E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Realizované akce 2019/20 (1. st.)

26 Čvn 2020

Netradiční vítání prvňáčků 2020

V úterý odpoledne 23. června 2020 ožila Tégeemka nebývalým ruchem. V prostorách bývalé Pastelky se zde v jednohodinových intervalech postupně sešli rodiče, vedení školy, paní učitelky a samozřejmě budoucí adepti povinné školní docházky, aby byli slavnostně pasováni na žáky naší školy. Vše probíhalo za dodržení potřebných hygienických nařízení, která ale nikterak neomezila charakter výjimečného okamžiku. Z malých předškoláků se stali školáci. Jako vzpomínku na tuhle chvíli obdrželi malého keramického ptáčka, diplom a drobné dárky. Až na pár jedinců, kteří jistě měli pro svoji absenci vážný důvod, přišli skoro všichni. Dověděli se, co všechno je v září ve škole čeká, co je potřeba pro malého prvňáčka připravit a v neposlední řadě poznali paní učitelky, které je v září převezmou pod svá symbolická křídla.

     To, že jsme mohli tuto akci uskutečnit, přineslo všem velké zadostiučinění. Vždyť vítání budoucích žáčků patří ve škole k těm nejradostnějším okamžikům. A my jsme rádi, že jsme o něj nakonec nepřišli ani v tomto koronavirovém školním roce 2019/2020.

16 Bře 2020

Příprava zápisu do 1. tříd

   To, co přinesl letošní březen, určitě nikdo nečekal. Zavření škol, karanténa. Šíření epidemie koronaviru bylo něčím naprosto nečekaným. Již po návratu z jarních prázdnin probíhala ve škole mnohá omezení a hygienická opatření, my věřili, že postačí. Mýlili jsme se. V úterý dopoledne 10. března 2020, kdy k nám do školy zavítaly děti z místních mateřských školek a probíhalo zde v náhradním termínu již druhé naše Pohádkové hraní na opravdovou školu, jsme se dozvěděli skličující zprávu o celostátním uzavření škol. Sdělení zapůsobilo jako blesk, učitelé okamžitě začali vymýšlet, jak svým žákům zabezpečit alespoň částečnou výuku v domácím prostředí. Vše se mělo uskutečnit od následujícího dne, a my měli ještě v plánu odpolední setkání s rodiči budoucích prvňáčků. To jsme ještě mohli uskutečnit.

   Od 15 hodin k nám zavítala skupinka rodičů se svými ratolestmi, pro něž byla připravena ukázka pomůcek, učebnic, paní učitelky nachystaly rovněž tvořivou část. Rodiče pak měli možnost vyslechnout si na společné schůzce potřebné informace týkající se zápisu do 1. třídy, seznámit se s chodem školy a vedení školy odpovídalo na jejich dotazy.

   Celé odpoledne se neslo v přátelském duchu, a tak jsme na chvíli zapomněli na starosti, které byly před námi. Věříme, že těžké chvíle, které nám březen připravil, co nejdříve pominou a my budeme moci brzy uskutečnit to, nač se celou dobu připravujeme, čímž je samotný zápis do 1. tříd.

9 Bře 2020

Karnevalová 2020

A zase to bylo tady, masek plný sál,

8. březen, neděle, a náš karneval.

Odpoledne jsme se sešli v sále kulturním,

škoda jen, že „koronvirus“ účast ovlivnil.

Ti, co přišli, byli rádi, místa bylo dosti,

užili si zábavy dvě hodinky s radostí.

Opět přijel Jirka Hadaš, s ním maxipes Fík,

skvěle jsme se pobavili, buď mu za to dík.

Tanec, hry a soutěžení, vše tu bylo k mání,

za to centru kulturnímu patří naše děkování.

Moc dobře to paní Kateřina umí připravit

ji a ty, co pracují zde, chceme ocenit,

jejich práci, starostlivost, také zázemí,

které nám vždy s pečlivostí rádi připraví.

Komu ještě patří díky? Přece rodičům!

Těm ochotným, co přinesli spoustu dobrot na společný stůl.

A co zbývá ještě dodat? Za rok znovu chcem si hrát.

Možná malé postesknutí, že kdo chyběl, může litovat.

9 Bře 2020

Lyžařský výcvik 1. stupně

   Přestože letošní pořádání lyžařského výcviku bylo vzhledem k nestálé zimě tak trošku sázkou do loterie, nakonec to dětem z 1. stupně vyšlo a naši nejmenší si jej nakonec parádně užili.

   Konal se od 17. do 21. února 2020 v odpoledních hodinách. Když jsme v druhém únorovém týdnu vzhlíželi s obavami k teploměrům a vzácně bílým kopečkům, nakonec přišlo mírné ochlazení, spadlo pár sněhových vloček a naši malí lyžníci mohli vyrazit na Bílou, kde je tradičně očekávali zkušení instruktoři SUN Outdoor. Paní učitelka Renata Žáková, která měla vše pod kontrolou a celý kurz pečlivě zorganizovala, mohla mít společně se všemi účastníky radost. Příroda jakoby jí chtěla za poctivou přípravu poděkovat a uprostřed týdne přišlo dokonce ochlazení i s kouskem čerstvé přírodní bílé peřiny. Zkrátka, nejmladším dětem to prostě vyšlo.

9 Bře 2020

Četli jsme budoucím prvňáčkům

   Období přípravy na přijetí budoucích prvňáčků začíná u nás ve škole zpravidla zvolením tématu, jaký bude tento letošní proces provázet. I přesto, že jsme si tentokrát vybrali přivítání s písničkou, nezapomněli jsme ani na další, dá se říct významnější součást výuky, a tou je čtení. A tak první krok, který jsme připravili pro nastávající předškoláky, bylo právě ono zmíněné poznání toho, jak je důležité a zároveň krásné to, co člověku přináší nejvíce poznání, čímž je samozřejmě četba knih.

   Aby tohle budoucí čtenáři poznali, připravili pro ně naši páťáci v únoru společné čtení knihy, jež po léta provází mnohé generace. Bylo jím Čapkovo Povídání o pejskovi a kočičce, konkrétně nejznámější pohádky, jak spolu tihle dva pekli dort. No a samozřejmě nezůstalo jen u četby samotné. Součástí projektu bylo i praktické ochutnání, nikoli však receptu, který stvořili pejsek s kočičkou, ale toho, jež jim připravili naši žáci společně s paní učitelkou A. Veselkovou. Výborné muffiny si děti z mateřské školky samy dozdobily šlehačkou.

    Malí předškoláci si společně s našimi páťáky dobře porozuměli, pohádka se líbila a celý projekt tak našel své opodstatnění.

6 Led 2020

Předvánoční Tégeemka 2019

A byl advent. Přestože jsme všichni moc toužili po sněhové nadílce, tentokrát jsme se jí před Vánocemi prostě nedočkali. Právě naopak. Z hlíny se tlačily sněženky, někde dokonce rozkvetly i stromy. A tak nezbylo, když už se příroda zbláznila, vykouzlit si potřebnou atmosféru aspoň ve škole. Návštěvy filmových pohádek, pečení cukroví, dílna s rodinnými příslušníky, zpívání koled a závěrečné nebeské balónkové poselství, to byly projekty, které vstoupily do chodu školy v předvánočních dnech a přinesly nám pohodu a radost.

Z mnoha akcí zmiňme alespoň dvě pro nás nejvýznamnější. Nejprve to byly čtvrteční (19 . 12.) dílny, které přilákaly do školních lavic mezi ty nejmladší také naše rodiče i prarodiče. Tradice společného tvoření s dětmi nás provází již delší dobu a my jsme moc rádi, že jste si k nám našli cestu i čas a dostavili se opravdu v hojném počtu. Byly to příjemné chvíle, které k tomuto období prostě patří. Vzájemné spolupráce si velmi považujeme a děkujeme za ni. Další den, v pátek 20. prosince, bylo asi nejvíce očekávanou akcí společné Zpívání koled žáků 1. stupně v kostele sv. Bartoloměje. I v tomto roce, již po šesté, nám bylo římskokatolickou farností umožněno uskutečnit tento krásný projekt. Vážíme si této podpory. Našim cílem je totiž ukázat dětem ten pravý smysl Vánoc a právě díky tomuto počinu se nám to daří. Byli jsme velmi potěšeni přítomností nového p. faráře Romana Macury, který děti přišel pozdravit a popřál jim krásné vánoční svátky.

Z kostela vedly naše kroky zpátky ke škole a i přes velký vítr, který nás doprovázel, jsme mohli před odchodem na vánoční prázdniny opět vypustit balónky s přáními plnými proseb o mír, dobré vztahy mezi lidmi, lásku a přátelství. Kluci a holky si víc a víc uvědomují naléhavost těchto potřebných lidských hodnot a my věříme, že se nám je společně podaří udržet.

4 Lis 2019

Druháci v ptačí říši

Úkolem školy je v prvé řadě vzdělávat, tedy předávat nové poznatky a vědomosti. Formy, jakými se tato činnost naplňuje, jsou různé. Klasické výukové metody jsou mnohdy obohaceny projekty, při nichž jsou žáci se světem kolem nás seznamováni hravě na základě vlastních zkušeností. Takto nabyté poznání jistě patří k těm nejlépe zapamatovatelným a určitě i velmi oblíbeným. V naší škole probíhá podobných projektů obrovské množství a jsou součástí výuky všech ročníků. Někdy zajíždějí odborníci přímo k nám do tříd, jindy se děti vydávají za vzdělávacími pořady samy. A takovým příkladem může být i říjnový „výlet“ části druháků do Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm,  kde byl pro ně připraven edukační program Vítejte v ptačí říši.

Pro některé kluky a holky byla zážitkem i samotná cesta vlakem, který dopravil malé zvědavce do města ležícího pod známou památnou horou. Podzimní babí léto přálo krátké prohlídce města, po které následovala samotná návštěva muzea. Pan Martin Trubač se svým kolegou již byli připraveni, aby žáky svým poutavým zpracováním daného tématu zavedli mezi opeřence, ukázali jim základní i zajímavé poznatky z jejich života. Nechyběla praktická část, překvapením pro všechny byl závěrečný ptačí koncert. Celý pořad provázelo nadšení a přirozená pozornost dětí, takže výprava nejen splnila svůj účel, ale i potěšila. Pan Komenský by měl z takového poznávání jistě velkou radost. Stejně, jako ji měli všichni, kteří se do muzea tento den vypravili.

7 Říj 2019

Pasování druháků na čtenáře

Chcete zmoudřet? Můj ty světe – otevřete knížku – čtěte!  Když tuhle větu pronesl známý básník Jiří Žáček, určitě věděl, co jí chce mladé generaci sdělit. Jeho básničky provázejí kluky a holky celou školní docházku a nenechávají nikoho na pochybách, že četba může pobavit. Rovněž dětská encyklopedie zmíněného autora dokáže mladého čtenáře poučit o věcech známých i neznámých. Připočteme-li k tomu množství zajímavých příběhů, povídek a románů nabízejících se z pera jiných spisovatelů, je zcela zřejmé, že čtení knih je činnost bohulibá a obohacující. A každý, kdo se číst naučí, se o tom může přesvědčit. Každoročně jsou to především malí prvňáčci. Když skončí svůj úvodní školní rok, prokoušou se množstvím písmenek, překonají slabikové období a pak, světe, div se, začnou opravdu číst.

A právě na tuhle chvíli čeká vždy naše frýdlantská knihovna, která pro čerstvé druháky, již zběhlé ve znalosti písmen, uspořádá velkou slavnost, kdy jsou pasováni na čtenáře. Ani letošní rok nebyl v tomto směru výjimkou. Stalo se tak ve středu 2. října 2019. Za účasti vedoucí p. P. Ručkové, její zástupkyně p. E. Hynkové a skvělé knihovnice paní S. Bobišové předvedli žáci to, jak umí číst. Nechyběla odměna v podobě upomínkového listu, čtenářského pasu a přihlášky do knihovny pro zbytek roku 2019 zdarma. Moc děkujeme všem výše jmenovaným ženám za nádherný zážitek, o kterém jsme přesvědčeni, že dětem otevřel nádherným způsobem cestu ke knihám.

7 Říj 2019

Drakiáda 1. stupně 2019

Úterní odpoledne 24. září 2019 patřilo v naší škole tradičnímu podzimnímu setkání žáků, rodičů, učitelů a létajících malovaných krasavců. Všichni se sešli na louce pod letištěm, aby zde strávili pár společných chvil, pustili draky a užili si oddechové chvíle se spolužáky. Přestože počasí zpočátku příliš k této činnosti nelákalo, později si to přece jen rozmyslelo, mraky a mlha se vydaly na ústup a my si to jaksepatří užili. Teplý čaj zajistila školní restaurace Scolarest, které děkujeme stejně jako všem, kteří přišli.

20 Zář 2019

Adaptační kurzy září 2019

Začátek, slovo, které může znamenat mnohé. Úvod k pohádce, filmu či příběhu, první nadechnutí malého človíčka, start letadla, odjezd vlaku, a tak dále a tak dále. Mohli bychom pokračovat. Chceme-li hovořit o začátku v souvislosti se školní docházkou, jistě mnohý z nás zavzpomíná, že při každém novém zahájení návštěvy jakékoli budovy poskytující nám znalosti a dovednosti, potýkal se s různými pocity více či méně příjemnými. Aby tyto osobní dopady co nejméně zasahovaly do naší psychiky, vymysleli si lidé adaptaci. Slovo, jehož význam je možné přeložit obratem přizpůsobení se. V našem případě zmíněná záležitost příslušela hlavně těm nejmenším, prvňáčkům, zapomenuto nebylo ani na žáky nastupující novou etapu školního života na 2. stupni, šesťáky. Pro obě tyto skupiny připravili vyučující od 9. do 11. září 2019 třídenní adaptační kurz.

Nejmenší kluci a holky si stejně jako v jiných letech užili muzikoterapii hrou na djembe a jiné nástroje, navštívili je pejsci z organizace Podané ruce, zajeli si do přírody na Bílou prožít dopoledne ve znamení pohádek a jak bývá zvykem, prožili společný den plný her a zábavy se spolužáky z devátých tříd. Nově vzniklé kolektivy se sblížily nejen mezi sebou, ale také se svými třídními učitelkami a myslíme si, že celkově byly pro všechny jmenované tyto dny přínosem.

Starší žáci ze šestých tříd měli také svůj program. Oblíbená muzikoterapie a výlet na Bílou měly obdobný charakter, jiný byl například společný výšlap na Ondřejník anebo sportovní aktivity. Smyslem i tohoto adaptačního kurzu bylo sblížených nových třídních společenství, která by spolu měla fungovat další čtyři roky. Snad budou ve své většině stejně spokojené, jako byly dny první, takzvaně adaptační.

12
ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka