E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Chasička zpříjemnila adventní čas 2017

10 Led 2018

Chasička zpříjemnila adventní čas 2017

Ani v prosinci 2017 nezůstal náš folklórní soubor Chasička nic dlužen své tradici a připravil si pro své příznivce adventní předvánoční program. Ve svém vystoupení připomněly děti známé lidové tradice a pranostiky spojené s takovými jmény jako je např. Martin, Kateřina, Mikuláš, Lucie a další. Vše bylo zakončeno příběhem o narození Ježíška a vánočním koledováním. Pestré pásmo měli možnost zhlédnout v úterý 12. prosince 2017 obyvatelé Střediska sociálních služeb, den nato pak v Kulturním centru zazpívali členové souboru nejprve pro žáky základních a mateřských škol, večer pak společně s Frýdlantskou chasou pro veřejnost. Poděkování za tento počin směřuje k p. uč. V. Šimonkové, p. uč. J. Vaňkové a p. uč. A. Šigutovi, dále také k vystupujícím dětem a jejich rodičům, no a v neposlední řadě vedení ZŠ TGM, Městu Frýdlant n. O. a Kulturnímu centru za podporu.

 

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka