E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Druháci pasováni na čtenáře

9 Říj 2023

Druháci pasováni na čtenáře

„Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu.“ Tolik klasik, mistr slova, pan  Karel Čapek. Přestože žijeme v době, která druhému největšímu příteli člověka, knize, není příliš nakloněna a světu začíná pomalu ale jistě vládnout umělá inteligence, patří umění číst stále k prioritám, bez kterých se prostě neobejdeme. Přidáme-li k této získané gramotnosti četbu knih, můžeme mluvit o významném přínosu do vzdělání člověka. A možná právě proto pořádá naše frýdlantská knihovna, která už ze své podstaty patří zcela jistě k velkým propagátorům četby, každoročně v rámci říjnového Týdnu knihoven Pasování na čtenáře.

     Po celý rok se malí prvňáčci snažili za pomoci svých učitelek i rodiny proniknout do tajemného světa písmen, slabik a vět. Jak už to bývá, některým se to podařilo docela rychle, mnozí si cestu ke zdolávání textů musí procházet s obrovským nasazením. Ať je tomu tak či onak, všichni společně se vydali ve čtvrtek 5. října 2023 do knihovny ukázat, že zvládli prvotní kroky a daří se jim číst. Zde na ně, již jako na druháky, čekal pro každého připravený text ze známé pohádky, který museli jednotlivě před svými spolužáky a knihovnicemi přečíst. A protože se to všem přítomným podařilo, mohli být slavnostně pasováni na čtenáře. Co se v té chvíli odehrávalo v malých dušičkách, vidět sice nebylo, ale úsměvy na tvářích malých kluků a holek dávaly jasně najevo spokojenost umocněnou radostí. Závěrečná odměna, Čtenářský pas, možnost přihlásit se zdarma do konce roku do knihovny, Diplom a malá sladkost, to byla jen příjemná závěrečná tečka za hodinou strávenou mezi knihami.

     Je moc dobře, že naše frýdlantská knihovna pořádá pro žáky podobné projekty a vede děti ke knihám. Jak zmínil pan Čapek v úvodu, knih je potřeba si vážit. A v dnešní době, kdy slyšíme o násilí na každém kroku, možná přijmout raději tyto tištěné „zbraně“, než ty opravdové. I když to není snadné, je potřeba to mladé generaci stále připomínat.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka