E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Realizované akce 2019/20 (2. st.)

13 Lis 2019

Ohlédnutí za sportovním kurzem žáků 9. ročníku

Třídenní sportovní kurz žáků devátých tříd se v posledních letech stal na naší škole již tradiční akcí. Jakpak by ne, mezi žáky se tento kurz pyšní velké oblibě. Kdo by s radostí nevyměnil školní lavice za sportovní aktivity a zábavu v krásách podzimní jesenické přírody! Cílem tohoto kurzu však není pouze sport, ale také stmelování kolektivu, utužování stávajících vztahů a navazování nových přátelství.

A jak to na sportovním kurzu vypadalo letos?

Pojďme se za ním společně v krátkosti ohlédnout.

„Školní výprava“ započala v pondělí 14. 10. v brzkých ranních hodinách. Cíl byl jasný, a to horská chata Orientka nacházející se ve Staré Vsi u Rýmařova.

Již cesta předznamenala celkový ráz sportovního kurzu. Byla totiž plná bujarého veselí a smíchu. Ve stejném duchu se odehrával celý sportovní kurz.

Po příjezdu byli žáci rozděleni do týmů, ve kterých se věnovali různým disciplínám. A co všechno si mohli vyzkoušet? Opravdu bylo z čeho vybírat!

Velmi oblíbenou aktivitou je každoročně hra airsoft, stejně tomu bylo i letos. Svůj strach z výšek si mohly děti otestovat na horolezecké stěně, na obrovských trampolínách či na velkolepé lanové dráze.

Kromě těchto adrenalinových aktivit se děti mohly schladit v bazénu či se naopak zahřát v sauně.

Pokud stále někdo nebyl po celém dni unaven, byl pro něj přichystán večerní program. V první podvečer se žáci mohli po setmění vydat na tajuplnou stezku odvahy. Další večer proběhla tolik očekávaná diskotéka! A podle slov žáků byla opravdu úžasná! Všichni tančili, zpívali a užívali si, jak se jen dalo.

Další den již žáky a učitele čekal odjezd domů. Ve tvářích dětí jste mohli spatřit kromě únavy také smutek z konce výletu. Myslím, že všichni mysleli na to samé. Škoda, že sportovních kurz nemůže trvat déle!

 

 

26 Zář 2019

Projekt Edison

Naše základní škola se zapojila do mezinárodního projektu EDISON. Od 15. 9. do 22. 9. 2019 přijela do Frýdlantu skupina pěti vysokoškolských studentů z různých zemí světa a strávila zde jeden týden. Každý ze stážistů si připravil prezentaci o své zemi, kterou pak žákům představil v anglickém jazyce. Studenti diskutovali s žáky na různá témata, hráli s nimi hry a učili je zpívat své národní písně. Stážisté bydleli v hostitelských rodinách, které se o ně vzorně staraly, za což jim patří obrovské poděkování. A kdo vůbec zavítal do našeho města? Měli jsme možnost poznat osobně studenty z Indie, Rumunska, Turecka či Kanady a dozvědět se něco nového a zajímavého o jejich zemi. Mezi dětmi a studenty se během jediného týdne vytvořilo přátelství, které věřme, neskončilo jejich odjezdem, ale díky sociálním sítím budou v kontaktu i nadále a třeba se jednou znovu potkají. Projekt EDISON má totiž za cíl spojovat mladé lidi odlišných kultur a národností, prolomit jazykové a kulturní bariéry, stejně tak jako předsudky i stereotypy. Díky povedeným prezentacím vzbudili stážisté u mnohých žáků touhu poznat dané země a co více, věnovat se angličtině nejen proto, že si to přejí jejich rodiče a učitelé, ale že ji budou ve svém životě potřebovat. Stážisté pracovali s žáky dopoledne ve škole a odpoledne se pak účastnili výletů do okolí. Navštívili například Pustevny, Štramberk, Příbor, přehradu Šance a Bílou. „Moc se mi tu líbí. Krajina je nádherná, lidé příjemní a už teď vím, že se tady budu chtít vracet“, sdělila své dojmy z návštěvy Beskyd Monica, která pochází z rumunské Bukurešti a jako dobrovolník již působila v turecké Antalyi.

Stejně příznivé ohlasy byly také ze strany dětí, hostitelských rodin a učitelů anglického jazyka. Do projektu se tak naše škola za rok určitě znovu zapojí.

20 Zář 2019

Adaptační kurzy září 2019

Začátek, slovo, které může znamenat mnohé. Úvod k pohádce, filmu či příběhu, první nadechnutí malého človíčka, start letadla, odjezd vlaku, a tak dále a tak dále. Mohli bychom pokračovat. Chceme-li hovořit o začátku v souvislosti se školní docházkou, jistě mnohý z nás zavzpomíná, že při každém novém zahájení návštěvy jakékoli budovy poskytující nám znalosti a dovednosti, potýkal se s různými pocity více či méně příjemnými. Aby tyto osobní dopady co nejméně zasahovaly do naší psychiky, vymysleli si lidé adaptaci. Slovo, jehož význam je možné přeložit obratem přizpůsobení se. V našem případě zmíněná záležitost příslušela hlavně těm nejmenším, prvňáčkům, zapomenuto nebylo ani na žáky nastupující novou etapu školního života na 2. stupni, šesťáky. Pro obě tyto skupiny připravili vyučující od 9. do 11. září 2019 třídenní adaptační kurz.

Nejmenší kluci a holky si stejně jako v jiných letech užili muzikoterapii hrou na djembe a jiné nástroje, navštívili je pejsci z organizace Podané ruce, zajeli si do přírody na Bílou prožít dopoledne ve znamení pohádek a jak bývá zvykem, prožili společný den plný her a zábavy se spolužáky z devátých tříd. Nově vzniklé kolektivy se sblížily nejen mezi sebou, ale také se svými třídními učitelkami a myslíme si, že celkově byly pro všechny jmenované tyto dny přínosem.

Starší žáci ze šestých tříd měli také svůj program. Oblíbená muzikoterapie a výlet na Bílou měly obdobný charakter, jiný byl například společný výšlap na Ondřejník anebo sportovní aktivity. Smyslem i tohoto adaptačního kurzu bylo sblížených nových třídních společenství, která by spolu měla fungovat další čtyři roky. Snad budou ve své většině stejně spokojené, jako byly dny první, takzvaně adaptační.

6 Zář 2019

Září, prvňáčci a voda

Bouřka, hřmění, blesky, déšť. Přesně takto vypadalo ráno 2. září 2019, které den předtím v neděli jakoby symbolicky ostřihlo horké letní dny a pustilo se rovnýma nohama do těch podzimních. Po sedmé hodině se začalo počasí naštěstí umoudřovat a malí adepti povinné školní docházky tak mohli dorazit ne úplně promoklí do školní budovy i se svým doprovodem.

Voda vůbec byla jakýmsi nechtěným symbolickým pozadím našeho letošního vykročení. V přípravném týdnu došlo k havárii vodovodního traktu v budově školy a tím k vytopení dvou tříd, z nichž jedna z nich byla již připravená 1. třída. Jen díky okamžité obětavé pomoci jednotky našich místních frýdlantských hasičů bylo zabráněno jejímu dalšímu šíření a předešlo se tak dalším škodám. Patří jim naše velké poděkování!

Výuku v náhradních prostorách po dobu opravy poškozených tříd musela bohužel absolvovat i jedna z prvních tříd. Paní učitelka Jiřina van Nes projevila neskutečnou trpělivost a vše zvládla na výbornou. Dlužno dodat, že s pomocí pana školníka, našich uklízeček a kolektivu, který opět prokázal, že si umí pomáhat, když je to potřeba.

A tak po všech výše uvedených peripetiích nakonec přece jen proběhlo v ZŠ TGM slavnostní zahájení školního roku 2019/20 za přítomnosti pana místostarosty, vedení školy, Chasičky a spolužáků z devátých tříd. Malí prvňáčci nešetřili úsměvy a nakonec si tento den i se svými nejbližšími pravdu užili. Teď už je před nimi devět let, které mají k tomu, aby získali co nejvíce vědomostí, dovedností i znalostí. Pomůže jim k tomu nejen náš školní vzdělávací program SOUHRA, ale především kolektiv pedagogů, jež jim bude po celou dobu pomáhat a stát po boku.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka