E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Předvánoční Tégeemka 2019

6 Led 2020

Předvánoční Tégeemka 2019

A byl advent. Přestože jsme všichni moc toužili po sněhové nadílce, tentokrát jsme se jí před Vánocemi prostě nedočkali. Právě naopak. Z hlíny se tlačily sněženky, někde dokonce rozkvetly i stromy. A tak nezbylo, když už se příroda zbláznila, vykouzlit si potřebnou atmosféru aspoň ve škole. Návštěvy filmových pohádek, pečení cukroví, dílna s rodinnými příslušníky, zpívání koled a závěrečné nebeské balónkové poselství, to byly projekty, které vstoupily do chodu školy v předvánočních dnech a přinesly nám pohodu a radost.

Z mnoha akcí zmiňme alespoň dvě pro nás nejvýznamnější. Nejprve to byly čtvrteční (19 . 12.) dílny, které přilákaly do školních lavic mezi ty nejmladší také naše rodiče i prarodiče. Tradice společného tvoření s dětmi nás provází již delší dobu a my jsme moc rádi, že jste si k nám našli cestu i čas a dostavili se opravdu v hojném počtu. Byly to příjemné chvíle, které k tomuto období prostě patří. Vzájemné spolupráce si velmi považujeme a děkujeme za ni. Další den, v pátek 20. prosince, bylo asi nejvíce očekávanou akcí společné Zpívání koled žáků 1. stupně v kostele sv. Bartoloměje. I v tomto roce, již po šesté, nám bylo římskokatolickou farností umožněno uskutečnit tento krásný projekt. Vážíme si této podpory. Našim cílem je totiž ukázat dětem ten pravý smysl Vánoc a právě díky tomuto počinu se nám to daří. Byli jsme velmi potěšeni přítomností nového p. faráře Romana Macury, který děti přišel pozdravit a popřál jim krásné vánoční svátky.

Z kostela vedly naše kroky zpátky ke škole a i přes velký vítr, který nás doprovázel, jsme mohli před odchodem na vánoční prázdniny opět vypustit balónky s přáními plnými proseb o mír, dobré vztahy mezi lidmi, lásku a přátelství. Kluci a holky si víc a víc uvědomují naléhavost těchto potřebných lidských hodnot a my věříme, že se nám je společně podaří udržet.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka