E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Prvňáčci převzali Slabikář

28 Lis 2023

Prvňáčci převzali Slabikář

     Podzim se pomalu přehoupl do své druhé poloviny, máme za sebou 1. čtvrtletí školního roku. Vzdělávací proces jede na plné obrátky. Naši nejmenší, prvňáčci, za vydatného přispění svých učitelek a rodičů pomalu pronikají do tajů písmenek, otevírá se před nimi svět okolo nás. A nejen on. V polovině listopadu otevřeli také svoji první knihu. Tu, kterou začínal každý z nás, Slabikář.

     Ve dnech 20. – 22. 11. 2023 se postupně ve všech třech našich prvních třídách odehrála malá slavnost. Patroni z devátých tříd přišli za svými malými svěřenci, aby jim v přátelské atmosféře předali úvodní významnou knihu lidského života. Kluci a holky nejdříve předvedli, co všechno se za skoro 3 měsíce ve škole naučili. Paní učitelky připravily zajímavé úkoly, ve kterých se objevily první slabiky i jednoduchá slova. S pomocí starších spolužáků vše hravě zvládli, takže následoval slavnostní akt. Vzpomínkou na tento den se nestal pro zúčastněné pouze příjemný osobní zážitek, ale začínajícím nejmenším čtenářům jej bude připomínat pamětní list.

      Ať se dnešní moderní technologie vyvíjejí jakýmkoli směrem či tempem, umět číst stále patří k základům vzdělání. Věřme, že tak, jako se to podařilo vždy v budoucnu, tak i ti naši letošní prvňáčci budou moci v červnu konstatovat: Už umím číst! Děti, Slabikář se před vámi otevírá, tak tedy s chutí do toho!

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka