E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Adaptační kurzy září 2019

20 Zář 2019

Adaptační kurzy září 2019

Začátek, slovo, které může znamenat mnohé. Úvod k pohádce, filmu či příběhu, první nadechnutí malého človíčka, start letadla, odjezd vlaku, a tak dále a tak dále. Mohli bychom pokračovat. Chceme-li hovořit o začátku v souvislosti se školní docházkou, jistě mnohý z nás zavzpomíná, že při každém novém zahájení návštěvy jakékoli budovy poskytující nám znalosti a dovednosti, potýkal se s různými pocity více či méně příjemnými. Aby tyto osobní dopady co nejméně zasahovaly do naší psychiky, vymysleli si lidé adaptaci. Slovo, jehož význam je možné přeložit obratem přizpůsobení se. V našem případě zmíněná záležitost příslušela hlavně těm nejmenším, prvňáčkům, zapomenuto nebylo ani na žáky nastupující novou etapu školního života na 2. stupni, šesťáky. Pro obě tyto skupiny připravili vyučující od 9. do 11. září 2019 třídenní adaptační kurz.

Nejmenší kluci a holky si stejně jako v jiných letech užili muzikoterapii hrou na djembe a jiné nástroje, navštívili je pejsci z organizace Podané ruce, zajeli si do přírody na Bílou prožít dopoledne ve znamení pohádek a jak bývá zvykem, prožili společný den plný her a zábavy se spolužáky z devátých tříd. Nově vzniklé kolektivy se sblížily nejen mezi sebou, ale také se svými třídními učitelkami a myslíme si, že celkově byly pro všechny jmenované tyto dny přínosem.

Starší žáci ze šestých tříd měli také svůj program. Oblíbená muzikoterapie a výlet na Bílou měly obdobný charakter, jiný byl například společný výšlap na Ondřejník anebo sportovní aktivity. Smyslem i tohoto adaptačního kurzu bylo sblížených nových třídních společenství, která by spolu měla fungovat další čtyři roky. Snad budou ve své většině stejně spokojené, jako byly dny první, takzvaně adaptační.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka