E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Září, prvňáčci a voda

6 Zář 2019

Září, prvňáčci a voda

Bouřka, hřmění, blesky, déšť. Přesně takto vypadalo ráno 2. září 2019, které den předtím v neděli jakoby symbolicky ostřihlo horké letní dny a pustilo se rovnýma nohama do těch podzimních. Po sedmé hodině se začalo počasí naštěstí umoudřovat a malí adepti povinné školní docházky tak mohli dorazit ne úplně promoklí do školní budovy i se svým doprovodem.

Voda vůbec byla jakýmsi nechtěným symbolickým pozadím našeho letošního vykročení. V přípravném týdnu došlo k havárii vodovodního traktu v budově školy a tím k vytopení dvou tříd, z nichž jedna z nich byla již připravená 1. třída. Jen díky okamžité obětavé pomoci jednotky našich místních frýdlantských hasičů bylo zabráněno jejímu dalšímu šíření a předešlo se tak dalším škodám. Patří jim naše velké poděkování!

Výuku v náhradních prostorách po dobu opravy poškozených tříd musela bohužel absolvovat i jedna z prvních tříd. Paní učitelka Jiřina van Nes projevila neskutečnou trpělivost a vše zvládla na výbornou. Dlužno dodat, že s pomocí pana školníka, našich uklízeček a kolektivu, který opět prokázal, že si umí pomáhat, když je to potřeba.

A tak po všech výše uvedených peripetiích nakonec přece jen proběhlo v ZŠ TGM slavnostní zahájení školního roku 2019/20 za přítomnosti pana místostarosty, vedení školy, Chasičky a spolužáků z devátých tříd. Malí prvňáčci nešetřili úsměvy a nakonec si tento den i se svými nejbližšími pravdu užili. Teď už je před nimi devět let, které mají k tomu, aby získali co nejvíce vědomostí, dovedností i znalostí. Pomůže jim k tomu nejen náš školní vzdělávací program SOUHRA, ale především kolektiv pedagogů, jež jim bude po celou dobu pomáhat a stát po boku.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka