E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Chasička na Radhošti a opět na pódiu

6 Pro 2021

Chasička na Radhošti a opět na pódiu

Pokud se ale řekne folklór v Tégeemce, nepředstaví si nikdo nic jiného, než naše známé seskupení Chasička, jeho zpěváčky, tanečníky, duši souboru p. uč. Vierku Šimonkovou k níž se v poslední době ochotně přidávají p. uč. Jana Vaňková a p. uč. Adam Šigut. Ti všichni společně vytvářejí skupinu, která přináší lidem radost, dobrou náladu a pohlazení po duši. I když je v poslední době jejich činnost značně omezena a příležitostí k vystupování na veřejnosti je mnohem méně, snaží se stále fungovat a udržovat místní tradiční lidovou kulturu.

     K tomu, aby mohla Chasička fungovat tak, jak má, je potřeba nejen ochotné a obětavé pedagogy, děti a jejich rodiče, ale je jasné, že se neobejde bez finanční podpory. Tou největší je dotace Města Frýdlantu n. O. Díky ní mohl soubor uskutečnit mimo jiné také tradiční poznávací podzimní exkurzi za folklorem. Konala se v úterý 23. listopadu 2021 a její účastníci se tentokrát vydali s průvodcem za poznáním památných míst Radhoště a okolí. Autobusem až na Pustevny, zde prohlídka obnoveného Libušína, vyprávění o historii či architektuře Dušana Jurkoviče, pěší túra ke kapli Cyrila a Metoděje, která byla otevřená a bylo možné nejen nahlédnout dovnitř, ale dokonce si zde i zazpívat. To a k tomu nádherné přírodní scenérie vykouzlené pro tento den slunečným podzimním počasím s výhledy až na Slovensko, Velký Rozsutec, Kriváň nebo i Praděd. Co víc si mohli přítomní výletníci přát.

     Jako poděkování Městu Frýdlant n. O. nechyběla Chasička odpoledne v pátek 26. 11. 2021 na slavnostním rozsvěcování vánočního stromu, kde svým vystoupením potěšila všechny přítomné a přispěla tak k milé předvánoční atmosféře. Sice ji trochu mrzí, že to bylo jen na chvíli a kvůli nepříznivé covidové situaci nemohla uskutečnit svoje vánoční koledování, ale malí folklóristé i my všichni v ZŠ TGM věříme, že se toho zase jednou dočkáme.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka