E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Den stromů na 1. stupni

23 Říj 2023

Den stromů na 1. stupni

    Les a stromy obklopují člověka od počátku dějin. Lovil tady zvěř, sbíral lesní plody a nacházel dřevo, aby se zahřál a mohl vyrábět nástroje. Dnešní doba změnila tento původní význam do zcela jiného rozměru, a my jsme jej chtěli připomenout našim nejmladším žákům právě 20. října 2023, v den, který je v kalendáři označen jako Mezinárodní den stromů. Pro děti byly připraveny vzdělávací, hravé i pohybové aktivity, jež je měly obohatit o povědomí, že lesy se svými stromy neposkytují jen dřevo, ale především kyslík k dýchání, zadržují srážky a ochraňují tolik potřebné zdroje pitné vody, zpevňují půdu, v létě poskytují stín, filtrují prach, jsou útočištěm volně žijící zvěře a pro mnohé z nás jsou místem, kde můžeme relaxovat. Milujeme je a rádi se do nich vracíme. Jak to krásně vyjádřili ve své písni pánové Svěrák a Uhlíř, na stejné Zemi co my, bydlí tu s námi stromy. A jestliže někdo s někým bydlí, musí se k sobě navzájem chovat tak, aby společné přebývání neubližovalo ani jednomu ze spolubydlících. Naučit se to je jedním z cílů environmentální výchovy.

     Zábavné kvízy, vycházky do přírody, povídání o lese a jeho ochraně, poznávání stromů. To a možná ještě i něco navíc mohli v pátek dopoledne prožít žáci 1. stupně společně se svými třídními učiteli. Nakonec vyšlo i počasí, takže lze konstatovat, že se naplánovaný projekt vydařil.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka