. 1. 2023 proběhla na druhém stupni naší školy akce s názvem Svačinka pro dobrou věc. Mnozí si pamatují loňskou vydařenou akci Svačinka pro Ukrajinu.

Žáci žákovského parlamentu tentokrát odhlasovali, že vybraná částka se rozdělí mezi organizaci Dobrý anděl, která podporuje děti a rodiny s výskytem vážných onemocnění a projekt Blue life, jenž se zabývá ochranou oceánů. Svačinka probíhala od rána v učebně hudební výchovy, kde žáci mohli donést napečenou dobrotu, která se následně prodávala žákům nebo zaměstnancům naší školy za 5, 10 nebo 15 Kč. O organizaci a průběh se starali vybraní žáci ze žákovského parlamentu. Konečnou vybranou sumou se stalo 15 500 Kč, z toho 10 500 Kč putovalo na organizaci Dobrý anděl a zbylých 5 000 Kč na Blue life.

Tato akce i přesto, že se konala na této škole již podruhé, měla obrovský úspěch stejně jako ta minulá. Velké poděkování patří hlavně paní učitelce Ryšavé a panu učiteli Marečkovi a dále členům žákovského parlamentu, kteří celou akci naplánovali a zorganizovali. V neposlední řadě patří poděkování také Vám všem, žákům, rodičům a učitelům, kteří jste si našli čas připravit nějakou pochoutku a celkově se na této akce podílet!

Matouš Filip, 7.B

3 Bře 2023

Zápis z 5. schůze školního parlamentu – 27.2.2023

zapis parlament

11 Led 2023

SVAČINKA PRO DOBROU VĚC

V pátek 20. 1. 2023 se bude konat akce Svačinka pro dobrou věc. Mnozí si pamatujete loňskou povedenou akci Svačinka pro Ukrajinu. Žáci žákovského parlamentu tentokrát odhlasovali, že vybraná částka se rozdělí mezi organizaci Dobrý anděl, která podporuje děti a rodiny s výskytem vážných onemocnění a projekt Blue life, jenž se zabývá ochranou oceánů.
 
Budeme rádi, pokud se žáci opět zapojí a donesou do školy připravené dobroty. Během dne budou moci jednotlivé třídy chodit nakupovat a občerstvovat se. Akce se bude konat v hudebně a připravují ji žáci žákovského parlamentu. Proto v pátek nezapomeňte s sebou drobné peníze. Obnos, který se získá z prodeje, bude určen na dobrou věc. 

Na společný den se těší Žákovský parlament

 
6 Říj 2022

Zápis z 1. schůze školního parlamentu – 3. 10. 2022

zapis skolni parlament 1

4 Říj 2022

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

30 Čvn 2022

Ukaž svůj talent

23.června proběhl v naší škole první ročník  s napětím očekávané  talentové soutěže. Do soutěže se mohly přihlásit děti od těch nejmenších po naše nejstarší žáky. Jelikož se jednalo o soutěž, která je ještě v plenkách o to větší byla nervozita nejen na straně účinkujících, ale i pořadatelů a poroty. Soutěž proběhla v  kulturním domě za přítomnosti školáků od pátých až devátých tříd.

     Člověk byl až překvapen, kolik máme ve škole nadaných dětí ve zpěvu, tanci, hře na hudební nástroj či skládání složitých hlavolamů. Byla to opravdová show, kde se divák chvílemi přenesl do divokých rytmů latinsko-amerických tanců nebo skandujícího publika při skládání hlavolamů.  Je obdivuhodné, že děti našly odvahu a do soutěže se přihlásily. Ale i publikum se chovalo fantasticky a svým projevem, například máváním světly mobilních telefonů, přispělo k nezapomenutelné atmosféře programu. Porota složena z pedagogů naší školy a zároveň odborníku v uměleckých oborech měla velký problém vybrat vítěze soutěže. Nebyl to však jen jejich hlas, který ovlivnil výběr vítězů, ale i každý z obecenstva mohl přidat svůj hlas díky mobilní a internetové aplikaci. Nezapomenutelnou atmosféru rovněž vytvořili dva moderátoři Tomáš Halata žák 9.d a Tomáš Halata z 8.b. Patří jim také velké poděkování.

      Absolutním vítězem soutěže se stala Vendula Štverková žákyně 9.b, která svým tancem obsadila 1. místo. Vendula je velmi talentovaná na gymnastiku a tanec, rovněž hraje na housle. 2. místo získala Klára Kodýtková ze  6.a, která předvedla svůj zpěv, kterým uchvátila nejen porotu, ale i obecenstvo. Klára navštěvuje již pět let ZUŠ ve Frýdlantu nad Ostravicí, obor zpěv a třetí místo získala Klára Kotrsová z 5.b. Klára nám předvedla v rekordní rychlosti skládání Rubikovy kostky. Klára se skládání a studiem různých postupu mnohých varian Rubikovy kostky intenzivně věnuje již rok.  Děkujeme všem soutěžícím, žákovskému parlamentu, který celou akci připravil a paní učitelce Mgr. Táni Ryšavé, pod jejímž vedením se tato akce zrodila. Všichni se těšíme na příští ročník.

22 Bře 2022

Sbírka pro Ukrajinu

sbírka pro Ukrajinu

25 Srp 2021

Hodnotící zpráva školního parlamentu za rok 2020/2021

hodnoceni_parlament poslední

29 Zář 2020

Projekt GREEN LIFE – jdeme znovu do toho!

Již třetím rokem jsme partnerskou školou výchovně vzdělávacího projektu NEPZ – Nejbohatší ekosystémy planety Země. Projekt otevírá našim žákům možnost dozvědět se více o významu, ohrožení a ochraně světového přírodního dědictví, a to nejen formou účasti na vzdělávacích programech, ale ukazuje jim také cestu, jak se osobně zapojit do ochrany divoké přírody a ohrožených druhů zvířat.

V roce 2018 se naše škola poprvé aktivně zapojila do dobročinné akce na podporu projektu GREEN LIFE. Záchrana deštných pralesů na Sumatře v Indonésii, podpora protipytláckých hlídek, záchrana ohrožených druhů zvířat včetně jejich monitoringu, to je výčet hlavních aktivit projektu. U nás ve škole se role „vyslanců“ celého projektu ujali zástupci školního parlamentu, kteří zorganizovali dobrovolnou sbírku v 5. až 9. ročníku. Do té se zapojili nejen žáci a jejich rodiče, ale i samotní učitelé. Celkem se vybrala neuvěřitelná částka 16.910 Kč, která putovala na transparentní účet spolku PRALES DĚTEM. Za tyto peníze bylo přikoupeno dalších 10 arů pralesa na Sumatře a rozloha rezervace GREEN LIFE se tak i díky nám rozrostla na téměř 175 hektarů. Jen pro představu, 1 ar pralesa vyprodukuje denně kyslík pro 900 lidí nebo zvířat. Zbytek peněz posloužil k nákupu 2 fotopastí, které jsou užitečné nejen k monitorování ohrožených druhů zvířat, ale pomáhají protipytláckým hlídkám v odhalování pytláků.

To nejpodstatnější o projektu GREEN LIFE se dozvíte v krátké reportáži z pořadu Objektiv ČT, odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=TH7Mo7pFSpU

Jen připomeňme, že Česko-slovensko-indonéská pralesní rezervace Green Life vznikla v roce 2009 na hranicích s NP Gunung Leuser na severní Sumatře. V současné době má rozlohu 175,5 hektarů, které jsou střeženy hlídkou Green Patrol a jsou zde vystavěny tři pralesní tábory jako zázemí pro dobrovolníky a ostrahu. Rezervace vytváří ochrannou zónu mezi plantážemi a NP Gunung Leuser, čímž zamezuje prostupu pytláků a ilegálních dřevorubců do národního parku. V rezervaci žije celá řada ohrožených druhů zvířat včetně tygra sumaterského, orangutana či medvěda malajského.

Spolek Prales dětem rozšiřuje své aktivity v rámci monitorovací programu o Oko gorily v Kongu, dále o monitorovací program Oko tygra II v Nepálu a v příštím roce chce rozjet program Oko jaguára v Kostarice. Členové spolku nezapomínají ani na aktivity v našich končinách, když na Slovensku běží program Oko medvěda a u nás pak program na ochranu zvířat proti nebezpečným jedům a návnadám.

Na poslední schůzce školního parlamentu jeho členové jednomyslně odhlasovali opětovné zapojení do sbírky na záchranu deštných pralesů, ochranu ohrožených druhů zvířat a jejich monitoring. Do konce měsíce října tak v jednotlivých třídách opět probíhá dobrovolná sbírka a každý, kdo má zájem, může přispět na dobrou věc. Poté se zástupci školního parlamentu znovu sejdou, aby rozhodli, na jaké konkrétní účely se vybraná částka použije. Bližší informace získáte u jednotlivých zástupců tříd školního parlamentu.

Předem děkujeme za jakoukoliv podporu projektu a případný příspěvek do sbírky. Ochrana přírody a záchrana ohrožených druhů zvířat v jejich přirozeném prostředí nám dává smysl. A věříme, že v tom nejsme sami. Tak pojďme znovu do toho. Děkujeme.

Více informací naleznete na těchto webových stránkách:

https://justicefornature.org/

http://nepz.cz/

12
ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka