E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Realizované akce 2023/24 (1. st.)

25 Bře 2024

Loutnička, obvodní kolo

Malí hudebníci z frýdlantského okrsku se sešli ve středu 13. března 2024 v kinosále Kulturního centra ve Frýdlantu n. O., aby zde porovnali své hlasové nadání se spolužáky z okolních škol. Pořadatelem byla naše ZŠ T. G. Masaryka. V příjemném prostředí si děti prožily svoji přehlídku, kterou provázela slavnostní nálada spojená s atmosférou pěveckého poklidu, navíc obohacena instrumentálním i radostným duchem. Za účasti sedmi základních škol z Pržna, Frýdlantu ul. Komenského, Nové Vsi, Čeladné, Pstruží, Kunčic pod Ondřejníkem a naší Tégeemky  se představilo celkem 31 dětí. Přítomné pozdravila také naše paní ředitelka Š. Řezníčková se zastupující zástupkyní pro 1. stupeň M. Majerovou. A protože v obvodním kole jsou pěvecké výkony velice vyrovnané, probíhá hodnocení ve třech pásmech. Děti se umístily v pásmu zlatém, stříbrném a bronzovém. Svým přístupem k soutěži a odhodláním si zazpívat byli vítězi vlastně všichni zúčastnění, za což jim moc děkujeme. Stejně tak směřuje poděkování všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh celého dopoledne. Jmenovitě J. Vaňkové, která zajistila úvodní vystoupení Barunky Tomáškové z VIII. A na housle a Adrianky Vaňkové  na klarinet. Dále I. Šlesingerové za návrh nových diplomů, A. Konvičné za pomoc a především p. uč. R. Žákové za organizaci celé soutěže.

 

Výsledky našich žáků:

Zlaté pásmo:       Agáta Veselková, kategorie 4.- 5.r. – IV.C

Stříbrné pásmo:   Alžběta Eliášová                  4.- 5.r. – IV.C

                              Ema Kopecká                      4.- 5 r. – IV.A – statečná holka, která se nedala překvapit náhlým zhasnutím světel a statečně bez přerušení ve tmě za světýlek mobilů píseň bez zaváhání dozpívala. 

Bronzové pásmo : Valérie Vaňková                  1.r.- I.C

                                Izabela Šulová                    2.r. -II.C

                                Daniela Kozelková               2r. – III.B 

 

 

11 Bře 2024

Indiánský projekt v 1. ročníku

Hrát si na Indiány, to prostě patří k dětství. Příprava tohoto již neodmyslitelně patřícího projektu našich nejmenších prvňáčků je nedílnou součástí učiva 1. ročníku. Dává si za cíl seznamování dětí se způsobem života jiných kultur, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností a tvořivosti, posilování smyslového vnímání a především získání citového prožitku a utvrzení se v pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi.

    Očekávané výstupy, mezi které se řadí například spolupráce ve skupině, vyjadřování představivosti a fantazie v tvořivých činnostech, sladění pohybu se zpěvem, vědomé využití smyslů či osvojení si elementárních poznatků o neznámém prostředí se podařily splnit prostřednictvím mnohých aktivit. Ať už to byla výzdoba třídy, výroba totemu, indiánské písničky a básničky, šamanská šifra, výroba čelenky, poznávání indiánských znaků ve spojení s bizoní stezkou a procvičením písmen p, b, d, v tělocvičně hon na bizony, opičí dráha, plazení. To a možná ještě mnohé další aktivity naplnily nejmenším dětem i jejich paním učitelkám celý březnový týden od 4. do 8. března 2024. Všichni si jej jaksepatří užili a závěrečný den, kdy se to v prostoru prvních tříd rojilo malými rudokožci, bylo jasné, že hra k učení prostě patří. A že si umí hrát i paní učitelky, které jako náčelnice svých indiánských kmenů samozřejmě oblékly také patřičný kostým, to je jen důkazem toho, že u nás v Tégeemce se chceme nejen hodně učit a poznávat svět, ale při tom se umíme i pobavit. A tak to má být.

8 Bře 2024

Zpěváček 2024 – 1. kolo

Dne 7.března proběhl v krásných prostorách Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě další ročník soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2024. Za náš soubor Chasička soutěžilo celkem šest dětí. V kategorii do 10 let Anežka Vaňková a Natálie Tomášková, za starší do 15 let pak Alžběta a Anežka Eliášovy, Michal Tomášek a Bára Tomášková. Za klavírního doprovodu pana učitele Šiguta si talentovaní zpěváčci zazpívali dvě lidové písně z regionu Lašsko a v konkurenci 45 soutěžících dětí z devíti souborů se jim vedlo přímo báječně. Do dalšího kola postoupilo hned pět našich mladých zpěváčků. Těšíme se 6.dubna do Divadla Loutek Ostrava, kde si již děti zazpívají za doprovodu cimbálové muziky. Všem gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci Chasičky a Tégéemky.

20 Úno 2024

Barevný týden na 1. stupni

Pololetní vysvědčení bylo rozdáno, blížily se jarní prázdniny. Od pololetních je dělil jeden pracovní týden. Jak jej využít, co udělat, aby dětem čekání na pár dnů volna uteklo co nejpříjemněji? Při pohledu z okna na ponurá šedivá zimní panorama si mnozí posteskli, jak už se těšíme na jaro a jeho všudypřítomnou pestrou paletu. Možná právě tehdy někoho napadlo si ty barvičky přivolat. A nápad byl na světě, uděláme si barevný týden. K tomu se blížil masopust, takže ještě něco navíc, zakončíme jej karnevalem. Pondělí – modré, úterý – žluté, středa – červená, čtvrtek – zelený. A pátek? Ten hýřil všemi barvami, protože tento den si děti oblékly pestré masky, ve kterých prožily ve škole celé dopoledne. Nechyběla ani zábava plná pohybu v nazdobené tělocvičně, kde se mohli malí tanečníci a tanečnice jaksepatří vydovádět. Pod vedením paní učitelky Veroniky Doubravské jim to šlo výborně a my jí za pomoc moc děkujeme.

    Závěrem zbývá už jen dodat, že nápad se setkal s příznivým ohlasem a my si myslíme, že ve škole vznikla nová „barevná“ tradice. Barvy a dobrá nálada totiž k naší veselé Tégeemce určitě patří.

20 Úno 2024

Tégeemka má talent

Pod záštitou Žákovského parlamentu a p. učitelky Táni Ryšavé, které samozřejmě svojí pomocí přispěli k organizaci i další kolegové, se ve středu 7. února 2024 uskutečnil již druhý ročník talentové soutěže Tégeemka má talent. Ukázat své schopnosti se rozhodlo hned několik žáků. Na programu byl sólový i skupinový tanec, zpěv, skládání Rubikovy kostky na čas, hra na klavír nebo kytaru, technické dovednosti a parkourová sestava.     

     Dopoledne v sále kulturního centra bylo přátelské i napjaté zároveň. Obdivujeme odvahu všech účastníků, kteří vystoupili před více než třemi sty svými spolužáky a učitelskou porotou. Ta vybrala pět finalistů, ze kterých diváci následně hlasováním zvolili vítěze. Vavříny nejvyšší si odnesla čtveřice mladých parkouristů, T. Ryšavý, Ch. Sečkář, L. Vaněk a M. Švihla. Jejich sestava zaujala nejen porotce, ale i nadšené obecenstvo. Na dalších místech se umístila děvčata s tanečními vystoupeními,  druhá E. Vojtíšková a třetí E. Melárová. Cenu poroty obdržel A. Nedvěd za sestavení funkčního elektrického výstražníku.

     Ocenění patří všem vystupujícím, porotě, moderátorům, organizátorům i publiku, které vytvořilo během celého programu báječnou atmosféru. Děkujeme také Kulturnímu centru i Městu Frýdlant n. O., za poskytnutí sálu, kde jsme mohli tento náš projekt uskutečnit.

8 Úno 2024

Recitační soutěž na 1. stupni

      Poezie, básničky. Máme je rádi, naše školní začátky se bez nich vůbec neobešly. Čím jsme starší, tím více je opouštíme a přitom jsou tak hezké. Navíc se v poezii uplatňuje zpěvnost a melodičnost jazyka, díky tomu je u dětí významně aktivizována paměť, představivost, sluchové vnímání, cit pro rytmus i melodii. Dále se zvyšuje jejich citlivost a vnímavost k používání různých výrazových prostředků, přednášením básní rozvíjíme řečový projev žáků. Možná i to je jeden z důvodů, proč si již dlouhodobě drží ve školách tradice recitačních soutěží.

     V pondělí 22. ledna 2024 se konalo na 1. stupni školní kolo recitačních soutěže. V mladší kategorii se představilo 18 žáků, z nichž porota ocenila na 2. místě Z. Jonešovou z 2. B, A. Danka z 3. B a R. Gontkovou ze 3. C. Vítězná děvčata I. Šulová z 2. C, T. Řeháková a S. Hanskutová z 2. A postoupily do obvodního kola Přehlídky dětských recitátorů

     Ve starší kategorii slavili úspěch na 3. místě T. Malina ze 4. A a M. Kecová ze 4. B, druhou příčku obsadila E. Kopecká ze 4. A a J. Herot ze 4. B, postupujícími vítězi byli M. Tomášek z 5. B a F. Duda z 5. C.

     Přehlídka recitátorů z okrsku Frýdlant n. O. se uskutečnila ve středu 7. února 2024 na ZŠ Komenského za účasti 6 okolních škol. Naši zástupci si vedli statečně. Mladší sice v konkurenci čtrnácti recitátorů ve své kategorii neuspěli, ale určitě si zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci školy. Mezi staršími nenašel přemožitele vítěz František Duda z 5. C, a kousek za ním, na příčce třetí se radoval také náš zástupce, Michal Tomášek z 5. B. Moc oběma gratulujeme! František bude moci předvést své recitační dovednosti ještě dál, na okresní Přehlídce dětských recitátorů v Třinci 6. března 2023, kde mu samozřejmě budeme moc držet palce.

10 Led 2024

Úspěch na šachovém turnaji

Školní tým ze ZŠ TGM získal 2. místo v okresním kole a postupuje

Dne 5. prosince se konal v Středisku volného času Klíč ve Frýdku – Místku šachový turnaj. Tento turnaj přilákal 20 družstev s 83 hráči. Mezi nimi byla i reprezentace žáků z 1. stupně naší školy, kteří se rozhodli ukázat své šachové dovednosti.

Školní tým byl složen ze čtyř žáků: Michala Merty z 1. C, Davida Merty z 3. C, Filipa Bílka z 5. B a Jonáše Kozelky z 5. C, které na turnaj doprovázela paní asistentka M. Kubišová.  Naši mladí šachisté odehráli celkem sedm kol, během kterých se museli poprat s velkou konkurencí.

Ve druhé polovině turnaje se kluci dokázali probojovat mezi pět nejlepších družstev. Bojovali ze všech sil a nakonec dosáhli skvělého 2. místa. Tímto výsledkem si zajistili postup do krajského kola, které se bude konat 16. 1. 2024 v Krnově.

Náhradníci v soutěži Jan Kaňák z 1. A a Mikuláš Čajka ze 4. C byli celému týmu velkou oporou.

Přejeme našim šachistům mnoho štěstí a úspěchů v dalších kolech turnaje. Držíme palce a jsme pyšní na jejich dosažený výsledek!

8 Led 2024

Předvánoční čas ve škole

Přestože byl advent roku 2023 trošku kratší než obvykle, neovlivnilo to množství projektů náležících k tomuto ročnímu období. A objevily se i některé novinky. Jednou z nich bylo hned na začátku prosince rozsvícení vánočního stromu v prostorách šaten. Postarali se o něj naši deváťáci. A nejen to. Připravili pro své mladší spolužáky sérii rozhlasových relací seznamující s lidovými zvyky a tradicemi.

          Poslední dny před vánočními prázdninami čekaly na kluky a holky další projekty. 20. prosince to byla žákovským parlamentem zorganizovaná Svačinka pro dobrou věc, jež měla za cíl mimo jiné podpořit nadaci Dobrý anděl. K prvnímu stupni, který se tradičně vydal před odchodem na vánoční prázdniny zazpívat si vánoční koledy do chrámu sv. Bartoloměje, se přidali tentokrát i kolegové z druhého stupně, kteří si je o pár dnů dříve zahráli a zazpívali v jedné z našich tělocvičen. Nechybělo ani slavnostní vypouštění balónků našich mladších spolužáků s novoročním poselstvím. A tak přestože jsme byli ve škole stejně jako ostatní lidé zasažení tragickou událostí, která se před Vánocemi odehrála v Praze, odcházeli jsme na vánoční svátky s nadějí, že u nás v Tégeemce jsme parta, která si do nového roku 2024 odnáší přání nejen pevného zdraví, ale především touhu po vědění, vzájemném přátelství a spolupráci. Tak kéž se nám to všem společně podaří.

18 Pro 2023

Chasička v čase předvánočním

Svatý Martine, přijeď! Takový podtitul si letos vybral náš školní folklórní soubor pro své tradiční předvánoční vystoupení. Kinosál Kulturního centra ve Frýdlantě n. O. doslova praskal ve švech, když zde zavítali příznivci a přátelé Chasičky, aby ve čtvrtek 14. prosince 2023 v podvečer zhlédli pásmo koled, lidových zvyků a vyprávění. To vše za doprovodu muzikantů seskupených kolem nového cimbálu, jenž dodával srdečné adventní atmosféře dokonalost, která k místnímu lidovému umění bezesporu patří. Firma Hyundai, díky jejíž podpoře jsme tento nástroj získali a za což jí velmi děkujeme, si může být jistá, že přispěla na bohulibou věc.

     Příběh světce přinášejícího nejen sníh, ale též oblíbené husí hodování, známé i méně známé koledy, příjemná hudba, usměvaví kluci a holky. Každý, kdo se tento večer dostal do sálu, byl svědkem úžasné atmosféry. A jak už to u Chasičky bývá, přítomné hosty provázel na cestu úsměv, vykouzlený laskavým a pokorným duchem, který každý jejich program dokáže vytvořit. Obrovský dík směřuje ke všem, kteří se na fungování souboru podílejí. Ať už vedoucím p. V. Šimonkové, J. Vaňkové a A. Šigutovi, ale také muzikantům, zpěváčkům a malým tanečníkům. Kéž je i v další činnosti provází stejná míra lásky k lidové kultuře a jejím tradicím.

     Závěrem zbývá ještě dodat, že Chasička nezapomněla potěšit vánočními písněmi také děti z mateřské školy, své spolužáky z Tégeemky a rovněž seniory ve Středisku sociálních služeb.

29 Lis 2023

Bobřík informatiky

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka