E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Návštěva dětí z MŠ aneb Pohádkové hraní na školu

21 Bře 2022

Návštěva dětí z MŠ aneb Pohádkové hraní na školu

Pozvolnými kroky se ve škole začínáme po covidu vracet k běžnému životu a objevují projekty, na které jsme bývali zvyklí.  Jedním z nich se opět po dvou letech stalo naše Pohádkové hraní na školu pro děti z místních mateřských školek. Uskutečnilo se ve dvou dnech 8. a 9. března 2022, kdy mezi žáky 1. stupně zavítali budoucí adepti povinné školní docházky, aby si prohlédli naši budovu, splnili některé jednoduché úkoly a osobní zkušeností i seznámením se s místním prostředím se přestali této životní změny, která je čeká, obávat. Celý projekt provázelo téma našeho letošního zápisu Jsme na jedné lodi, takže k ruce milé návštěvě přispěchali na pomoc připravení námořníci z druhých, třetích a pátých tříd. Vzájemná soudržnost i laskavost přítomných brzy pomohla odstranit počáteční ostych malých příchozích, děti se aktivně zapojily do zábavných činností a my si myslíme, že závěrečné úsměvy na jejich tvářičkách vypovídaly o tom, že se do první třídy možná právě díky našemu prvotnímu pohádkovému uvítání začaly těšit. Poděkování za přípravu projektu směřuje především k p. učitelkám Marcele Majerové, Ivě Michnové a Aleně Veselkové, rovněž pak i k ostatním pedagogům z 1. stupně, kteří se do zmíněné akce zapojili.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka