E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

SVAČINKA PRO DOBROU VĚC

3 Bře 2023

SVAČINKA PRO DOBROU VĚC

V pátek 20. 1. 2023 proběhla na druhém stupni naší školy akce s názvem Svačinka pro dobrou věc. Mnozí si pamatují loňskou vydařenou akci Svačinka pro Ukrajinu.

Žáci žákovského parlamentu tentokrát odhlasovali, že vybraná částka se rozdělí mezi organizaci Dobrý anděl, která podporuje děti a rodiny s výskytem vážných onemocnění a projekt Blue life, jenž se zabývá ochranou oceánů. Svačinka probíhala od rána v učebně hudební výchovy, kde žáci mohli donést napečenou dobrotu, která se následně prodávala žákům nebo zaměstnancům naší školy za 5, 10 nebo 15 Kč. O organizaci a průběh se starali vybraní žáci ze žákovského parlamentu. Konečnou vybranou sumou se stalo 15 500 Kč, z toho 10 500 Kč putovalo na organizaci Dobrý anděl a zbylých 5 000 Kč na Blue life.

Tato akce i přesto, že se konala na této škole již podruhé, měla obrovský úspěch stejně jako ta minulá. Velké poděkování patří hlavně paní učitelce Ryšavé a panu učiteli Marečkovi a dále členům žákovského parlamentu, kteří celou akci naplánovali a zorganizovali. V neposlední řadě patří poděkování také Vám všem, žákům, rodičům a učitelům, kteří jste si našli čas připravit nějakou pochoutku a celkově se na této akce podílet!

Matouš Filip, 7.B

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka