E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Předvánoční čas ve škole

8 Led 2024

Předvánoční čas ve škole

Přestože byl advent roku 2023 trošku kratší než obvykle, neovlivnilo to množství projektů náležících k tomuto ročnímu období. A objevily se i některé novinky. Jednou z nich bylo hned na začátku prosince rozsvícení vánočního stromu v prostorách šaten. Postarali se o něj naši deváťáci. A nejen to. Připravili pro své mladší spolužáky sérii rozhlasových relací seznamující s lidovými zvyky a tradicemi.

          Poslední dny před vánočními prázdninami čekaly na kluky a holky další projekty. 20. prosince to byla žákovským parlamentem zorganizovaná Svačinka pro dobrou věc, jež měla za cíl mimo jiné podpořit nadaci Dobrý anděl. K prvnímu stupni, který se tradičně vydal před odchodem na vánoční prázdniny zazpívat si vánoční koledy do chrámu sv. Bartoloměje, se přidali tentokrát i kolegové z druhého stupně, kteří si je o pár dnů dříve zahráli a zazpívali v jedné z našich tělocvičen. Nechybělo ani slavnostní vypouštění balónků našich mladších spolužáků s novoročním poselstvím. A tak přestože jsme byli ve škole stejně jako ostatní lidé zasažení tragickou událostí, která se před Vánocemi odehrála v Praze, odcházeli jsme na vánoční svátky s nadějí, že u nás v Tégeemce jsme parta, která si do nového roku 2024 odnáší přání nejen pevného zdraví, ale především touhu po vědění, vzájemném přátelství a spolupráci. Tak kéž se nám to všem společně podaří.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka